V kostce o on-line právní poradně k ochraně soukromí

Rádi bychom vás upozornili, že projekt, ze kterého byla financována tato poradna byl ukončen k 15.8.2012 (“Digital Rights and Awareness of Citizens (DRAC)” podpořeného nadací Central and Eastern Europe Trust). Dotazy jsou nyní zpracovávny ze stran dobrovolníků (advokátních koncipitentů, studentů práv) a supervidovány advokátem. Z těchto důvodů není proto možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi.

Vítejte v on-line právní poradně IuRe. Zde můžete vkládat dotazy týkající se právních otázek (právní posouzení, možnosti právní obrany apod.) všech aspektů ochrany soukromí – např. témat sledování na pracovišti, kamerových systémů, nakládání firem i úřadů s osobními údaji. V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Odpověď právníka IuRe Vám bude avizována e-mailem.

IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány.

Podrobné podmínky naleznete v sekci Pravidla poradny v levém sloupci.

Souhrnné rady pro ochranu soukromí v nejčastějších situacích (sociální sítě, pracoviště, kamery) a právní vzory naleznete na www.uzijsisvaprava.cz.

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď - níže naleznete seznam již položených a odpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 

Odposlechy na prodejně

Vloženo: 19.04.2012
Kategorie: 
Soukromí na pracovišti
Kamerové systémy, CCTV
Jiné oblasti soukromí
Text otázky: 

 Dobrý den,před třemi dny nám byly na pracovište (prodejna knih) nainstalovány kamery a odposlechy. Bylo nám řečno, že kamery jsou zde kvůli zlodějům, což se nám původně zamlouvalo, protože máme hmotnou odpovědnost za zboží i pokladní hotovost. Ale ukázalo se, že kamery nepokrývají ani tak prodejnu a tedy případné zloděje, jako pokladní pult a informační pult. Odposlechy jsou umístěny na čtyřech místech a to u pokladen a u informačních pultů. Jeden odposlech je nainstalován i u vchodu do naší šatny, kde trávíme přestávky. Na prodejně jsou umístěny nálepky "prostor je monitorován". O odposlechu ani zmínka, zákazníci vůbec netuší, že jsou nahrávány jejich rozhovory s námi, ale i když se baví mezi sebou nebo telefonují. Nás to také vyčerpává, neustále si hlídat o čem spolu s kolegyní hovoříme. Pracujeme ve 12 hodinových směnách s jednou 30 minutovou přestávkou.Děkuji za odpověď. 

Text odpovědi: 

Dobrý den,

předpokládám, že jste v pracovním poměru. V tomto případě porušuje Váš zaměstnavatel § 316 odst. 2 zákoníku práce, který zakazuje sledování zaměstnanců bez vážného důvodu, kterým je specifická povaha práce. Riziko krádeží v hodnotě řádu stokorun v provozu běžné prodejny tímto specifickým případem dle mého právního názoru nebude. Takto vykládá tento paragraf i komentář k zákonu od odborníků v oboru a je vysoká šance, že specifickou povahu práce a tedy důvod k výjimce neshledá ani soud či příslušný orgán.

K nahrávání hovoru lze dodat, že z povahy jejich umístění budou zaznamenávat i hovory polosoukromé či čistě soukromé, které v práci nelze nerealizovat a to je odlišuje od nahrávání zaměstnanců na linkách komunikujících s klienty.

Lze tedy uzavřít, že jak pro sledování vizuální (kamery), tak audio (nahrávky hovorů) platí, že jde o porušení zákoníku práce, tak zároveň o porušení zákona č. 101/2000 Sb., na ochranu osobních údajů. Pokud jste totiž nedali se svým nahráváním a natáčením výslovný souhlas (a ten musí být dle zákona svobodný, jinak se za souhlas nebere), zákon na ochranu osobních údajů zakazuje s osobními údaji jakkoli nakládat, včetně jejich pořizování. Možné výjimky, které zákon obsahuje (zejména důvod, kdy je dána potřeba ochrany práv a zájmů toho, kdo nahrává) nespadají na tento případ, z podobných důvodů jako jsem uvedla výše při naplňování definice specifické povahy práce.

Zásah do soukromí zaměstnanců je zejména v případě audinahrávání tak razantní a jednoznačně protizákonný, že doporučuji podat podnět Úřadu na ochranu osobních údajů. V podnětu je třeba co nejkonkrétněji uvést zaměstnavatele, provozovnu, časové, technické i jiné okolnosti instalace sledovacích zařízení (zejména pak, jak jste o nich byli informováni, kde a na jak dlouho se shromažďují zaznamenávaná data, jak jsou případně využívána apod.- pokud jsou Vám tyto informace známy). ÚOOÚ zpravidla řízení zahajuje rychle a v podobných případech zastává výrazný výklad ve prospěch ochrany soukromí a může ukládat dosti vysoké pokuty.

Vedle toho lze za porušení zákoníku práce podat podnět k oblastnímu inspektorátu práce. Ten může nařídit ukončení sledování, bohužel však nemůže ukládat pokuty, které mají jednoznačně největší efekt.

Pro úplnost dodávám, že je možná též obrana žaloby jednotlivých zaměstnanců na ochranu osobnosti vůči zaměstnavateli, je to však finančně, časově i odborně náročné; na místě je odborná podpora advokáta.

Nejrychlejší a nejefektivnější řešení může zjednat ÚOOÚ. Pokud byste potřebovali další informace, obáváte se, jak bude naloženo se jménem oznamovatele vůči zaměstnavateli apod., neváhejte nás kontaktovat pro radu. Naopak my budeme rádi za informaci, jakým způsobem se věc vyřešila nebo řeší.

Přejeme mnoho zdaru

 

Disclaimer

Provozovatel poradny, Iuridicum remedium, o.s., neodpovídá za škodu vzniklou případně právním postupem v konkrétní věci. Poradenství nenahrazuje odbornou právní pomoc advokáta, která je v ČR legislativně zakotvena jako jediná komplexní právní pomoc s úplným pokrytím odpovědnosti a zárukami ochrany práv klienta. IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Rady v poradně poskytnuté vychází ze stavu právní úpravy k datu zodpovězení dotazu.

Kdo jsme

  • Tento web provozuje iure, neziskovka zabývající se ochranou občanských svobod.
     

Logo IuRe


 

Naše další weby

bba web

IuRe je členem

Internet Defense League