V kostce o on-line právní poradně k ochraně soukromí

Rádi bychom vás upozornili, že projekt, ze kterého byla financována tato poradna byl ukončen k 15.8.2012 (“Digital Rights and Awareness of Citizens (DRAC)” podpořeného nadací Central and Eastern Europe Trust). Dotazy jsou nyní zpracovávny ze stran dobrovolníků (advokátních koncipitentů, studentů práv) a supervidovány advokátem. Z těchto důvodů není proto možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi.

Vítejte v on-line právní poradně IuRe. Zde můžete vkládat dotazy týkající se právních otázek (právní posouzení, možnosti právní obrany apod.) všech aspektů ochrany soukromí – např. témat sledování na pracovišti, kamerových systémů, nakládání firem i úřadů s osobními údaji. V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Odpověď právníka IuRe Vám bude avizována e-mailem.

IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány.

Podrobné podmínky naleznete v sekci Pravidla poradny v levém sloupci.

Souhrnné rady pro ochranu soukromí v nejčastějších situacích (sociální sítě, pracoviště, kamery) a právní vzory naleznete na www.uzijsisvaprava.cz.

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď - níže naleznete seznam již položených a odpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 

můžu nebo nemůžu?

Vloženo: 29.09.2011
Kategorie: 
Sledování soukromými osobami včetně hraničních dotazů
Kamerové systémy, CCTV
Text otázky: 

Náš soused si otevřel zamečnickou dilnu na drobne podnikani,( ma ji povolenou stavebnim úřadem) ale v teto dilně se opravuji automobily jak po motorove tak klempiřske strance . Na živnostenskym úřadu po mě chtěji dukazy "fotky" mohu je tedy fotit nebo sledovat kamerovym systemem? Předem děkuji za odpověď LLL

Text odpovědi: 

Dobrý den,
je namístě si otázku, zda se takovéto zajišťování důkazu nedostane do rozporu se zákonem, položit.

Pokud by se však na fotografiích či kamerových záznamech neobjevily žádné osoby, nemůže dojít k zásahům do jejího soukromí a neplatní se ani zákon o ochraně osobních údajů (osobní údaje zde nejsou zpracovány). Jelikož předmětem dokazování je typ výdělečné aktivity, bude zřejmě k prokázání její povahy stačit pořídit fotografie provozu. Kamerový záznam lze doporučit jen v případě, že bude stoprocentně zaručeno, že se do záběru nedostané žádná osoba (tedy nejspíše pořízením ruční kamerovu či mobilem).

Pro úplnost ještě doplňuji, že jako důkaz pro správní (tedy i živnostenský) úřad může sloužit nejen fotografie, ale například i svědecká výpověď a ohledání místa(cokoli, co může stav věci prokázat). To je dobré vědět pro případné následné řízení, pokud ve fázi podnětu živnostenský úřad preferuje tento typ prokázání stavu věci, je vhodné mu vyhovět.

S pozdravem,

Vaše právní poradna pro ochranu soukromí

Disclaimer

Provozovatel poradny, Iuridicum remedium, o.s., neodpovídá za škodu vzniklou případně právním postupem v konkrétní věci. Poradenství nenahrazuje odbornou právní pomoc advokáta, která je v ČR legislativně zakotvena jako jediná komplexní právní pomoc s úplným pokrytím odpovědnosti a zárukami ochrany práv klienta. IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Rady v poradně poskytnuté vychází ze stavu právní úpravy k datu zodpovězení dotazu.

Kdo jsme

  • Tento web provozuje iure, neziskovka zabývající se ochranou občanských svobod.
     

Logo IuRe


 

Naše další weby

bba web

IuRe je členem

Internet Defense League