V kostce o on-line právní poradně k ochraně soukromí

Rádi bychom vás upozornili, že projekt, ze kterého byla financována tato poradna byl ukončen k 15.8.2012 (“Digital Rights and Awareness of Citizens (DRAC)” podpořeného nadací Central and Eastern Europe Trust). Dotazy jsou nyní zpracovávny ze stran dobrovolníků (advokátních koncipitentů, studentů práv) a supervidovány advokátem. Z těchto důvodů není proto možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi.

Vítejte v on-line právní poradně IuRe. Zde můžete vkládat dotazy týkající se právních otázek (právní posouzení, možnosti právní obrany apod.) všech aspektů ochrany soukromí – např. témat sledování na pracovišti, kamerových systémů, nakládání firem i úřadů s osobními údaji. V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Odpověď právníka IuRe Vám bude avizována e-mailem.

IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány.

Podrobné podmínky naleznete v sekci Pravidla poradny v levém sloupci.

Souhrnné rady pro ochranu soukromí v nejčastějších situacích (sociální sítě, pracoviště, kamery) a právní vzory naleznete na www.uzijsisvaprava.cz.

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď - níže naleznete seznam již položených a odpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 

kamery na praccovišti - dílna, důvod kontrola práce a materiálu

Vloženo: 12.03.2012
Kategorie: 
Soukromí na pracovišti
Kamerové systémy, CCTV
Text otázky: 

Ředitel naší firmy chce nainstalovat do dílny naší firmy kameru z důvodu krádeží materiálu může? Smí nás sledovat ,kde kdo sedí nebo se jinak ulejvá? Děkuji za odpověd

Text odpovědi: 

Dobrý den,

děkujeme za důvěru a věříme, že Vám budou následující informace k užitku. S podobným problémem se na nás zaměstnanci obrací zdaleka nejčastěji.

Předpokládám, že jste v pracovním poměru a že jde o kamerový systém, který nahrává (bývá to pravidlem) – proto se na Vás vztahuje dvojí režim ochrany.

Jednak jste slovy zákona č.  101/2000 Sb, o ochraně osobních údajů (ZOOU), „subjektem údajů“ a máte tak řadu práv. I v případě, že zákon nahrávání dovolí, máte právo na přístup k záznamu se svou osobou, právo být informován o tom, jak dlouho je záznam uchováván a provozovatel systému jej musí registrovat u Úřadu na ochranu osobních údajů, stanovit a dodržovat pravidla, kdo a kdy má k záznamům přístup. Zákon dovoluje nahrávat jiného v případě, že tento s tím výslovně souhlasí anebo v případech výjimek. Výjimka by zde nastala, kdyby bylo sledování kamerami „nezbytné  pro ochranu práv“ zaměstnavatele.  Jde o nejasný pojem a záleží na jeho právním výkladu. Podle mého níže uvedeného závěru zde tato situace nezbytnosti nenastává a k videozáznamu zákonný důvod není, jak píši níže.

Ještě silnější ochranu Vám však nabízí zákoník práce (zákon č. 262/2006 Sb. ), podle kterého (§ 316 odst. 2) nesmí být zaměstnanec sledován, nejsou-li proto důvody spočívající ve „zvláštní činnosti zaměstnavatele“. Co se rozumí mimořádnou povahou práce je otázka výkladu, který by v daném případě prováděl soud či dozorový orgán – inspekce práce.

Pokud Vám zaměstnavatel zdůvodnil potřebu kamer sledováním pracovní kázně z hlediska využití času i ochrany vlastního majetku,  nemůže toto jako zákonný důvod obstát. Kontrola práce v dílně se jistě dá  zajistit méně drastickými prostředky, takže zde není důvod pro nasazení kamer. Tomu by tak bylo např. v provozech, kde zaměstnanci manipulují s velkými objemy peněz a podobně, případně v situaci, kdy se dlouhodobě ztrácí majetek zaměstnavatele a mírnější prostředky (hmotná odpovědnost, přesnější evidence, osobní přítomnost a interní šetření) nepřinesly výsledek.

Pokud na pracovišti problémy tohoto typu nejsou, je dle mého názoru je nahrávání činnosti pracovníků v dílenském provozu opatření nepřiměřené, je to však právní názor, který nemůže garantovat, že stejný bude i výklad autoritativního orgánu. Vzhledem k tomu, že rozhodovací činnost dozorového orgánu, Úřadu na ochranu osobních údajů (UOOU) se spíše přiklání k přísnějšímu pojetí soukromí, doporučuji podat podnět, aby UOOU posoudil přiměřenost a tedy i legálnost provozu kamerového systému. Podnět nemá předepsanou formu, důležité je datování a co nejpřesnější popis situace, zařízení i označení zaměstnavatele. Vzor takového podnětu UOOU naleznete na našem dalším webu www.uzijsisvaprava.cz, v sekci Sledování na pracovišti.

Možné je též podat podnět příslušnému oblastnímu inspektorátu práce (jejich seznam i více informací naleznete na www.suip.cz), který je dozorovým orgánem ve věci dodržování zákoníku práce.

Za IuRe přeji ve Vašem úsilí hodně zdaru. Budu velmi ráda, pokud dáte vědět, jaká opatření a s jakým výsledkem jste učinili.

JUDr. Ing. Helena Svatošová

Právní poradna pro ochranu soukromí

 

Disclaimer

Provozovatel poradny, Iuridicum remedium, o.s., neodpovídá za škodu vzniklou případně právním postupem v konkrétní věci. Poradenství nenahrazuje odbornou právní pomoc advokáta, která je v ČR legislativně zakotvena jako jediná komplexní právní pomoc s úplným pokrytím odpovědnosti a zárukami ochrany práv klienta. IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Rady v poradně poskytnuté vychází ze stavu právní úpravy k datu zodpovězení dotazu.

Kdo jsme

  • Tento web provozuje iure, neziskovka zabývající se ochranou občanských svobod.
     

Logo IuRe


 

Naše další weby

bba web

IuRe je členem

Internet Defense League