V kostce o on-line právní poradně k ochraně soukromí

Rádi bychom vás upozornili, že projekt, ze kterého byla financována tato poradna byl ukončen k 15.8.2012 (“Digital Rights and Awareness of Citizens (DRAC)” podpořeného nadací Central and Eastern Europe Trust). Dotazy jsou nyní zpracovávny ze stran dobrovolníků (advokátních koncipitentů, studentů práv) a supervidovány advokátem. Z těchto důvodů není proto možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi.

Vítejte v on-line právní poradně IuRe. Zde můžete vkládat dotazy týkající se právních otázek (právní posouzení, možnosti právní obrany apod.) všech aspektů ochrany soukromí – např. témat sledování na pracovišti, kamerových systémů, nakládání firem i úřadů s osobními údaji. V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Odpověď právníka IuRe Vám bude avizována e-mailem.

IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány.

Podrobné podmínky naleznete v sekci Pravidla poradny v levém sloupci.

Souhrnné rady pro ochranu soukromí v nejčastějších situacích (sociální sítě, pracoviště, kamery) a právní vzory naleznete na www.uzijsisvaprava.cz.

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď - níže naleznete seznam již položených a odpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 

Neoprávněné vniknutí do emailové schránky a následné vyhrožování zveřejněním jejího obsahu

Vloženo: 21.09.2011
Kategorie: 
Sledování soukromými osobami včetně hraničních dotazů
Text otázky: 

Dobrý den,
stala se mi věc, o které jsem nikdy neslyšel a která teď ohrožuje nejen mě, ale i celou mou rodinu. Nevím, jak takovou situaci řešit, proto se obracím na Vás a prosím o právní radu.
Přes internet jsem se seznámil se ženou, která řešila dilema, zda setrvat v manželství. Kvůli dvěma malým dětem, které s manželem má, nechtěla udělat ukvapené rozhodnutí, navíc mají jakousi předmanželskou smlouvu, takže by pak pravděpodobně zůstala bez prostředků (také proto, že je od září bez práce) a nemohla by dát dětem stejný komfort, jako nyní. Její muž je zřejmě dost bohatý podnikatel, který si jakékoli problémy ve vztahu nepřipouští, vždy si trvá na své pravdě a podle toho se chová nejen k ní, ale i svému okolí...
Nebudu vás zatěžovat detaily. Jde o to, že její muž zjistil, že si s někým píše a následně se jí pomocí nějakého prográmku na zjišťování hesel vloupal do emailové schránky. Je fakt, že jsem se snažil té ženě zvednout sebevědomí a naše emaily začaly být časem poněkud intimnější, zvlášť poté, co jsme se sešli osobně. Nikdy jsme však spolu neměli pohlavní styk, náš vztah jsme udržovali na hranici přátelství, hlavně proto, že jsem taky ženatý, i když k menšímu sblížení došlo (pohlazení, polibky). Její manžel se rozhodl, že celou naši emailovou korespondenci, kterou s jeho ženou mám od května, zveřejní v nějakých místních novinách a nechá rozvozit snad do každé domácnosti v nejbližším okolí mého bydliště. V pondělí prý podal žádost o rozvod a týž večer mluvil telefonicky s mojí ženou (kterou se snažil v pátek kontaktovat osobně, vypátral totiž - a nevím odkud - nejen naše celá jména, ale i naše bydliště) a řekl jí, že je rozhodnutý mi jakkoli ublížit, třeba mě i srazit autem (tuto nahrávku mám k dispozici), ale hlavně se mi chce pomstít. Prý když jsem mu rozbil rodinu (podle něho bylo vše v pořádku, než se jeho žena začala setkávat se mnou, přitom měli problémy už dříve a loni v zimě vše vygradovalo, jeho žena podala předběžné opatření na svěření dětí do její péče, ale pak se nějak dohodli a stáhla to), tak mi chce taky rozbít rodinu, a to formou již zmíněného vydání našich emailů.
Chci se zeptat, jestli se na tohoto člověka, který vědomě porušuje zákon (mimo jiné chce zveřejnit celá naše jména i s fotografiemi), dá podat trestní oznámení a především jakou formou. Při představě, že každý v okolí bude vědět tolik intimností nejen z jejího života, ale také ze života mé rodiny, je zle nejen mně a manželce... Tímto jednáním zničí nebo přinejmenším naruší životy i ostatním členům naší rodiny. Přestěhovat se nemáme kam a finančně jsme na tom hodně špatně, jsme v pasti, vydáni na milost tomuto člověku, který má psychopatické rysy. Dobře si totiž uvědomuje, co dělá, manipuluje lidmi a vše pečlivě plánuje, aby jeho útok byl co nedrtivější a zasáhl co nejvíce lidí, především samozřejmě mě. Navíc ví, že se nemáme jak bránit kvůli nedostatku peněz, on prý oželí i statisíce, jen aby mě zničil. Opravdu jsem se s někým takovým nesetkal a jeho chování a reakce na údajnou nevěru jeho ženy (i když skutková podstata snad naplněna nebyla, nevím..) je neadekvátní.
Děkuji Vám za, pokud možno, rychlou odpověď, nevím, jak rychle pracují tiskárny... Přeji Vám pěkný den a hodně úspěchů nejen v profesním životě.
JM

