V kostce o on-line právní poradně k ochraně soukromí

Rádi bychom vás upozornili, že projekt, ze kterého byla financována tato poradna byl ukončen k 15.8.2012 (“Digital Rights and Awareness of Citizens (DRAC)” podpořeného nadací Central and Eastern Europe Trust). Dotazy jsou nyní zpracovávny ze stran dobrovolníků (advokátních koncipitentů, studentů práv) a supervidovány advokátem. Z těchto důvodů není proto možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi.

Vítejte v on-line právní poradně IuRe. Zde můžete vkládat dotazy týkající se právních otázek (právní posouzení, možnosti právní obrany apod.) všech aspektů ochrany soukromí – např. témat sledování na pracovišti, kamerových systémů, nakládání firem i úřadů s osobními údaji. V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Odpověď právníka IuRe Vám bude avizována e-mailem.

IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány.

Podrobné podmínky naleznete v sekci Pravidla poradny v levém sloupci.

Souhrnné rady pro ochranu soukromí v nejčastějších situacích (sociální sítě, pracoviště, kamery) a právní vzory naleznete na www.uzijsisvaprava.cz.

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď - níže naleznete seznam již položených a odpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 

Nahrávání rozhovoru bez souhlasu

Vloženo: 14.11.2012
Kategorie: 
Sledování soukromými osobami včetně hraničních dotazů
Telekomunikace, data retention, odposlechy
Text otázky: 

Dobrý den, chtěl bych vás požádat o radu.Řidič ranní linky autobusu odmítá brát do poloprázdného vozidla studenty z naší a přilehlé obce, protože než dojede do města, lidé se prý nemají kam vejít.Říká jim, ať jezdí předchozím, který jede 10 minut před ním, aniž by se odvolal na jakoukoli položku přepravního řádu. Ten mluví jen o plně obsazeném vozidle : ..., pokud není vozidlo plně obsazeno (o obsazenosti rozhoduje pověřená osoba)...Autobus s několika volnými místy k sezení rozhodně obsazený není. Otázka tedy zní: Smí můj nezletilý syn použít mobilní telefon k nahrání rozhovoru s řidičem autobusu (bez jeho souhlasu) k následnému využití této nahrávky jako důkazu ke stížnosti, kterou plánuji poslat vedení přepravní společnosti?

Text odpovědi: 

Hezký den, děkujeme za důvěru. Váš dotaz se týká více ochrany osobnosti než ochrany osobních údajů – každopádně doporučuji stížnost podat a trvzení o jednání řidiče nejprve jen popsat – i svědectví stěžovatele či i jiných osob je důkaz srovnatelný s audiozáznamem. Tak to platí při řízení u soudu i před úřady. Mezi veřejností je ovšem rozšířen dojem, že nahrávka je důkaz vyšší, což má jistě odůvodnění v její snadné praktické použitelnosti a menší zpochybnitelnosti v reálném životě. Bohužel, jak správně tušíte, její pořizování, má svá omezení. Zde je to zejména § 12 platného občanského zákoníku, které pořizování záznamů osobní povahy (tedy i řeči) bez souhlasu dané osoby zakazuje. Výjimky, které zákon povoluje, bohužel na tuto situaci – obecně řečeno využití při ochraně svých práv -  nepamatuje. Soudy sice v civilním i správním řízení tento důvod vpodstatě zavedly, když v jednotlivých případech dovolili, aby byl takovýto záznam důkazem, avšak nelze zaručit, že by věc dopadala i na tento případ, i když je to pravděpodobné (nový občanský zákoník účinný od 1.1.2014 by v tomto měl již na tento důvod pamatovat a záznamy jiného mimo čistě soukromou sféru pro účely obrany svých práv povolovat).Proto doporučuji stížnost podložit spíše svým tvrzením či spolutvrzením dalších osob anebo – v případě použití záznamu – výslovně uvést, že jde o záznam vystupování řidiče jako zaměstnance při jeho působení ve veřejném prostoru a plnění veřejné služby a je pořízen v souladu s judikaturou pro ochranu Vašich práv. Nemůžeme ovšem zaručit, že případná právní obrana řidiče by nebyla úspěšná, tedy ve Váš neprospěch. Přeji Vám hodně zdaru a budeme rádi, když dáte vědět, jak jste věc vyřešili.Za IuReJUDr. Ing. Helena Svatošováprávní poradna pro ochranu soukromí 

Disclaimer

Provozovatel poradny, Iuridicum remedium, o.s., neodpovídá za škodu vzniklou případně právním postupem v konkrétní věci. Poradenství nenahrazuje odbornou právní pomoc advokáta, která je v ČR legislativně zakotvena jako jediná komplexní právní pomoc s úplným pokrytím odpovědnosti a zárukami ochrany práv klienta. IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Rady v poradně poskytnuté vychází ze stavu právní úpravy k datu zodpovězení dotazu.

Kdo jsme

  • Tento web provozuje iure, neziskovka zabývající se ochranou občanských svobod.
     

Logo IuRe


 

Naše další weby

bba web

IuRe je členem

Internet Defense League