V kostce o on-line právní poradně k ochraně soukromí

Rádi bychom vás upozornili, že projekt, ze kterého byla financována tato poradna byl ukončen k 15.8.2012 (“Digital Rights and Awareness of Citizens (DRAC)” podpořeného nadací Central and Eastern Europe Trust). Dotazy jsou nyní zpracovávny ze stran dobrovolníků (advokátních koncipitentů, studentů práv) a supervidovány advokátem. Z těchto důvodů není proto možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi.

Vítejte v on-line právní poradně IuRe. Zde můžete vkládat dotazy týkající se právních otázek (právní posouzení, možnosti právní obrany apod.) všech aspektů ochrany soukromí – např. témat sledování na pracovišti, kamerových systémů, nakládání firem i úřadů s osobními údaji. V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Odpověď právníka IuRe Vám bude avizována e-mailem.

IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány.

Podrobné podmínky naleznete v sekci Pravidla poradny v levém sloupci.

Souhrnné rady pro ochranu soukromí v nejčastějších situacích (sociální sítě, pracoviště, kamery) a právní vzory naleznete na www.uzijsisvaprava.cz.

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď - níže naleznete seznam již položených a odpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 

Manzel mi hacknul PC amozna i telefon - jak se branit?

Vloženo: 17.01.2013
Kategorie: 
Sledování soukromými osobami včetně hraničních dotazů
Telekomunikace, data retention, odposlechy
Text otázky: 

Dobry den,zjistila jsem, ze me posledni rok manzel spehoval (do PC mi nainstaloval program, ktery snima veskere deni na pocitaci a to vcetne hesel). Naboural se mi tak na Facebook, do emailu, proste vedel o kazdem mem kroku. I kdyz NIC nenasel (neni duvod), tak mam neustaly pocit, ze tento program i po jeho odhaleni neodinstaloval a sleduje muj PC nadale, ale zaroven ziskavam dojem, ze mi monitoruje i mobilni telefon - respektive aplikaci Viber. Zacinam mit schizofrenni pocit. Po jeho odhaleni mi manzel sproste rekl, ze jej stejne nemohu ani zazalovat, jelikoz mi chybi dukaz. Je to pravda? Jak se mohu branit? Premyslim o rozvodu, jelikoz spehoval nejen moje soukromi, ale soukromi mych kamaradek a cele rodiny.Predem vsem dekuji za rady a informace. 

Text odpovědi: 

