V kostce o on-line právní poradně k ochraně soukromí

Rádi bychom vás upozornili, že projekt, ze kterého byla financována tato poradna byl ukončen k 15.8.2012 (“Digital Rights and Awareness of Citizens (DRAC)” podpořeného nadací Central and Eastern Europe Trust). Dotazy jsou nyní zpracovávny ze stran dobrovolníků (advokátních koncipitentů, studentů práv) a supervidovány advokátem. Z těchto důvodů není proto možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi.

Vítejte v on-line právní poradně IuRe. Zde můžete vkládat dotazy týkající se právních otázek (právní posouzení, možnosti právní obrany apod.) všech aspektů ochrany soukromí – např. témat sledování na pracovišti, kamerových systémů, nakládání firem i úřadů s osobními údaji. V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Odpověď právníka IuRe Vám bude avizována e-mailem.

IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány.

Podrobné podmínky naleznete v sekci Pravidla poradny v levém sloupci.

Souhrnné rady pro ochranu soukromí v nejčastějších situacích (sociální sítě, pracoviště, kamery) a právní vzory naleznete na www.uzijsisvaprava.cz.

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď - níže naleznete seznam již položených a odpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 

Kamerový sytem v domě

Vloženo: 20.07.2011
Kategorie: 
Kamerové systémy, CCTV
Text otázky: 

Dobrý den,
ráda bych znala odpověď na můj dotaz ohledně ochrany osobních údajů, které jsou pořizovány kamerovým systémem uvnitř nájemního domu. Majitelem objektu je soukromá osoba. Jedna kamera je umístěna v průjezdu domu, což bych chápala jako  kontrolu vstupu i vjezdu z ulice. Minulý týden se objevila nová kamera nad dveřmi bytu v posledním podlaží.Jelikož tato kamera snímá pouze poslední patro, tedy nájemníky 2 bytů,  domnívám se, že shromažďování údajů ze záznamů je zásah do mého i sousedova soukromí. Prosím o názor a informaci, zda se můžeme proti tomuto počinu majitele bránit a jakým způsobem. Ráda bych věděla, za jakých podmínek a jaké jsou povinnosti soukromé osoby, která ve svém nájemním domě kamerový systém takto cíleně použije.
XX

Text odpovědi: 

Dobrý den,

důležité je jestli má kamera záznam. Pokud ano, pak lze kamerový systém použít ve dvou situacích:
1.) pokud má správce - zde tedy majitelka domu - souhlas všech osob, které se na záznamu objeví (tedy nejen vás, ale i všech vašich návštěv apod.), což je prakticky nemožné, nebo
2.) převažuje zájem na ochraně práv majitele nad vaším právem na ochranu soukromí (muselo by se řešit individuálně, ale pokud například nedemolujete vy nebo soused byt, tak by se tento důvod na straně majitelky domu hledal těžko).

Doporučuji se s majitelem nejprve spojit, oznámit mu, žeVvám kamera vadí a ať Vám sdělí důvody, proč byla nainstalována. Pokud Vás jeho odpověď nebo reakce neuspokojí, můžete se obrátit se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů. Zejména v případě sledování vchodů do bytů je zásah do soukromí velice výrazný a Úřad to bude takto zřejmě posuzovat. Jeho pravomocí je provést kontrolu celého systému u majitele domu a/nebo mu v případě porušení zákona (které zde zřejmě nastalo) uložit sankci. V tomto řízení nemá autor podnětu postavení účastníka řízení, může být jen seznámen s jeho výsledkem.

Další možností je obrana cestou občanskoprávní žaloby na ochranu osobnosti. Tou lze žádat jak odstranění kamer i záznamů, tak satisfakci v podobě omluvy a případně i finančního odškodnění. Konstrukce i procesní vedené takovéto žaloby nejsou zcela jednoduché (mj. je třeba najisto znát provozovatele), doporučujeme zde proto právní pomoc advokáta.

Více o obraně proti zásahům do soukromí pomocí kamerových systémů včetně vzorů naleznete na našem specializovaném webu www.uzijsisvaprava.cz, zde: http://www.uzijsisoukromi.cz/verejne-kamerove-systemy/.

Odkazuji rovněž na stanovisko ÚOOU, které problematiku kamer v bytových domech podrobněji rozebírá. http://www.uoou.cz/files/stanovisko_2008_1.pdf.

S pozdravem,
Mgr. Jan Vobořil
JUDr. Ing. Helena Svatošová

Disclaimer

Provozovatel poradny, Iuridicum remedium, o.s., neodpovídá za škodu vzniklou případně právním postupem v konkrétní věci. Poradenství nenahrazuje odbornou právní pomoc advokáta, která je v ČR legislativně zakotvena jako jediná komplexní právní pomoc s úplným pokrytím odpovědnosti a zárukami ochrany práv klienta. IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Rady v poradně poskytnuté vychází ze stavu právní úpravy k datu zodpovězení dotazu.

Kdo jsme

  • Tento web provozuje iure, neziskovka zabývající se ochranou občanských svobod.
     

Logo IuRe


 

Naše další weby

bba web

IuRe je členem

Internet Defense League