V kostce o on-line právní poradně k ochraně soukromí

Rádi bychom vás upozornili, že projekt, ze kterého byla financována tato poradna byl ukončen k 15.8.2012 (“Digital Rights and Awareness of Citizens (DRAC)” podpořeného nadací Central and Eastern Europe Trust). Dotazy jsou nyní zpracovávny ze stran dobrovolníků (advokátních koncipitentů, studentů práv) a supervidovány advokátem. Z těchto důvodů není proto možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi.

Vítejte v on-line právní poradně IuRe. Zde můžete vkládat dotazy týkající se právních otázek (právní posouzení, možnosti právní obrany apod.) všech aspektů ochrany soukromí – např. témat sledování na pracovišti, kamerových systémů, nakládání firem i úřadů s osobními údaji. V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Odpověď právníka IuRe Vám bude avizována e-mailem.

IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány.

Podrobné podmínky naleznete v sekci Pravidla poradny v levém sloupci.

Souhrnné rady pro ochranu soukromí v nejčastějších situacích (sociální sítě, pracoviště, kamery) a právní vzory naleznete na www.uzijsisvaprava.cz.

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď - níže naleznete seznam již položených a odpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 

Městský kamerový systém - zveřejňování záznamů

Vloženo: 09.05.2012
Kategorie: 
Kamerové systémy, CCTV
Osobní údaje a policie, zpravodajské služby, státní sektor
Text otázky: 

Dobrý den, narazil jsem na Vaše stránky a rád bych se dotázal na jednu věc. Je možné zveřejňovat záznamy z městského kamerového systému v takové podobě, že zde nelze vzhledem ke kvalitě záznamu popř. vzdálenosti sledovaného objektu ztotožnit osobu ani např. určit značku nebo typ automobilu ? Moc děkuji za odpově'd XY

Text odpovědi: 


Dobrý den,

v případě, že osoby nejsou identifikovatelné a to ani nepřímo (např. právě pomocí SPZ a podobně), nejde o zpracování osobních údajů a režim zákona na ochranu osobních údajů (zákon č. 101/2000 Sb., dále jen ZOOÚ) se neuplatní a systém být provozován obcí může. Obvykle se tyto systémy používají k pozorování dopravní situace, postupu staveb, povšechného dění na veřejném místě apod.

V tomto případě tedy není režim ZOOU dán, neplatí ani řada povinností vůči sledovaným osobám a jejich údajům. Jen je třeba systém zajistit tak, aby nemohlo ani náhodou dojít k posunu na úroveň osobních údajů a narušení soukromí osob (např. zoom a nasměrování např. do oken bytů, na konkrétní osoby atd.). Pokud systém toto splňuje, může být provozován i samotnou obcí. (V případě systémů , kde jsou určitelné konkrétní osoby o zpracování osobních údajů jde a protože obce samotné nemají – na rozdíl od obecní policie- ze zákona oprávnění k této činnosti, což vyplývá ze zásady, že veřejná moc smí jen to, co je jí zákonem výslovně dovoleno – viz mj. stanovisko Úřadu na ochranu osobních údajů č. 9/2012).

Za IuRe,

JUDr. Ing. Helena Svatošová

Právní poradna pro ochranu soukromí 

 

Disclaimer

Provozovatel poradny, Iuridicum remedium, o.s., neodpovídá za škodu vzniklou případně právním postupem v konkrétní věci. Poradenství nenahrazuje odbornou právní pomoc advokáta, která je v ČR legislativně zakotvena jako jediná komplexní právní pomoc s úplným pokrytím odpovědnosti a zárukami ochrany práv klienta. IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Rady v poradně poskytnuté vychází ze stavu právní úpravy k datu zodpovězení dotazu.

Kdo jsme

  • Tento web provozuje iure, neziskovka zabývající se ochranou občanských svobod.
     

Logo IuRe


 

Naše další weby

bba web

IuRe je členem

Internet Defense League