V kostce o on-line právní poradně k ochraně soukromí

Rádi bychom vás upozornili, že projekt, ze kterého byla financována tato poradna byl ukončen k 15.8.2012 (“Digital Rights and Awareness of Citizens (DRAC)” podpořeného nadací Central and Eastern Europe Trust). Dotazy jsou nyní zpracovávny ze stran dobrovolníků (advokátních koncipitentů, studentů práv) a supervidovány advokátem. Z těchto důvodů není proto možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi.

Vítejte v on-line právní poradně IuRe. Zde můžete vkládat dotazy týkající se právních otázek (právní posouzení, možnosti právní obrany apod.) všech aspektů ochrany soukromí – např. témat sledování na pracovišti, kamerových systémů, nakládání firem i úřadů s osobními údaji. V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Odpověď právníka IuRe Vám bude avizována e-mailem.

IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány.

Podrobné podmínky naleznete v sekci Pravidla poradny v levém sloupci.

Souhrnné rady pro ochranu soukromí v nejčastějších situacích (sociální sítě, pracoviště, kamery) a právní vzory naleznete na www.uzijsisvaprava.cz.

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď - níže naleznete seznam již položených a odpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 

Kamery na pracovišti

Vloženo: 20.11.2012
Kategorie: 
Soukromí na pracovišti
Kamerové systémy, CCTV
Text otázky: 

 Dobrý den Pracuji v jedné IT firmě jako Prodejce-technik výpočetní techniky. Zaměstnavatel má zde v obchodě umístěnou kameru která mě zabírá 100% pracovního času.(vyjímka je prestávka kterou netrávím na pracovišti). Kaqmera není nikde uvedená jako na ochranu majetku před případnímy zloději. ( Nikde není informace pro zákazníky o tom že je prodejna monitorována a není ani snad vedená u Ministerstva Vnitra) Je teda tato kamera umístěná pro sledování nás zaměstnanců. Při nástupu do zaměstnání jsem podepsal pracovní smlouvu ale nikde není ani zmíňka o tom že mě zaměstnavatel může sledovat. Ani žádný dodatek k pracovní smlouvě jsem nedostal který by toto obsahoval. Kamera je Ip tudíž internetová a má na ní přístum x lidí tařka odkudkoli. Jsem teda sledovám nekým ani nevím kým a nevím ani kdy. Rád bych se zeptal, jestly je to podle zákona možné, jaké kroky mám učinit pokud to možné není a jak postupovat když mám smlouvu na dobu určitou. Jak moc mi může dát zaměstnavatel výpověď resp nemusí prodloužit smlouvu z důvodu toho že jsem se ohradil proti kamerám když tu budou neprávem.A má zákazník šanci se bránit proti tomu že ho v prodejně snímá kamera o které nebyl informovám upozornovací cedulkou že je prodejna monitorována? Předem moc děkuji za odpověď XY

Text odpovědi: 

