V kostce o on-line právní poradně k ochraně soukromí

Rádi bychom vás upozornili, že projekt, ze kterého byla financována tato poradna byl ukončen k 15.8.2012 (“Digital Rights and Awareness of Citizens (DRAC)” podpořeného nadací Central and Eastern Europe Trust). Dotazy jsou nyní zpracovávny ze stran dobrovolníků (advokátních koncipitentů, studentů práv) a supervidovány advokátem. Z těchto důvodů není proto možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi.

Vítejte v on-line právní poradně IuRe. Zde můžete vkládat dotazy týkající se právních otázek (právní posouzení, možnosti právní obrany apod.) všech aspektů ochrany soukromí – např. témat sledování na pracovišti, kamerových systémů, nakládání firem i úřadů s osobními údaji. V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Odpověď právníka IuRe Vám bude avizována e-mailem.

IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány.

Podrobné podmínky naleznete v sekci Pravidla poradny v levém sloupci.

Souhrnné rady pro ochranu soukromí v nejčastějších situacích (sociální sítě, pracoviště, kamery) a právní vzory naleznete na www.uzijsisvaprava.cz.

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď - níže naleznete seznam již položených a odpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 

Kamera snímající ulici

Vloženo: 10.01.2012
Kategorie: 
Kamerové systémy, CCTV
Text otázky: 

Dobrý den, rád bych se zeptal na možné problémy při umístění webové kamery do okna bytu v osobním vlastnictví. Kamera by byla nasměrována na ulici a byl by z ní streamován obraz přímo na internet, bez jakéhokoliv záznamu. Obraz by byl nasměrován tak, aby v žádném případě nebyla zabírána okna (a snad ani zahrady) okolních domů. Dejme tomu, že bych chtěl pouze sledovat aktuální počasí v okolí bydliště. Předem děkuji za odpověď

Text odpovědi: 

Dobrý den,
pokud kamera nedisponuje záznamem, nejde o zpracování osobních údajů podle § 4 písm. e) zákona o ochraně osobních údajů (ZOOÚ) a tento zákon na zpracování nedopadá. Pokud by si někdo pořídil záznam streamu na internetu (byť to povaha streamu coby živého vysílání vylučuje, technicky to není příliš obtížné), a na záznamu by byly rozpoznatelné osoby, již by o zpracování osobních údajů šlo, ale povinnosti ze ZOOU by dopadaly na tohoto zpracovatele, nikoli Vás.

Podobných kamerových systémů bez záznamu existuje dost; většinou jsou určeny ke sledování dopravy, počasí a podobně. Lze jen doporučit, aby byl systém nastaven tak, aby neumožňoval identifikovat konkrétní osoby. V opačném případě, tedy pokud by identita osob byla seznatelná, by mohlo dojít ke kolizi s dalšími zákony, zejména pak ustanoveními na ochranou osobnosti nebo na ochranu sousedských práv (§ 11 an. a § 127  zákoníku), které jsou obecnější a nemusí se omezovat jen na záznamy. Bylo by tak tomu zejména v případě, kdyby docházelo k zásahům do osobnosti (soukromí) v tom smyslu, že by se ze zařízení dalo zjistit, jaká/é konkrétní osoba/y navštěvují určitý podnik, provozovnu služeb, jinou fyzickou osobu apod,. zejména tam, kde by šlo o citlivé záležitosti typu návštěva lékaře-specialisty apod. Rovněž sledování interiérů i veřejně nepřístupných prostor (dvory), rozhodně není možné, jak sám usuzujete. V případě sledování provozu na ulici, počasí apod. je provoz zařízení v pořádku a nepodléhá rovněž žádné registraci.

S pozdravem,
za IuRe
JUDr. Ing. Helena Svatošová
právní ochrana pro ochranu soukromí

Disclaimer

Provozovatel poradny, Iuridicum remedium, o.s., neodpovídá za škodu vzniklou případně právním postupem v konkrétní věci. Poradenství nenahrazuje odbornou právní pomoc advokáta, která je v ČR legislativně zakotvena jako jediná komplexní právní pomoc s úplným pokrytím odpovědnosti a zárukami ochrany práv klienta. IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Rady v poradně poskytnuté vychází ze stavu právní úpravy k datu zodpovězení dotazu.

Kdo jsme

  • Tento web provozuje iure, neziskovka zabývající se ochranou občanských svobod.
     

Logo IuRe


 

Naše další weby

bba web

IuRe je členem

Internet Defense League