V kostce o on-line právní poradně k ochraně soukromí

Rádi bychom vás upozornili, že projekt, ze kterého byla financována tato poradna byl ukončen k 15.8.2012 (“Digital Rights and Awareness of Citizens (DRAC)” podpořeného nadací Central and Eastern Europe Trust). Dotazy jsou nyní zpracovávny ze stran dobrovolníků (advokátních koncipitentů, studentů práv) a supervidovány advokátem. Z těchto důvodů není proto možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi.

Vítejte v on-line právní poradně IuRe. Zde můžete vkládat dotazy týkající se právních otázek (právní posouzení, možnosti právní obrany apod.) všech aspektů ochrany soukromí – např. témat sledování na pracovišti, kamerových systémů, nakládání firem i úřadů s osobními údaji. V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Odpověď právníka IuRe Vám bude avizována e-mailem.

IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány.

Podrobné podmínky naleznete v sekci Pravidla poradny v levém sloupci.

Souhrnné rady pro ochranu soukromí v nejčastějších situacích (sociální sítě, pracoviště, kamery) a právní vzory naleznete na www.uzijsisvaprava.cz.

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď - níže naleznete seznam již položených a odpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 

Zákonnost videomonitorování veřejného a soukromého pozemku

Vloženo: 09.10.2012
Kategorie: 
Sledování soukromými osobami včetně hraničních dotazů
Kamerové systémy, CCTV
Text otázky: 

Dobrý den .Mám dotaz ohledně monitorování silnice před mím domem . Křižovatka na které bydlím je střetem sousedských dohad . Chtěl bych si dát na dům dvě videokamery které budou monitorovat silnici . Jde mi o to , jestli pořizovaný záznam může zasahovat do zahrady souseda která je na druhé straně silnice . Nebo zda-li má právo na monitorování alespon této silnice .Děkuji za odpověd , s pozdravem XY

Text odpovědi: 

 Dobrý den, v případě používání kamer se záznamem se jedná o zpracování osobních údajů ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů a je zde podle §5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, nutný souhlas všech osob které jsou takto monitorovány, ten však, vzhledem k povaze monitorovaného prostoru, není možné získat.Stejné ustanovení také vyjmenovává výjimky z nutnosti získání souhlasu. Jedinou z nich, která v tomto případě připadá v úvahu je případ, kdy je nahrávání nezbytné pro ochranu práv pořizovatele záznamu, ani v tomto případě však nesmí být zasahováno do práva na ochranu soukromého a osobního života subjektů osobních údajů.   Úřad pro ochranu osobních údajů tuto výjimku vykládá spíše přísně a přestože výslovně neuvádíte o jaké problémy se jedná, je v tomto případě na místě pochybovat o nezbytnosti tohoto opatření k ochraně Vašich práv. Za neoprávněné zpracování osobních údajů pak může úřad pro ochranu osobních údajů podle §44 odst. 2 zákona o ochraně osobních údajů fyzickým osobám ukládat peněžité pokuty až do výše 1 000 000 korun, případně podle odst. 3 až do 5 000 000 korun, především tehdy, ohrozí-li správce nebo zpracovatel větší množství osob neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života.   Pouze v případě, že byste záznamy využíval čistě k osobním účelům (zjednodušeně řečeno, žádným způsobem, ani zprostředkovaně, je nepoužil navenek), nešlo by o režim zákona o ochraně osobních údajů a něměl byste ani povinnost registrace kamery, ani splnění podmínek zákona. Tato výluka je však vykládána velmi úzce a hlavně to nemá vliv na jinou právní úpravu. Podle této jiné úpravy (ochrana osobnosti v občanském zákoníku) by Vás i v tomto případě mohli sousedé úspěšně žalovat za zásah do svých osobnostních práv (včetně požadování peněžitého zadostiučinění), jednoznačně v případě monitorování zahrady.   Obecně zastáváme stanovisko, že až na velmi specifické případy nebývají kamerové systémy vhodným způsobem řešení sousedských sporů naopak mohou vést k nechtěnému vyhrocení situace a doporučujeme vzhledem k výše napsanému zvážení jiného řešení. Upřímně doufáme v brzké a uspokojivé vyřešení Vašich sousedských neshod a přejeme Vám hodně štěstí i trpělivosti. Za IuReJUDr. Ing. Helena SvatošováJan PardubickýPrávní poradna pro ochranu soukromí

Disclaimer

Provozovatel poradny, Iuridicum remedium, o.s., neodpovídá za škodu vzniklou případně právním postupem v konkrétní věci. Poradenství nenahrazuje odbornou právní pomoc advokáta, která je v ČR legislativně zakotvena jako jediná komplexní právní pomoc s úplným pokrytím odpovědnosti a zárukami ochrany práv klienta. IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Rady v poradně poskytnuté vychází ze stavu právní úpravy k datu zodpovězení dotazu.

Kdo jsme

  • Tento web provozuje iure, neziskovka zabývající se ochranou občanských svobod.
     

Logo IuRe


 

Naše další weby

bba web

IuRe je členem

Internet Defense League