Dobrý den,děkujeme Vám za důvěru, se kterou jste se na nás obrátila. Na jednání, které popisujete, Váš manžel nemá právo. I přesto, že jste manželé, máte právo na ochranu soukromí. Jednání, kterým dochází k porušování práva na soukromí a na listovní tejemství, je jednáním protiprávním. Trestní zákoník v ustanovení § 180 až 184 upravuje skutkové podstaty trestných činů namířených proti právům na ochranu osobnosti, soukromí a listovního tajemství. Ve vztahu k soukromé korespondenci jde především o trestné činy dle § 182 a 183, kde je trestné i sledování komunikace elektronické (přesné znění zákona včetně sazeb připojujeme na konec odpovědi pod čáru). Trestní oznámení můžete podat na kterémkoliv oddělení policie či na státním zastupitelství.Bránit se lze i žalobou na ochranu osobnosti u civilního soudu, je to však nástroj poměrně těžkopdáný a náročný. Domáhat se můžete toho, aby od daného jednání manžel upustil, eventuálně omluvu nebo peněžité zadostiučinění (v tom jsou však soudy poměrně zdrženlivé). Zde rozhodně doporučujeme právní pomoc advokáta.Zásadní pro uplatnění trestní i civilní odpovědnosti je však prokázání, že k zásahu došlo. To bývá obtížné, ale nezbytné pro úspěch ve věci, ev. zamezení tomu, aby nebylo Vaše podání posouzeno jako (trestné) křivé obvinění. Důkazy můžete doložit v tomto případě obvykle ve formě důkazů o tom, že manžel disponuje informacemi, které nemohl získat jinak než z Vašeho PCa telefonu) nebo přímo důkaz o zásahu do zařízení na základě odborného vyjádření nebo znaleckého posudku od specialistů. Ve svém dotazu uvádíte, že máte obavy, že Vám manžel odposlouchává telefon, že ví o každém Vašem kroku a tím ve Vás vyvolává nepříjemný pocit. Takovéto jednání narušující soužití může být též  považováno za trestný čin  a to konkrétně tvz. nebezpečné pronásledování neboli stalking. Tento trestný čin je upraven v ustanovení §  354 trestního zákoníku a rovněž připojen jeho popis.Přeji Vám v řešení situace hodně zdaru a v případě, že budete potřebovat další právní pomoc, neváhejte nás ve věci znovu kontaktovat.S pozdravemza Iuridicum RemediumOlga Jarolímková, spolupracující právníkHelena Svatošová------Právní úprava §§ 182 a 183 zní následovně:§ 182 Porušení tajemství dopravovaných zpráv(1) Kdo úmyslně poruší tajemstvía) uzavřeného listu nebo jiné písemnosti při poskytování poštovní služby nebo přepravované jinou dopravní službou nebo dopravním zařízením,b) datové, textové, hlasové, zvukové či obrazové zprávy posílané prostřednictvím sítě elektronických komunikací a přiřaditelné k identifikovanému účastníku nebo uživateli, který zprávu přijímá, neboc) neveřejného přenosu počítačových dat do počítačového systému, z něj nebo v jeho rámci, včetně elektromagnetického vyzařování z počítačového systému, přenášejícího taková počítačová data,bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.(2) Stejně bude potrestán, kdo v úmyslu způsobit jinému škodu nebo opatřit sobě nebo jinému neoprávněný prospěcha) prozradí tajemství, o němž se dozvěděl z písemnosti, telegramu, telefonního hovoru nebo přenosu prostřednictvím sítě elektronických komunikací, který nebyl určen jemu, nebob) takového tajemství využije.....§ 183 Porušení tajemství listin a jiných dokumentů uchovávaných v soukromí(1) Kdo neoprávněně poruší tajemství listiny nebo jiné písemnosti, fotografie, filmu nebo jiného záznamu, počítačových dat anebo jiného dokumentu uchovávaného v soukromí jiného tím, že je zveřejní, zpřístupní třetí osobě nebo je jiným způsobem použije, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.(2) Odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného majetkový nebo jiný prospěch, způsobit jinému škodu nebo jinou vážnou újmu, anebo ohrozit jeho společenskou vážnost.(3) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán,a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny,b) spáchá-li takový čin vůči jinému pro jeho skutečnou nebo domnělou rasu, příslušnost k etnické skupině, národnost, politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že je skutečně nebo domněle bez vyznání,c) způsobí-li takovým činem značnou škodu, nebod) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného značný prospěch.(4) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 škodu velkého rozsahu, nebob) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu.---§ 354 Nebezpečné pronásledování(1) Kdo jiného dlouhodobě pronásleduje tím, žea) vyhrožuje ublížením na zdraví nebo jinou újmou jemu nebo jeho osobám blízkým,b) vyhledává jeho osobní blízkost nebo jej sleduje,c) vytrvale jej prostřednictvím prostředků elektronických komunikací, písemně nebo jinak kontaktuje,d) omezuje jej v jeho obvyklém způsobu života, neboe) zneužije jeho osobních údajů za účelem získání osobního nebo jiného kontaktu,a toto jednání je způsobilé vzbudit v něm důvodnou obavu o jeho život nebo zdraví nebo o život a zdraví osob jemu blízkých, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti.(2) Odnětím svobody na šest měsíců až tři roky bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1a) vůči dítěti nebo těhotné ženě,b) se zbraní, neboc) nejméně se dvěma osobami.  

Disclaimer

Provozovatel poradny, Iuridicum remedium, o.s., neodpovídá za škodu vzniklou případně právním postupem v konkrétní věci. Poradenství nenahrazuje odbornou právní pomoc advokáta, která je v ČR legislativně zakotvena jako jediná komplexní právní pomoc s úplným pokrytím odpovědnosti a zárukami ochrany práv klienta. IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Rady v poradně poskytnuté vychází ze stavu právní úpravy k datu zodpovězení dotazu.

Kdo jsme

  • Tento web provozuje iure, neziskovka zabývající se ochranou občanských svobod.
     

Logo IuRe


 

Naše další weby

bba web

IuRe je členem

Internet Defense League