 Dobrý den,Vámi popsané sledování zaměstnanců a zákazníků oporu v právu nemá a existuje několik možností, jak se proti němu bránit. V rámci pracovněprávní ochrany je možné podat podnět  oblastnímu inspektorátu práce.   Inspektoráty práce kontrolují a sankcionují dodržování povinností dle zákoníku práce, který mj. zakazuje (§ 316 odst. 2) sledování zaměstnanců bez vážného důvodu spočívajícího v mimořádné povaze práce.Přesný výklad této výjimky zatím žádný soud, co vím, zatím neposkytl, nicméně má jít z dikce ustanovení o výjimečné případy na zvláště exponovaných pracovištích z hlediska ochrany vysokých majetkových hodnot, obecné bezpečnosti apod.  Ani případný souhlas zaměstnance v pracovní smlouvě toto ustanovení nemůže obejít.  Proto docházím k závěru, že sledování  tohoto typu (byť je rozšířené) porušuje zákoník práce.  Podnět inspekci práce (oblastnímu inspektorátu) může podat kdokoli, nejlépe tak, že je přesně specifikován skutkový stav a samozřejmě zaměstnavatel a pracoviště. Vzor podobného podnětu nabízíme na našich dalších stránkách www.uzijsisvaprava.cz, v sekci Soukromí na pracovišti, položka Fomuláře.  Máte právo vědět, jak byl vyřízen, nicméně nárok na provedení kontroly nikoli. Pokud ke kontrole inspektorát přistoupí, je povinen utajit před zaměstnavatelem  totožnost oznamovatele (§ 8 písm. d) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce). U anonymního podání  není vyloučené, že povede k výsledku, ale není to vzhledem k vytíženosti inspektorátů moc pravděpodobné.  Praktické bývá předem se telefonicky neformálně na místně příslušný inspektorát obrátit a optat se na svůj postup i následné kroky  úřadu. Inspektoráty mají ze zákona povinnost poskytovat poradenství, proto by Vám  měli dotaz konkrétně odpovědět  ( § 4 odst. 2 písm. d) stejného zákona). Více můžete nalézt na jejich webu www.suip.cz. Bohužel, vinou neúplnosti zákona, na kterou upozorňujeme je, že za tento delikt není možné uložit pokutu, pouze opatření k nápravě. I tak lze ale tuto cestu doporučit zkusit, ideálně se pak s námi o své zkušenosti podělit, neboť se snažíme o monitoring kontrolní činnosti inspekce práce v této oblasti.  Druhým zákonem, který je zřejmě porušován, je zákon na ochranu osobních údajů (č. 101/2000 Sb., dále jen ZOOU), který zakazuje zpracování osobních údajů (včetně obrazového a zvukového nahrávání) bez souhlasu osob, o jejichž osobní údaje jde – v tomto případě jsou těmito osobami jak zaměstnanci, tak zákazníci. Výjimečně ZOOU povoluje zpracování osobních údajů bez souhlasu; jde např. o případ, kdy toto třeba k ochraně práv sledujícího či jiných osob  (a sledující musí splnit řadu dalších povinností , zejména pak tu informační - tou by byla Vámi zmíněná cedulka a zabezpečení osobních údajů před nahodilým přístupem, k jakému v současnosti může kdykoliv docházet).  I tento účel však posuzuje Úřad na ochranu osobních údajů poměrně přísně, takže je velká šance, že plošné sledování nejen prodejny, ale i nepřetržité sledování zaměstnanců vyhodnotí jako nadměrnou a nezákonnou.Podnět šetří Úřad na ochranu osobních údajů (ÚOOÚ), který oznamovatele chránívá, zejména,  pokud o to v podnětu výslovně požádáte.  Obvykle zde bývá řízení poměrně rychle zahájeno a Úřad zastává výklad ve prospěch ochrany soukromí. Podnět má podobnou formu, Úřad však může ukládat i pokuty, což činí jeho kontrolu efektivnější. U obou podnětu je vhodné dopsat žádost o informaci o naložení s tímto podnětem a dodat maximum podkladů, např.  písemné dokumenty dokládající využívání kamerového systému ,  ve vašem případě i IP adresu apod. Pro úplnost zmiňuji i možnost obrany žalobou u civilního soudu, jde však o proces náročný, zpoplatněný soudním poplatkem a vyžadující zpravidla odborné znalosti advokáta.Bohužel na rozdíl od dvou výše zmíněných řízení zahájených na základě Vašeho případného podnětu, ve kterých by měla být zachována Vaše anonymita, pokud se se zaměstnavatelem dostanete kvůli kamerám do sporu, chápu Vaše obavy z neprodloužení pracovní smlouvy.  V případě pracovní smlouvy na dobu určitou nemáte žádný zákonný nárok na její prodloužení a je zcela na vůli zaměstnavatele, zda Vám ji prodlouží či nikoliv. Váš pracovní poměr končí dle § 48 odst. 2 zákoníku práce uplynutím sjednané doby trvání pracovního poměru. (Pro úplnost dodávám, že na základě novely zákoníku práce účinné od 1.1.2012 je nyní možné uzavřít pracovní smlouvu na dobu určitou dle § 39 odst. 2 nejvýše na tři roky a je možné ji maximálně dvakrát prodloužit - teoretická nejdelší doba trvání pracovního poměru na dobu určitou je tedy devět let. Po uplynutí tří let se ke smlouvám uzavřeným mezi týmž zaměstnavatelem a zaměstnancem nepřihlíží.)Riziku neprodloužení pracovní smlouvy se tedy bohužel nevyhnete a v takovém případě se prakticky nelze úspěšně právně bránit. Přeji Vám však,  aby se V8m povedlo iniciovat nápravu některým z popsaných způsobů a pokračovat v zaměstnání na současném místě.Dejte nám prosím vědět, jak jste se rozhodl situaci řešit, pomáhá nám to v monitoringu případů sledování na pracovištích.S pozdravem, za IuReJUDr. Ing. Helena SvatošováNicole RagužováPrávní poradna pro ochranu soukromí

Disclaimer

Provozovatel poradny, Iuridicum remedium, o.s., neodpovídá za škodu vzniklou případně právním postupem v konkrétní věci. Poradenství nenahrazuje odbornou právní pomoc advokáta, která je v ČR legislativně zakotvena jako jediná komplexní právní pomoc s úplným pokrytím odpovědnosti a zárukami ochrany práv klienta. IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Rady v poradně poskytnuté vychází ze stavu právní úpravy k datu zodpovězení dotazu.

Kdo jsme

  • Tento web provozuje iure, neziskovka zabývající se ochranou občanských svobod.
     

Logo IuRe


 

Naše další weby

bba web

IuRe je členem

Internet Defense League