V kostce o on-line právní poradně k ochraně soukromí

Rádi bychom vás upozornili, že projekt, ze kterého byla financována tato poradna byl ukončen k 15.8.2012 (“Digital Rights and Awareness of Citizens (DRAC)” podpořeného nadací Central and Eastern Europe Trust). Dotazy jsou nyní zpracovávny ze stran dobrovolníků (advokátních koncipitentů, studentů práv) a supervidovány advokátem. Z těchto důvodů není proto možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi.

Vítejte v on-line právní poradně IuRe. Zde můžete vkládat dotazy týkající se právních otázek (právní posouzení, možnosti právní obrany apod.) všech aspektů ochrany soukromí – např. témat sledování na pracovišti, kamerových systémů, nakládání firem i úřadů s osobními údaji. V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Odpověď právníka IuRe Vám bude avizována e-mailem.

IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány.

Podrobné podmínky naleznete v sekci Pravidla poradny v levém sloupci.

Souhrnné rady pro ochranu soukromí v nejčastějších situacích (sociální sítě, pracoviště, kamery) a právní vzory naleznete na www.uzijsisvaprava.cz.

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď - níže naleznete seznam již položených a odpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 

Odposlech v zaměstnání

Vloženo: 08.03.2013
Kategorie: 
Sledování soukromými osobami včetně hraničních dotazů
Soukromí na pracovišti
Text otázky: 

 Dobrý den, prosím o radu. Přítel mé kolegyně z práce, nějakým způsobem začal odposlouchávat naši kancelář. Důvodem je žárlivost. velmi se mě dotklo, když kolegyně přesně citovala moje slova, kolegovi vyhrožoval, že odposlech předá jeho manželce. Můžeme se nějak bránit? Není to trestné?Máme věc oznámit majiteli firmy? Děkuji Katka

Text odpovědi: 

Dobrý den, před časem jste se na naší poradnu obrátila s dotazem na právní kvalifikaci odposlechu vašeho pracoviště.Jednání přítele vaší kolegyně je zcela jednoznačně protiprávní. Je v rozporu zejména s § 11 Občanského zákoníku (zákon č. 40/1964 Sb.), podle kterého má fyzická osoba právo na ochranu osobnosti, mimo jiné tedy na ochranu lidské důstojnosti, občanské cti, soukromí a projevů osobní povahy.Tímto jednáním také byla s velkou pravděpodobností naplněna skutková podstata trestného činu Poškození cizích práv podle § 181 Trestního zákoníku (zákon č. 40/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů) tím, že dotyčný způsobil vážnou újmu na Vašem právu na soukromí využívaje Vašeho omylu. Ten spočíval ve Vašem domnění, že jste v soukromí a můžete tak komunikovat informace osobního charakteru.Možnosti právní ochrany jsou v tomto případě vlastně dvě: První možností je žaloba na ochranu osobnosti podle Občanského zákoníku, jedná se však o poměrně komplikovaný a časově náročný soudní proces, kde by jste navíc jako žalobce nesla důkazní povinnost. Efektivnější obranou proto pravděpodobně bude druhá možnost. Tou je podání trestního oznámení na Policii České republiky, to je výhodné zejména v tom, že vyšetřování a dokazování povedou orgány činné v trestním řízení. Navíc lze předpokládat že samotná skutečnost že případ začne řešit policie postačí k rychlé nápravě.Přejeme Vám rychlé a uspokojivé vyřešení tohoto incidentu a budeme moc rádi za každou zpětnou vazbu o tom, jak to nakonec dopadlo.Za Iuridicum Remedium, Jan Pardubický 

Disclaimer

Provozovatel poradny, Iuridicum remedium, o.s., neodpovídá za škodu vzniklou případně právním postupem v konkrétní věci. Poradenství nenahrazuje odbornou právní pomoc advokáta, která je v ČR legislativně zakotvena jako jediná komplexní právní pomoc s úplným pokrytím odpovědnosti a zárukami ochrany práv klienta. IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Rady v poradně poskytnuté vychází ze stavu právní úpravy k datu zodpovězení dotazu.

Kdo jsme

  • Tento web provozuje iure, neziskovka zabývající se ochranou občanských svobod.
     

Logo IuRe


 

Naše další weby

bba web

IuRe je členem

Internet Defense League