V kostce o on-line právní poradně k ochraně soukromí

Rádi bychom vás upozornili, že projekt, ze kterého byla financována tato poradna byl ukončen k 15.8.2012 (“Digital Rights and Awareness of Citizens (DRAC)” podpořeného nadací Central and Eastern Europe Trust). Dotazy jsou nyní zpracovávny ze stran dobrovolníků (advokátních koncipitentů, studentů práv) a supervidovány advokátem. Z těchto důvodů není proto možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi.

Vítejte v on-line právní poradně IuRe. Zde můžete vkládat dotazy týkající se právních otázek (právní posouzení, možnosti právní obrany apod.) všech aspektů ochrany soukromí – např. témat sledování na pracovišti, kamerových systémů, nakládání firem i úřadů s osobními údaji. V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Odpověď právníka IuRe Vám bude avizována e-mailem.

IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány.

Podrobné podmínky naleznete v sekci Pravidla poradny v levém sloupci.

Souhrnné rady pro ochranu soukromí v nejčastějších situacích (sociální sítě, pracoviště, kamery) a právní vzory naleznete na www.uzijsisvaprava.cz.

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď - níže naleznete seznam již položených a odpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 

Publikování osobních dokladů na internetu

Vloženo: 11.10.2012
Kategorie: 
Sledování soukromými osobami včetně hraničních dotazů
Jiné oblasti soukromí
Text otázky: 

Dobrý den,obracím se na Vás s dotazem ohledně publikování dokumentů na internetu včetně osobních údajů. Mohu publikovat dokumenty  (např. občanský průkaz, cestovní pas, řidičský průkaz, vysokoškolský diplom, živnostenský list, koncesní listina, rodný list, úmrtní list atd.) v jejich originální podobě to je včetně osobních údajů?  Tuto záležitost ošetřuje § 12 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb. (občanský zákoník). Dle mého laického úsudku, odkážu – li se na znění § 12 (1), vycházím z tohoto předpokladu. Pokud dokumenty osobní povahy získám koupí na burze či v aukci, tak tímto uvedením do prodeje fyzická osoba dává de fakto souhlas k volnému použití těchto dokumentů. Tímto se fyzická osoba vzdává i práva na ochranu soukromí dle § 11. Lze uplatnit i argument ochranné lhůty 30 a více let? Mohu při publikování vycházet z výše uvedených předpokladů? Domnívám se též, že pokud si mají dokumenty zachovat svou autentičnost, tak je třeba publikovat je v nezměněné podobě. Předem Vám děkuji za odpověď  XY

Text odpovědi: 

Dobrý den, omlouváme se předně za prodlení s odpovědí – původně byla poradna provozována v rámci projektu, který měl končit k 15.8.2012, nicméně se nám podařilo zajistit zdroje, aby mohla fungovat dále, nejméně do konce tohoto roku. Zajišťování návaznosti nás stálo mnoho organizační práce, proto se opozdilo i poradenství.Publikování dokumentů, které uvádíte je vždy zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., a musíte mít souhlas toho, jehož se osobní údaje týkají anebo splnit některý ze zákonem daných výjimečných “náhradních” zákonných důvodů. Zákon stanoví, že souhlas musí být svobodný, vážný, pro konkrétní známý účel a způsob zpracování a též prokazatelný po celou dobu zpracování. Z toho plyne, že usuzovat z toho, že původní držitel nějakou dispozicí s dokladem ((odhlédneme od toho, že dispozice samotného držitele s řadou dokladů je zákonem omezena) souhlasil bianko i s jakoukoli myslitelnou formou zpracování osobních údajů, možné není a vystavil byste se postihu Úřadu na ochranu osobních údajů. I v případě, že by byl dán některý ze zákonem daných “náhradních” situací (nejčastěji je to ochrana práv svých či třetích osob) bych publikaci dokladů nedoporučovala. Zákon totiž stanoví pravidlo minimalizace zpracování údajů pro předem daný účel, takže kopie celého dokladu, kde bývá celá množina údajů, toot zřejmě porušovat bude (byť neznám konrkétní situaci a účel publikování). To byla stránka veřejnoprávní práv a povinností, kde při proušení zákona “nastupuje” ze své iniciativy  dozorový orgán, tj. Úřad na ochranu osobních údajů. Soukromoprávní stránka věci je totožná – i souhlas podle Vámi odkazovaného ustanovení občanského zákoníku musí být zcela jasný a směřovat k publikaci dokladů na webu, což případ zbavení se dokladu není (bez ohledu na to, že prodej některých dokladů možný není a je dokonce zákonem postihován). Zde by se mohla daná osoba domáhat svých práv žalobou u soudu, kde může žádat kromě jiného I peněžité zadostiučinění.Publikaci dokladů získaných tímto způsobem tedy legálně provádět nelze. Nevím, o jakou lhůtu 30ti let, kterou zmiňujete, přesně jde, ale žádná lhůta během trvání zveřejnění by protiprávní stav “nepromlčovala” či jinak nehojila.   S pozdravem, Za IuReJUDr.Ing. Helena Svatošová

Disclaimer

Provozovatel poradny, Iuridicum remedium, o.s., neodpovídá za škodu vzniklou případně právním postupem v konkrétní věci. Poradenství nenahrazuje odbornou právní pomoc advokáta, která je v ČR legislativně zakotvena jako jediná komplexní právní pomoc s úplným pokrytím odpovědnosti a zárukami ochrany práv klienta. IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Rady v poradně poskytnuté vychází ze stavu právní úpravy k datu zodpovězení dotazu.

Kdo jsme

  • Tento web provozuje iure, neziskovka zabývající se ochranou občanských svobod.
     

Logo IuRe


 

Naše další weby

bba web

IuRe je členem

Internet Defense League