V kostce o on-line právní poradně k ochraně soukromí

Rádi bychom vás upozornili, že projekt, ze kterého byla financována tato poradna byl ukončen k 15.8.2012 (“Digital Rights and Awareness of Citizens (DRAC)” podpořeného nadací Central and Eastern Europe Trust). Dotazy jsou nyní zpracovávny ze stran dobrovolníků (advokátních koncipitentů, studentů práv) a supervidovány advokátem. Z těchto důvodů není proto možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi.

Vítejte v on-line právní poradně IuRe. Zde můžete vkládat dotazy týkající se právních otázek (právní posouzení, možnosti právní obrany apod.) všech aspektů ochrany soukromí – např. témat sledování na pracovišti, kamerových systémů, nakládání firem i úřadů s osobními údaji. V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Odpověď právníka IuRe Vám bude avizována e-mailem.

IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány.

Podrobné podmínky naleznete v sekci Pravidla poradny v levém sloupci.

Souhrnné rady pro ochranu soukromí v nejčastějších situacích (sociální sítě, pracoviště, kamery) a právní vzory naleznete na www.uzijsisvaprava.cz.

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď - níže naleznete seznam již položených a odpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 

Může vlastník domu zjišťovat majetkové poměry nájemníků jednotlivých bytů, zejména zda vlastní další nemovitosti k bydlení a to podle jména a příjmení?

Vloženo: 22.08.2013
Kategorie: 
Jiné oblasti soukromí
Text otázky: 

Může vlastník domu zjišťovat majetkové poměry nájemců jednotlivých bytů, zejména zda-li je nájemce bytu majitelem dalších nemovitostí k bydlení a to podle jména a příjmení nájemce , příp. dalších osobních údajů nájemníka, a to  např. z KN? Jak je pro nájemní vztah posuzována skutečnost, že nájemce v době uzavření nájemní smlouvy nevlastnil žádnou nemovitost k bydlení a v průběhu trvání nájemního vztahu se stal majitelem dvou a více nemovitostí, aniž by však jednal aktivně např. že nakupoval tyto nemovitosti, ale tyto nemovitosti např. zdědil nebo dostal darem , tedy je získal bez vlastního přičinění?

Text odpovědi: 

Dobrý den,

jako každá soukromá osoba, i vlastník domu může zkoumat majetkové poměry nejen nájemců, ale i ostatních osob, a to skrze veřejně dostupné informace (např. obchodní rejstřík) či informace dobrovolně poskytnuté od dotyčných osob. Pokud vlastník domu vystupuje jako správce či zpracovatel údajů od jiných osob, tak musí pod hrozbou sankce plnit povinnosti dle 101/2001 Sb., zákona o ochraně osobních údajů.

K Vašemu druhému dotazu - obecně lze konstatovat, že na předmětný vztah by taková skutečnost neměla mít vliv. Vlastnictví další nemovitosti ale může být výpovědním důvodem podle § 711 odst. 2 písm. c) občanského zákoníku.

S pozdravem,
Tým IuRe

Disclaimer

Provozovatel poradny, Iuridicum remedium, o.s., neodpovídá za škodu vzniklou případně právním postupem v konkrétní věci. Poradenství nenahrazuje odbornou právní pomoc advokáta, která je v ČR legislativně zakotvena jako jediná komplexní právní pomoc s úplným pokrytím odpovědnosti a zárukami ochrany práv klienta. IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Rady v poradně poskytnuté vychází ze stavu právní úpravy k datu zodpovězení dotazu.

Kdo jsme

  • Tento web provozuje iure, neziskovka zabývající se ochranou občanských svobod.
     

Logo IuRe


 

Naše další weby

bba web

IuRe je členem

Internet Defense League