V kostce o on-line právní poradně k ochraně soukromí

Rádi bychom vás upozornili, že projekt, ze kterého byla financována tato poradna byl ukončen k 15.8.2012 (“Digital Rights and Awareness of Citizens (DRAC)” podpořeného nadací Central and Eastern Europe Trust). Dotazy jsou nyní zpracovávny ze stran dobrovolníků (advokátních koncipitentů, studentů práv) a supervidovány advokátem. Z těchto důvodů není proto možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi.

Vítejte v on-line právní poradně IuRe. Zde můžete vkládat dotazy týkající se právních otázek (právní posouzení, možnosti právní obrany apod.) všech aspektů ochrany soukromí – např. témat sledování na pracovišti, kamerových systémů, nakládání firem i úřadů s osobními údaji. V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Odpověď právníka IuRe Vám bude avizována e-mailem.

IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány.

Podrobné podmínky naleznete v sekci Pravidla poradny v levém sloupci.

Souhrnné rady pro ochranu soukromí v nejčastějších situacích (sociální sítě, pracoviště, kamery) a právní vzory naleznete na www.uzijsisvaprava.cz.

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď - níže naleznete seznam již položených a odpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 

odkladný účinek usnesení soudu

Vloženo: 22.08.2011
Kategorie: 
Jiné oblasti soukromí
Text otázky: 

Hezký den,
chtěl bych Vás poprosit
o informaci, zda odvolání ke krajskému odvolacímu soudu na usnesení městského soudu má, nebo nemá odkladný účinek a jestli v případě odkladnosti toto platí od doby podání odvolání.
Děkuji s pozdravem M.

Text odpovědi: 

Dobrý den,
tato právní poradna je určena k odpovídání dotazů souvisejících s problematikou ochrany soukromí. Předpokládáme, že se řízení, na které se tážete, problematiky týká a že jde o písemně vyhotovené usnesení soudu v občanském soudním řízení.

Z dotazu není zřejmé, o jaké usnesení jde - je to množina rozhodnutí nejrůznějšího typu a důležité je, že se liší tím, že proti některým u nich není odvolání vůbec přípustné (§ 202 odst.1 o.s.ř. - vesměs jde o "technická" usnesení, kterými se vede řízení, ale také rozhodnutí o smíru a o svědečném) .

Odkladný účinek se týká dvou vlastností usnesení - jeho právní moci a jeho vykonatelnosti. Odkladný účinek na právní moc (= tedy zjednodušeně nemožnost podat další řádný opravný prostředek) nastává vždy.

Jiný je však odkladný účinek na vykonatelnost usnesení. Vykonatelnost znamená povinnost splnit povinnost v nich obsaženou. Usnesení jsou v zásadě vykonatelná vyhlášením, vydáním nebo doručením, to znamená, že odvolání nemá odkladný účinek v tomto smyslu na vykonatelnost (§ 171 občanského soudního řádu).

Splnit povinnost v nich tedy je třeba ihned, jak se o něm jeho adresát uvedenými způsoby dozví, případně ve lhůtě k plnění, která je v něm stanovena a která běží od okamžiku dozvědění se. (Výslovně jsou navíc ze zákona předběžně vykonatelná jsou usnesení o předběžných opatřeních, o zajištění důkazu jako specifický okruh rozhodnutí v naléhavých případech).

Proti těmto rozhodnutím je však možné odvolání (nejde-li o ona výše uvedená usnesení vesměs technického typu) a případně jím dosáhnout poté změny.

Zákon též pamatuje na možnost, že soud může sám určit, že jeho konkrétní usnesení bude vykonatelné až po právní moci - v tom případě pak odkladný účinek odvolání nastává.

Ostatně, poučení o možných opravných prostředcích a lhůtě k plnění (která tedy platí bez ohledu na podání odvolání) musí být součástí usnesení. Pokud si s konkrétním usnesením nejste jisti, je vhodné se soudu optat (nejlépe prokazatelně, tedy písemně). Soud má totiž ze zákona poučovací povinnost o procesní stránce věci a musí tedy účastníkům srozumitelně vysvětlit jejich procesní práva a povinnosti (§ 5 o.s.ř.).

Shrnuji tedy, že u usnesení v zásadě odkladný účinek na vykonatelnost nenastává, je rozhodnutí třeba splnit, neboť je vykonatelné (a tedy i exekuovatelné) i během pokračování řízení při projednávání odvolání.

Vaše právní poradna

Disclaimer

Provozovatel poradny, Iuridicum remedium, o.s., neodpovídá za škodu vzniklou případně právním postupem v konkrétní věci. Poradenství nenahrazuje odbornou právní pomoc advokáta, která je v ČR legislativně zakotvena jako jediná komplexní právní pomoc s úplným pokrytím odpovědnosti a zárukami ochrany práv klienta. IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Rady v poradně poskytnuté vychází ze stavu právní úpravy k datu zodpovězení dotazu.

Kdo jsme

  • Tento web provozuje iure, neziskovka zabývající se ochranou občanských svobod.
     

Logo IuRe


 

Naše další weby

bba web

IuRe je členem

Internet Defense League