V kostce o on-line právní poradně k ochraně soukromí

Rádi bychom vás upozornili, že projekt, ze kterého byla financována tato poradna byl ukončen k 15.8.2012 (“Digital Rights and Awareness of Citizens (DRAC)” podpořeného nadací Central and Eastern Europe Trust). Dotazy jsou nyní zpracovávny ze stran dobrovolníků (advokátních koncipitentů, studentů práv) a supervidovány advokátem. Z těchto důvodů není proto možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi.

Vítejte v on-line právní poradně IuRe. Zde můžete vkládat dotazy týkající se právních otázek (právní posouzení, možnosti právní obrany apod.) všech aspektů ochrany soukromí – např. témat sledování na pracovišti, kamerových systémů, nakládání firem i úřadů s osobními údaji. V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Odpověď právníka IuRe Vám bude avizována e-mailem.

IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány.

Podrobné podmínky naleznete v sekci Pravidla poradny v levém sloupci.

Souhrnné rady pro ochranu soukromí v nejčastějších situacích (sociální sítě, pracoviště, kamery) a právní vzory naleznete na www.uzijsisvaprava.cz.

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď - níže naleznete seznam již položených a odpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 

Narušení soukromí na pracovišti

Vloženo: 20.07.2011
Kategorie: 
Soukromí na pracovišti
Text otázky: 

Dobrý den,
dovoluji se na Vás obrátit s následujícím problémem:
Jsem zaměstnaná jako učitelka na ZŠ.
V době mé pracovní nepřítomnosti - byla jsem v pracovní neschopnosti -
moji nadřízení prohledávali moje věci: pracovní stůl (jeho plochu i
zásuvky - tomu byli přítomni ostatní kolegové a nadřízení obsah mého
stolu hanlivě komentovali pro údajný nepořádek), kabinet, který je pod
uzamčením. Z kabinetu (jehož jsem správkyní a jedinou uživatelkou)
odstěhovali druhý pracovní stůl včetně jeho obsahu (zdůvodněním je
reorganizace kabinetu) na mně dosud neznámé místo. V kabinetu i
pracovních stolech mám kromě pracovních i soukromé materiály včetně
soukromých kancelářských potřeb, sportovního vybavení atd.
To vše zdůvodňovali hledáním jednoho dokumentu.
Ačkoliv bydlím ve vzdálenosti 50m od pracoviště a byla jsem dostupná
osobně, telefonicky i prostřednictvím e-mailu, postrádaný dokument si
ode mě nikdo nevyžádal.
O celé záležitosti jsem byla informována dodatečně dopisem, ale
zkresleně - bylo uvedeno: "...byli jsme nuceni projít Váš kabinet a
písemnosti uložené na stole..." Prohledání obsahu stolu tedy bylo
zamlčeno.
Tolik stávající situace - dosud jsem v PN, takže ke konfrontaci s
nadřízenými nedošlo.
Ráda bych hájila své právo - předpokládám, že se to týká ochrany
osobnosti, soukromí,..., ale nikde se mi nepodařilo dohledat materiál,
který by o podobném problému pojednával.

Zajímá mě, zda mohu na nadřízené podat žalobu.
Pokud byste byli tak laskavi a osvětlili mi, zda výše uvedené jednání
je právně postižitelným zásahem do soukromí, byť se odehrálo na
pracovišti za uvedených okolností.
Případně zda byl zákon porušen jiným způsobem.
A pokud je takové jednání přípustné, za jakých podmínek?

Předem Vám děkuji za Váš odborný rozbor této problematiky a za
jakoukoliv pomoc v této situaci.
XX

Text odpovědi: 

Dobrý den,

uvedeným jednáním by mohlo dojít k porušení § 316 odst. 2 zákoníku práce, který říká, že "zaměstnavatel nesmí bez závažného důvodu spočívajícího ve zvláštní povaze činnosti zaměstnavatele narušovat soukromí zaměstnance na pracovištích a ve společných prostorách zaměstnavatele tím, že podrobuje zaměstnance otevřenému nebo skrytému sledování, odposlechu a záznamu jeho telefonických hovorů, kontrole elektronické pošty nebo kontrole listovních zásilek adresovaných zaměstnanci."
V takovém případě se můžete s podnětem ke kontrole obrátit na příslušný inspektorát práce (k tomu viz zde: http://www.suip.cz/pracovnepravni-vztahy/podani-podnetu-ke-kontrole/ ). Bohužel zatím zákonná úprava, přes snahy IuRe, neobsahuje možnost toto jednání sankcionovat (pouze provést kontrolu a uložit nápravná opatření).
V daném případě nejde o zpracování osobních údajů, takže věc nespadá do pravomoci Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Pokud se Vám ztratily osobní věci, doporučuji vyzvat zaměstnavatele k jejich vydání a v případě, že to nepomůže, obrátit se na Policii ČR s trestním oznámením pro podezření z trestného činu krádeže či neoprávněného užívání cizí věci. Trestní oznámení doporučujeme formulovat písemně a neobviňovat z konkrétních trestných činů přímo konkrétní osoby - ve vylíčení skutkových okolností však osoby jmenovitě uvést. Právní kvalifikace jednání je pak věc orgánů činných v trestním řízení; vyhnete se tak riziku trestní odpovědnosti za křivé obvinění.

Pokud se ptáte na civilní žalobu, jde zřejmě o nejméně praktický postup, zejména s ohledem na nutnost platby soudního poplatku, možnou délku řízení i jeho náklady. Pokud se však pro tento postup rozhodnete, přichází zde v úvahu žaloba na ochranu osobnosti, ev. žaloba na vydání věcí. Zde je na místě zastoupení advokátem (u první z jmenovaných žalob ostatně povinné), zejména proto, že je třeba správně zformulovat žalobní nárok, určit žalovaný subjekt a navrhnout k určité části řízení všechny důkazy.

Na našem webu s praktickými vzory můžete v sekci Soukromí na pracovišti nalézt vzory podnětu Inspektorátu práce i žaloby na ochranu osobnosti

S pozdravem,
Mgr. Jan Vobořil
JUDr. Ing. Helena Svatošová

Disclaimer

Provozovatel poradny, Iuridicum remedium, o.s., neodpovídá za škodu vzniklou případně právním postupem v konkrétní věci. Poradenství nenahrazuje odbornou právní pomoc advokáta, která je v ČR legislativně zakotvena jako jediná komplexní právní pomoc s úplným pokrytím odpovědnosti a zárukami ochrany práv klienta. IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Rady v poradně poskytnuté vychází ze stavu právní úpravy k datu zodpovězení dotazu.

Kdo jsme

  • Tento web provozuje iure, neziskovka zabývající se ochranou občanských svobod.
     

Logo IuRe


 

Naše další weby

bba web

IuRe je členem

Internet Defense League