Text odpovědi: 

Dobrý den,
děkujeme za důvěru. Není pochyb, jak jsme Vám již psali v rychlé reakci na Váš e-mail a telefonát, že jednáním manžela Vaší známé došlo k několika trestným činům, které doporučujeme oznámit orgánům činným v trestním řízení.

Rekapitupuji, že trestnými činy jsou
a) vniknutí do e-mailové schránky své manželky (porušování tajemství dopravovaných zpráv, §182 odst. 1 t.z., sankce až dva roky odnětí svobody)
b) výhrůžky Vám a Vaší rodině (nebezpečné vyhrožování, § 353 odst. 1 t.z., sankce až jeden rok odnětí svobody).

Jak uvedli kolegové, trestní kvalifikaci není třeba ani není vhodné v trestním oznámení uvádět, je to věc posouzení orgánů činných v trestním řízení (a vyhnete se spíše riziku křivého obvinění). Pokud se policii prokáže, že k trestným činům došlo, mělo by dojít k zahájení trestního řízení. Co se týče důkazní situace, bude spočívat zejména na svědeckých výpovědích (Vaší ženy, Vás a Vaší známé), případně na znaleckém posudku apod. ohledně vniknutí do e-mailové schránky.
V případě obou trestných činů jste v postavení poškozeného (v prvním případě společně s Vaší známou coby druhou účastnicí korespondence) a máte tedy v trestním řízení řadu procesních práv, zejména pak právo účasti na úkonech řízení, navrhování důkazů a vstupu do spisu; můžete být též v řízení zastoupen.

Pokud by došlo k nejhoršímu a pachatel by zveřejnil Vaší identitu a korespondenci, je na místě uvažovat o využití práva poškozeného v trestním řízení žádat soud o zahrnutí náhrady újmy (nemajetkové) do rozsudku.

Tímto zásahem by totiž došlo k jasnému porušení Vašich osobnostních práv a občanské právo dává možnost žalobou u civilního soudu žádat žalobou omluvu či dokonce finanční zadostiučinění. Pokud se však vede pro stejný čin trestní řízení, je zde možnost (dle úvahy soudce k návrhu poškozeného) se žalobě vyhnout a domoci se této alespoň částečné nápravy a satisfakce rovnou v řízení tomto.

Věřím však, že k tomuto nebude muset dojít - mimo jiné i proto, že můžete dotyčného seznámit s právní stránkou věci a dát mu možnost, aby své další kroky přehodnotil.

Věřím též, že v mezidobí se situace alespoň částečně vyřešila, buď jednáním či intervencí policie. Obvyklým postupem policie po obdržení takovéhoto oznámení je, že si danou osobu pozve k tzv,. podání vysvětlení na služebnu. Již to může působit na většinu osob tak, že své výhrůžký dalšími útoky nezrealizují či v trestné činnosti nepokračují.

Doplňuji, že daným jednáním manžela Vaší známé došlo vedle porušení trestního zákona též k deliktu dle zákona na ochranu osobních údajů. Je vhodné upozornit na to, že pokud by skutečně zveřejnil obsah soukromé korespondence a/nebo jména, fotografie či jiné údaje o Vás a Vaší rodině pomocí veřejného šíření, jde nejen o další trestný čin (§ 182 odst.2 t.z.), ale též o delikt dle zákona o ochraně osobních údajů, který lze postihnout pokutou až do výše pěti milionů Kč (§ 44a odst. 3 ZOOU).

Přejeme zdárné vyřešení věci,
Vaše právní poradna

Disclaimer

Provozovatel poradny, Iuridicum remedium, o.s., neodpovídá za škodu vzniklou případně právním postupem v konkrétní věci. Poradenství nenahrazuje odbornou právní pomoc advokáta, která je v ČR legislativně zakotvena jako jediná komplexní právní pomoc s úplným pokrytím odpovědnosti a zárukami ochrany práv klienta. IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Rady v poradně poskytnuté vychází ze stavu právní úpravy k datu zodpovězení dotazu.

Kdo jsme

  • Tento web provozuje iure, neziskovka zabývající se ochranou občanských svobod.
     

Logo IuRe


 

Naše další weby

bba web

IuRe je členem

Internet Defense League