V kostce o on-line právní poradně k ochraně soukromí

Rádi bychom vás upozornili, že projekt, ze kterého byla financována tato poradna byl ukončen k 15.8.2012 (“Digital Rights and Awareness of Citizens (DRAC)” podpořeného nadací Central and Eastern Europe Trust). Dotazy jsou nyní zpracovávny ze stran dobrovolníků (advokátních koncipitentů, studentů práv) a supervidovány advokátem. Z těchto důvodů není proto možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi.

Vítejte v on-line právní poradně IuRe. Zde můžete vkládat dotazy týkající se právních otázek (právní posouzení, možnosti právní obrany apod.) všech aspektů ochrany soukromí – např. témat sledování na pracovišti, kamerových systémů, nakládání firem i úřadů s osobními údaji. V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Odpověď právníka IuRe Vám bude avizována e-mailem.

IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány.

Podrobné podmínky naleznete v sekci Pravidla poradny v levém sloupci.

Souhrnné rady pro ochranu soukromí v nejčastějších situacích (sociální sítě, pracoviště, kamery) a právní vzory naleznete na www.uzijsisvaprava.cz.

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď - níže naleznete seznam již položených a odpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 

Podmínky zřízení kamerového systému okolo rodinného domu

Vloženo: 05.06.2012
Kategorie: 
Sledování soukromými osobami včetně hraničních dotazů
Kamerové systémy, CCTV
Text otázky: 

dobrý den,chci si si zřídit kamerorový systém na sledování lidí(aut), co přijedou k mému pozemku. Bydlím na konci slepé ulice a mám stach, aby v době mé nepřtomnosti, nebo v noci, někdo něco neprovedl. Kamery by "koukaly" na silnici a na část sousedova pozemku. Se sousedem se domluvím, ale chci mít jistotu, jak a jestli vůbec musím prostor označit, nebo jestli potřebuji písemný souhlas souseda. Zajímá mě prostě všechno co musím zajistit, aby byl, v případě problému, záznam z kamery použitelný u policie. Doufám že to nikdy nebudu potřebovat, ale jistota je jistota........délka záznamu bude asi 1 týden, ale pokud na delší dobu odjedu, bude delší...... četl jsem něco o registraci u městského úřadu atd. Prostě nevím  na co si dát pozor a na co nezapomenout.díky za odpověďXX 

Text odpovědi: 

Dobrý den, Vámi popisovaný kamerový systém bude nejspíš spadat pod úpravu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (ZOOÚ).  Ten je koncipován tak, že zásadou je souhlas každého, s jehož osobními údaji se nakládá, přičemž výjimky jsou dost přísné a v tomto případě by nejspíš přicházela v úvahu výjimka na ochranu svých práv (§ 5 odst. 2 písm. e) ZOOÚ). Ta sama však má poměrně přísné podmínky v zákoně i výkladu Úřadu na ochranu osobních údajů (ÚOOÚ). Jde o zákaz zasahování do soukromého života, což je zejména v případě namíření na pozemek souseda problematické. Pokud na tento pozemek a pod dohled kamery vstupují jiné osoby, musel byste mít souhlas každé z nich, jinak hrozí, že zásah do soukromí bude shledán. Podobně nelze vyloučit, že ÚOOÚ shledá i zásah do soukromí zaznamenaných řidičů vozidel.  ÚOOÚ zvažuje v tomto případě i okolnosti a důvody pořízení kamerového systému (např. předchozí kriminalitu na majetku provozovatele kamery apod.). Ačkoli nelze s jistotou předjímat jeho závěr,  doporučuji  raději nespoléhat na to, že zaujme výklad ve prospěch provozu systému.  Pokud se totiž ÚOOÚ věcí  takto zabývá, je to až v sankčním řízení, při plnění registrační povinnosti (zaslání informace o tomto zpracování osobních údajů na předepsaném formuláři), vpodstatě jen vezme registraci na vědomí. Oprávněnost zpracování osobních údajů nezkoumá, k tomu dochází až v případném řízení o uložení pokuty. Vzhledem k tomu, že jde o účel ochrany majetku, který předpokládá, že v případě záznamu pachatele nějaké trestné činnosti  se předává záznam policii k usnadnění pátrání po pachateli, nelze podle nás užít ani výluku ze zákona, který se nevztahuje na zpracování osobních údajů fyzickou osobou „výlučně pro svoji osobní potřebu (§ 3 odst. 3 ZOOÚ). Proto doporučuji raději opatrnější postup, který je pro Vás i jednodušší a ušetří Vás rizika překročení zákona: kameru nainstalujte nikoli na místa, kde dochází k pohybu osob i bez souvislosti s návštěvou Vašeho pozemku a majetku, ale přímo na onen majetek, který chcete chránit.  Zpravidla to lze technicky vyřešit tak, že snímán bude jen majetek a nepůjde o zpracování osobních údajů a pokud se na záznamu objeví nějaká osoba, půjde jen o případ, kdy již nějakým způsobem manipuluje  s oním majetkem. V tomto případě pak je její zaznamenání pokryto zákonnou výjimkou shora uvedenou a záznam lze případně předat policii. (Podle rozhodovací činnosti ÚOOÚ však není možné podobu takového osoby, byť zjevného zloděje, zveřejnit, např. prostřednictvím webu).Zřetelnou informaci o snímání prostoru kamerou se záznamem lze doporučit vždy. Jednak tak případně budete moci na něčem vystavět koncepci souhlasu monitorovaných (vzhledem k tomu, že souhlas musí být mj. svobodný, nelze za souhlas považovat vstup na monitorovaný prostor, pokud není jiná srovnatelná možnost trasy či dosažení cíle.), jednak má vliv na posuzování, zda došlo k zásahu do soukromí  a jednak má preventivní účinek před útokem na majetek, kterého se chcete vyvarovat.Pokud zvolíte vhodnější variantu snímání pouze majetku, není třeba tento systém registrovat, v opačném případě ano.Za IuRe přeje hodně zdaruJUDr. Ing. Helena SvatošováPrávní poradna pro ochranu soukromí

Disclaimer

Provozovatel poradny, Iuridicum remedium, o.s., neodpovídá za škodu vzniklou případně právním postupem v konkrétní věci. Poradenství nenahrazuje odbornou právní pomoc advokáta, která je v ČR legislativně zakotvena jako jediná komplexní právní pomoc s úplným pokrytím odpovědnosti a zárukami ochrany práv klienta. IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Rady v poradně poskytnuté vychází ze stavu právní úpravy k datu zodpovězení dotazu.

Kdo jsme

  • Tento web provozuje iure, neziskovka zabývající se ochranou občanských svobod.
     

Logo IuRe


 

Naše další weby

bba web

IuRe je členem

Internet Defense League