V kostce o on-line právní poradně k ochraně soukromí

Rádi bychom vás upozornili, že projekt, ze kterého byla financována tato poradna byl ukončen k 15.8.2012 (“Digital Rights and Awareness of Citizens (DRAC)” podpořeného nadací Central and Eastern Europe Trust). Dotazy jsou nyní zpracovávny ze stran dobrovolníků (advokátních koncipitentů, studentů práv) a supervidovány advokátem. Z těchto důvodů není proto možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi.

Vítejte v on-line právní poradně IuRe. Zde můžete vkládat dotazy týkající se právních otázek (právní posouzení, možnosti právní obrany apod.) všech aspektů ochrany soukromí – např. témat sledování na pracovišti, kamerových systémů, nakládání firem i úřadů s osobními údaji. V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Odpověď právníka IuRe Vám bude avizována e-mailem.

IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány.

Podrobné podmínky naleznete v sekci Pravidla poradny v levém sloupci.

Souhrnné rady pro ochranu soukromí v nejčastějších situacích (sociální sítě, pracoviště, kamery) a právní vzory naleznete na www.uzijsisvaprava.cz.

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď - níže naleznete seznam již položených a odpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 

Kamera na pracovišti - pásová výroba

Vloženo: 23.04.2012
Kategorie: 
Soukromí na pracovišti
Kamerové systémy, CCTV
Text otázky: 

má právo můj nadřízený nechat nainstalovat kameru na pracovišti tak že snímá konkrétního člověka při práci v prostoru který kamera zabírá se nenachází žádné drahé zařízení ani nářadí,nástroje či materiál který by mohl někdo poškodit nebo odcizit pouze konkrétní pracovnici která zde pracuje odebírá z dopravníku výrobky ukládá na paletu.Ostraha podniku tyto kamery sleduje on-line jinak je může sledovat vedoucí střediska i ředitel podniku kdykoli jak dlouho uchovávají záznamy to nevim.Je to hodně nepříjemné být sledován při práci 12.hodin když víte že to není z důvodu bezpečnosti ani ochrany majetku ale sledování lidí při práci.Dovoluje to nějaký zákon-jak se bránim 

Text odpovědi: 

Dobrý den,

předně se omlouváme za prodlevu s odpovědí oproti termínu avizovanému. Děkujeme za důvěru a věříme, že Vám budou následující informace užitečné. Budeme velmi rádi, pokud nám dáte vědět s jakým výsledkem jste případně podnikli doporučené kroky. Problém kamerového sledování v zaměstnání je zdaleka ten nejčastější, s kterým se na nás lidé obracejí.

Dobrá zpráva je, že Vaše právní ochrana je velmi silná. Předpokládám, že jste v pracovním poměru – proto se na Vás (i jiné nahrávané zaměstnance) vztahuje dvojí režim ochrany.

Jednak jste slovy zákona č. 101/2000 Sb, o ochraně osobních údajů (ZOOU), „subjektem údajů“ a máte tak řadu práv. I v případě, že zákon nahrávání dovolí, máte právo na přístup k záznamu se svou osobou, právo být informován o tom, jak dlouho je záznam uchováván a provozovatel systému jej musí registrovat u Úřadu na ochranu osobních údajů, stanovit a dodržovat pravidla, kdo a kdy má k záznamům přístup. Zákon dovoluje nahrávat jiného v případě, že tento s tím výslovně souhlasí anebo v případech výjimek. Výjimka by zde nastala, kdyby bylo sledování kamerami „nezbytné pro ochranu práv“ zaměstnavatele. Jde o nejasný pojem a záleží na jeho právním výkladu. Podle mého níže uvedeného závěru zde tato situace nezbytnosti nenastává a k videozáznamu zákonný důvod není, jak píši níže.

Ještě silnější ochranu Vám však nabízí zákoník práce (zákon č. 262/2006 Sb. ), podle kterého (§ 316 odst. 2) nesmí být zaměstnanec sledován, nejsou-li proto důvody spočívající ve „zvláštní činnosti zaměstnavatele“. Co se rozumí mimořádnou povahou práce je otázka výkladu, který by v daném případě prováděl soud či dozorový orgán – inspekce práce.

Pokud Vám zaměstnavatel zdůvodnil potřebu kamer sledováním pracovní kázně z hlediska využití času, nemůže toto jako zákonný důvod obstát. Kontrola práce ve výrobě se jistě dá zajistit méně drastickými prostředky, takže zde není důvod pro nasazení kamer. Tomu by tak bylo např. v provozech, kde zaměstnanci manipulují s velkými objemy peněz a podobně, případně v situaci, kdy se dlouhodobě ztrácí majetek zaměstnavatele a mírnější prostředky (hmotná odpovědnost, přesnější evidence, osobní přítomnost a interní šetření) nepřinesly výsledek.

Pokud na pracovišti problémy tohoto typu nejsou, je dle mého názoru je nahrávání činnosti pracovníků v dílenském provozu opatření nepřiměřené. Proto doporučuji podat podnět Úřadu na ochranu osobních údajů, kde je slušná šance, že věc také vyhodnotí jako porušení zákona. Za porušení zákona může uložit velmi citelné pokuty. Podnět nemá předepsanou formu, důležité je datování a co nejpřesnější popis situace, zařízení i označení zaměstnavatele. Vzor takového podnětu UOOU naleznete na našem dalším webu www.uzijsisvaprava.cz, v sekci Sledování na pracovišti. Vhodné by bylo zdokumentovat to, že systém nejen sleduje, ale též nahrává – v krajním případě však stačí (v pozdějším řízení) výpovědi pracovníků o tom, že byl záznam použit apod. Do podnětu doporučuji mínit tuto možnost prokázat existenci záznamů.

Možné je též podat podnět příslušnému oblastnímu inspektorátu práce (jejich seznam i více informací naleznete na www.suip.cz), který je dozorovým orgánem ve věci dodržování zákoníku práce. Na rozdíl od ÚOOÚ však nemůže tento úřad ukládat pokuty, ale pouze opatření k nápravě (odstranění kamer). Pokud by se tak nestalo, je již možné pokutu udělit.

Za IuRe přeji ve Vašem úsilí hodně zdaru a děkuji za případnou zpětnou vazbu.

JUDr. Ing. Helena Svatošová

Právní poradna pro ochranu soukromí

 

Disclaimer

Provozovatel poradny, Iuridicum remedium, o.s., neodpovídá za škodu vzniklou případně právním postupem v konkrétní věci. Poradenství nenahrazuje odbornou právní pomoc advokáta, která je v ČR legislativně zakotvena jako jediná komplexní právní pomoc s úplným pokrytím odpovědnosti a zárukami ochrany práv klienta. IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Rady v poradně poskytnuté vychází ze stavu právní úpravy k datu zodpovězení dotazu.

Kdo jsme

  • Tento web provozuje iure, neziskovka zabývající se ochranou občanských svobod.
     

Logo IuRe


 

Naše další weby

bba web

IuRe je členem

Internet Defense League