V kostce o on-line právní poradně k ochraně soukromí

Rádi bychom vás upozornili, že projekt, ze kterého byla financována tato poradna byl ukončen k 15.8.2012 (“Digital Rights and Awareness of Citizens (DRAC)” podpořeného nadací Central and Eastern Europe Trust). Dotazy jsou nyní zpracovávny ze stran dobrovolníků (advokátních koncipitentů, studentů práv) a supervidovány advokátem. Z těchto důvodů není proto možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi.

Vítejte v on-line právní poradně IuRe. Zde můžete vkládat dotazy týkající se právních otázek (právní posouzení, možnosti právní obrany apod.) všech aspektů ochrany soukromí – např. témat sledování na pracovišti, kamerových systémů, nakládání firem i úřadů s osobními údaji. V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Odpověď právníka IuRe Vám bude avizována e-mailem.

IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány.

Podrobné podmínky naleznete v sekci Pravidla poradny v levém sloupci.

Souhrnné rady pro ochranu soukromí v nejčastějších situacích (sociální sítě, pracoviště, kamery) a právní vzory naleznete na www.uzijsisvaprava.cz.

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď - níže naleznete seznam již položených a odpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 

Odposlech zvuku na pracovišti

Vloženo: 09.11.2012
Kategorie: 
Soukromí na pracovišti
Telekomunikace, data retention, odposlechy
Text otázky: 

Dobrý den,ráda bych se zeptala na jeden problém. Máme s koleginí podezření, že je na pracovišti minimálně jeden odposlech. Dalo by nějak zjistit zda tomu tak je? A jak se proti tomu případně bránit? Víme jen o jedné skryté kameře, která je namířena na kasu pro případ krádeže. O té jsme byli informováni svým zaměstnavatelem a byla tam umístěna protže dřívější zaměstnanec kradl.Za odpověď předem děkuji

Text odpovědi: 

Dobrý den, bohužel, naše poradna je zaměřena na právní problémy; technické otázky bohužel zodpovědět neumíme. Doporučujeme využít konzultace některé z komerčních společností, které se obranou proti zpravodajské technice zabývají. Po právní stránce lze konstatovat, že jakékoli sledování zaměstnavatelem, tedy i zvukový záznam, pokud je skryté, je protizákonné a je postižitelné jak inspekcí práce, tak Úřadem na ochranu osobních údajů – porušuje jak zákoník práce, tak zákon na ochranu osobních údajů. Druhý jmenovaný úřad pak může ukládat i citelné pokuty. Proto lze doporučit, aby případné zjišťování resp. zjištění nasazení takovéhoto opatření zaměstnavatele bylo též zdokumentováno právě pro účely řízení před těmito úřady. Těm lze dát podnět, jejich šetření však nemůže nahradit odbornou detekci zařízení. Při této činnosti je třeba respektovat zákaz využívání telekomunikačních zařízení zaměstnavatele ev. jiné povinnosti např. ohledně přítomnosti cicích osob na pracovišti, které mohou být případně v pracovní smlouvě či interních předpisech. Pokud u Vás působí odborová organizace, nebo má možnost působit, doporučuji využít její oprávnění, která ji dávají právo se zaměstnavatel probírat různé otázky včetně dotazů na sledovací mechanismy – často již jen toto preventivní působení pomůže k tomu, aby zaměstnavatel zákon začal respektovat.Za IuReJUDr.Ing. Helena SvatošováPrávní poradna pro ochranu soukromí 

Disclaimer

Provozovatel poradny, Iuridicum remedium, o.s., neodpovídá za škodu vzniklou případně právním postupem v konkrétní věci. Poradenství nenahrazuje odbornou právní pomoc advokáta, která je v ČR legislativně zakotvena jako jediná komplexní právní pomoc s úplným pokrytím odpovědnosti a zárukami ochrany práv klienta. IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Rady v poradně poskytnuté vychází ze stavu právní úpravy k datu zodpovězení dotazu.

Kdo jsme

  • Tento web provozuje iure, neziskovka zabývající se ochranou občanských svobod.
     

Logo IuRe


 

Naše další weby

bba web

IuRe je členem

Internet Defense League