V kostce o on-line právní poradně k ochraně soukromí

Rádi bychom vás upozornili, že projekt, ze kterého byla financována tato poradna byl ukončen k 15.8.2012 (“Digital Rights and Awareness of Citizens (DRAC)” podpořeného nadací Central and Eastern Europe Trust). Dotazy jsou nyní zpracovávny ze stran dobrovolníků (advokátních koncipitentů, studentů práv) a supervidovány advokátem. Z těchto důvodů není proto možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi.

Vítejte v on-line právní poradně IuRe. Zde můžete vkládat dotazy týkající se právních otázek (právní posouzení, možnosti právní obrany apod.) všech aspektů ochrany soukromí – např. témat sledování na pracovišti, kamerových systémů, nakládání firem i úřadů s osobními údaji. V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Odpověď právníka IuRe Vám bude avizována e-mailem.

IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány.

Podrobné podmínky naleznete v sekci Pravidla poradny v levém sloupci.

Souhrnné rady pro ochranu soukromí v nejčastějších situacích (sociální sítě, pracoviště, kamery) a právní vzory naleznete na www.uzijsisvaprava.cz.

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď - níže naleznete seznam již položených a odpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 

ochrana údajů v zaměstnání

Vloženo: 26.01.2012
Kategorie: 
Soukromí na pracovišti
Text otázky: 

Dobrý den,
chci se zeptat, zda je v pořádku, když vedoucí oddělení uveřejní výpis hrubé mzdy i s náklady zaměstnavatele nově příchozího zaměstnance ve veřejné složce, kde k těmto informacím má přístup kdokoliv z firmy?
Mzdy byly zveřejněny u tří zaměstnanců, kteří byli přijati nebo přestoupili z jiného oddělení firmy v r. 2011, ani u jedné částky nebylo uveřejněno jméno.
Jedná se o porušení zákona o ochraně osobních údajů? Nebo došlo jen k pochybení vedoucího oddělení?
Předem děkuji za odpověď.

Text odpovědi: 

 

Dobrý den,

pochopila jsem z dotazu situaci tak, že ve vnitřním informačním systému zaměstnavatele s všeobecným přístupem nebyla zveřejněna jména zaměstnanců, ale jen tři částky tzv. superhrubé mzdy. Zda jde o zásah do ochrany osobních údajů, je třeba posoudit s ohledem na to, zda tyto informace spadají pod právní defeinici „osobního údaje“.

 

Tímto údajem nemusí být jen jméno, ale jakýkoli údaj, z kterého lze ztotožnit konkrétní osobu tj. zjistit, „ o koho jde“. Je zřejmé, že z částky odměny se totožnosti konkrétní osoby zpravidla nedopátráme. Pokud je však částka odměny uvedena v takovém kontextu, že k totožnosti konkrétních osob lze dojít, šlo by o naplnění definice osobního údaje příslušný zákon (č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů) a povinnosti i sankce z něj vyplývající, by se uplatnil.

 

K posouzení konkrétní situace by bylo třeba znát více detailů údajů samotných, jejich zveřejnění a zejména pak dohledatelnosti příjemců odměn. Je možné, že k nějaké míře zásahu do soukromí daných tří pracovníků došlo, neboť představu o rozmezí jejich odměn tak ostatní zaměstnanci nyní zřejmě mají (ovšem pokud ostatní pracovníci mohou btušit, o které tři zaměstnance má jít). Vzhledem k tomu doporučuji řešit věc v prvé řadě interně a to výzvou zaměstnavateli, ev. se zapojením odborové organizace. Je vhodné požádat o ostranění těchto údajů a přijetí takových postupů, aby se v budoucnu takto citlivé údaje nedostávaly na veřejnou síť, neboť rozsah množiny údajů a kontext ukazuje na výši odměn konkrétních osob a mohlo by dojít k porušení zákona na ochranu osobních údajů.

To, zda došlo k porušení zák ona, posuzuje Úřad na ochranu osobních údajů, na nějž se lze obrátit s podnětem. Vzhledem k právní nejednoznačnosti však doporučuji volit primárně postup shora uvedený a případně jen podání podnětu ÚOOÚ v jednání se zaměstnavatelem zmínit jako případnou možnost, jak právní stránku věci osvětlit. Za podnět UOOU, který je formulován jako podezření nelze být právně postižen.

 

Přeji Vám hodně zdaru,

za IuRe

 

JUDr. Ing. Helena Svatošová

Právní poradna pro ochranu soukromí

 

 

 

Disclaimer

Provozovatel poradny, Iuridicum remedium, o.s., neodpovídá za škodu vzniklou případně právním postupem v konkrétní věci. Poradenství nenahrazuje odbornou právní pomoc advokáta, která je v ČR legislativně zakotvena jako jediná komplexní právní pomoc s úplným pokrytím odpovědnosti a zárukami ochrany práv klienta. IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Rady v poradně poskytnuté vychází ze stavu právní úpravy k datu zodpovězení dotazu.

Kdo jsme

  • Tento web provozuje iure, neziskovka zabývající se ochranou občanských svobod.
     

Logo IuRe


 

Naše další weby

bba web

IuRe je členem

Internet Defense League