V kostce o on-line právní poradně k ochraně soukromí

Rádi bychom vás upozornili, že projekt, ze kterého byla financována tato poradna byl ukončen k 15.8.2012 (“Digital Rights and Awareness of Citizens (DRAC)” podpořeného nadací Central and Eastern Europe Trust). Dotazy jsou nyní zpracovávny ze stran dobrovolníků (advokátních koncipitentů, studentů práv) a supervidovány advokátem. Z těchto důvodů není proto možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi.

Vítejte v on-line právní poradně IuRe. Zde můžete vkládat dotazy týkající se právních otázek (právní posouzení, možnosti právní obrany apod.) všech aspektů ochrany soukromí – např. témat sledování na pracovišti, kamerových systémů, nakládání firem i úřadů s osobními údaji. V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Odpověď právníka IuRe Vám bude avizována e-mailem.

IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány.

Podrobné podmínky naleznete v sekci Pravidla poradny v levém sloupci.

Souhrnné rady pro ochranu soukromí v nejčastějších situacích (sociální sítě, pracoviště, kamery) a právní vzory naleznete na www.uzijsisvaprava.cz.

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď - níže naleznete seznam již položených a odpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 

kamerový systém na pracovišti

Vloženo: 01.03.2013
Kategorie: 
Soukromí na pracovišti
Kamerové systémy, CCTV
Text otázky: 

Dobrý den,v naší firmě byl v minulosti instalován kamerový systém. Zaměstnanci podepsali nějaký souhlas nebo informaci o přítomnosti kamerového systému. V poslední době dochází k rozšiřování kamerového systému. Dokonce máme kamery na šatnách ( prý z důvodu ochrany osobních věcí ).Dle mého názoru už vše překročilo  hranici, kdy toto mužeme tolerovat. Vedoucí sedí u počítače a sleduje dodržování přestávek a to , jak zaměstnanci zacházejí s materiálem, mistři pomocí kamer sledují odchod z pracoviště do šatny atd. Myslím, že takovou kontrolu lze vykonat jiným způsobem.Děkuji za odpověď

Text odpovědi: 

Dobrý den,děkujeme za dotaz a omlouváme se za zpoždění v odpovědi. Za předpokladu, že pracujete v pracovním poměru, a že se jedná o kamery se záznamem, vztahuje se na Vás dvojí režim ochrany: 1) Jednak jste slovy zákona č. 101/2000 Sb, o ochraně osobních údajů (ZOOU), „subjektem údajů“ a máte tak řadu práv. I v případě, že zákon nahrávání dovolí, máte právo na přístup k záznamu se svou osobou, právo být informován o tom, jak dlouho je záznam uchováván a provozovatel systému jej musí registrovat u Úřadu na ochranu osobních údajů, stanovit a dodržovat pravidla, kdo a kdy má k záznamům přístup. Zákon dovoluje nahrávat jiného v případě, že tento s tím výslovně souhlasí anebo v případech výjimek. Výjimka by zde nastala, kdyby bylo sledování kamerami „nezbytné pro ochranu práv“ zaměstnavatele. Jde o nejasný pojem a záleží na jeho právním výkladu. Domnívám se, že k videozáznamu zákonný důvod neexistuje (viz níže). 2) Ještě silnější ochranu Vám však nabízí zákoník práce (zákon č. 262/2006 Sb.), podle kterého (§ 316 odst. 2) nesmí být zaměstnanec sledován, nejsou-li proto důvody spočívající ve „zvláštní činnosti zaměstnavatele“. Co se rozumí mimořádnou povahou práce je otázka výkladu, který by v daném případě prováděl soud či dozorový orgán – inspekce práce. Každopádně takto nelze odůvodnit instalaci kamer v šatnách. Kontrola zacházení s materiálem se dá zajistit méně drastickými prostředky, takže zde není důvod pro nasazení kamer. Tomu by tak bylo např. v provozech, kde zaměstnanci manipulují s velkými objemy peněz a podobně, případně v situaci, kdy se dlouhodobě ztrácí majetek zaměstnavatele a mírnější prostředky (hmotná odpovědnost, přesnější evidence, osobní přítomnost a interní šetření) nepřinesly výsledek. Pokud na pracovišti problémy tohoto typu nejsou jeví se nahrávání činnosti pracovníků ve strojírenské firmě opatření nepřiměřené, je to však právní názor, který nemůže garantovat, že stejný bude i výklad autoritativního orgánu. Vzhledem k tomu, že rozhodovací činnost dozorového orgánu, Úřadu na ochranu osobních údajů (UOOU) se spíše přiklání k přísnějšímu pojetí soukromí, doporučuji podat podnět, aby UOOU posoudil přiměřenost a tedy i legálnost provozu kamerového systému. Podnět nemá předepsanou formu, důležité je datování a co nejpřesnější popis situace, zařízení i označení zaměstnavatele. Vzor takového podnětu UOOU naleznete na našem dalším webu www.uzijsisvaprava.cz, v sekci Sledování na pracovišti. Možné je též podat podnět příslušnému oblastnímu inspektorátu práce (jejich seznam i více informací naleznete na www.suip.cz), který je dozorovým orgánem ve věci dodržování zákoníku práce.S pozdravem,Tým IuRe

Disclaimer

Provozovatel poradny, Iuridicum remedium, o.s., neodpovídá za škodu vzniklou případně právním postupem v konkrétní věci. Poradenství nenahrazuje odbornou právní pomoc advokáta, která je v ČR legislativně zakotvena jako jediná komplexní právní pomoc s úplným pokrytím odpovědnosti a zárukami ochrany práv klienta. IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Rady v poradně poskytnuté vychází ze stavu právní úpravy k datu zodpovězení dotazu.

Kdo jsme

  • Tento web provozuje iure, neziskovka zabývající se ochranou občanských svobod.
     

Logo IuRe


 

Naše další weby

bba web

IuRe je členem

Internet Defense League