V kostce o on-line právní poradně k ochraně soukromí

Rádi bychom vás upozornili, že projekt, ze kterého byla financována tato poradna byl ukončen k 15.8.2012 (“Digital Rights and Awareness of Citizens (DRAC)” podpořeného nadací Central and Eastern Europe Trust). Dotazy jsou nyní zpracovávny ze stran dobrovolníků (advokátních koncipitentů, studentů práv) a supervidovány advokátem. Z těchto důvodů není proto možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi.

Vítejte v on-line právní poradně IuRe. Zde můžete vkládat dotazy týkající se právních otázek (právní posouzení, možnosti právní obrany apod.) všech aspektů ochrany soukromí – např. témat sledování na pracovišti, kamerových systémů, nakládání firem i úřadů s osobními údaji. V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Odpověď právníka IuRe Vám bude avizována e-mailem.

IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány.

Podrobné podmínky naleznete v sekci Pravidla poradny v levém sloupci.

Souhrnné rady pro ochranu soukromí v nejčastějších situacích (sociální sítě, pracoviště, kamery) a právní vzory naleznete na www.uzijsisvaprava.cz.

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď - níže naleznete seznam již položených a odpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 

Kamera na nádraží - sledování zaměstnanců přepážek

Vloženo: 23.07.2012
Kategorie: 
Soukromí na pracovišti
Kamerové systémy, CCTV
Text otázky: 

Dobrý den,   manželka pracuje na nádraží. Prodává jízdenky a poskytuje informace. Kamera ji sleduje shora zezadu, čili vidí na její ruce a monitor počítače, a to po celou dobu. Rovněž kamera zabírá přepážku a zákazníka - cestujícího.   Je to v pořádku?   Děkuji, XY

Text odpovědi: 

Dobrý den, předně se omlouváme za delší dobu na poskytnutí odpovědi, důvodem jsou letní dovolené.  Domnívám se, že Vámi popsané sledování zaměstnanců a zákazníků oporu v právu nemá a je možné podat podnět  Úřadu na ochranu osobních údajů  a oblastnímu inspektorátu práce.   Inspektoráty práce kontrolují a sankcionují dodržování povinností dle zákoníku práce, který mj. zakazuje (§ 316 odst.2) sledování zaměstnanců bez vážného důvodu spočívajího v mimořádné povaze práce. Přesný výklad této výjimky zatím žádný soud, co víme, zatím neposkytl, nicméně má jít z dikce ustanovení o výjimečné případy na zvláště exponovaných pracovištích z hlediska ochrany vysokých majetkových hodnot, obecné bezpečnosti apod. Provoz drobnějších plateb a poskytování informace zákonné parametry tohoto pracoviště zřejmě nesplňuje.  Ani případný souhlas zaměstnance v pracovní smlouvě toto ustanovení nemůže obejít. Proto docházím k závěru, že sledování  tohoto typu (byť je rozšířené) porušuje zákoník práce. Tento způsob ochrany míří tedy na zaměstnance, nikoli již nahrávané zákazníky.  Podnět inspekci práce (oblastnímu inspektorátu) ovšem může podat kdokoli, nejlépe tak, že je přesně specifikován skutkový stav a samozřejmě zaměstnavatel a pracoviště. Vzor podobného podnětu nabízíme na našich dalších stránkách www.uzijsisvaprava.cz, v sekci Soukormí na pracovišti, položka Fomuláře.  Nevýhodou tohoto způsobu ochrany je, že podavatel podnětu není účastníkem řízení,  může mu být odpíráno právo na informaci o tom, jak byl podnět vyřízen, zda bylo přikročeno ke kontrole apod.  Bohužel, vinou neúplnosti zákona, na kterou upozorňujeme je, že za tento delikt není možné uložit pokutu, pouze opatření k nápravě. I tak lze ale tuto cestu doporučit zkusit, ideálně se pak s námi o své zkušenosti podělit, neboť se snažíme o monitoring kontrolní činnosti inspekce práce v této oblasti.  Druhým zákonem, který je zřejmě porušován, je zákon na ochranu osobních údajů (č. 101/2000 Sb., dále jen ZOOU), který zakazuje zpracování osobních údajů (včetně obrazového a zvukového nahrávání) bez souhlasu osob, o jejichž osobní údaje jde – v tomto případě jsou těmito osobami jak zaměstnanci, tak zákazníci. Výjimečně ZOOU povoluje zpracování osobních údajů bez souhlasu; jde např. o případ, kdy toto třeba k ochraně práv sledujícího či jiných osob ( a sledující musí splnit řadu dalších povinností , zejména pak tu informační). I tento účel však posuzuje Úřad na ochranu osobních údajů poměrně přísně, takže je šance, že plošné sledování jak transakcí se zákazníky, tak dokonce i veškerou činnost na PC vyhodnotí jako nadměrnou a nezákonnou.  Podnět má podobnou formu, Úřad však může ukládat i pokuty, což činí jeho kontrolu efektivnější. U obou podnětu je vhodné dopsat žádost o informaci o naložení s tímto podnětem a dodat maximum podkladů, např. interní předpis zaměstnavatele, jiné písemné dokumenty dokládající využívání kamerového systému apod. Pro úplnost zmiňuji i možnost obrany žalobou u civilního soudu, jde však o proces nároční, zpoplatněný soudním poplatkem a vyžadující zpravidla odborné znalosti advokáta.  Rádi Vám ovšem poskytneme více informací, budete-li o tom uvažovat. Stejně tak budeme rádi za zprávu, zda jste se rozhodli k popsaným krokům a s jakými výsledky.Přejeme Vám hodně zdaru, Za IuReJUDr. Ing. Helena SvatošováPrávní poradna pro ochranu soukromí 

Disclaimer

Provozovatel poradny, Iuridicum remedium, o.s., neodpovídá za škodu vzniklou případně právním postupem v konkrétní věci. Poradenství nenahrazuje odbornou právní pomoc advokáta, která je v ČR legislativně zakotvena jako jediná komplexní právní pomoc s úplným pokrytím odpovědnosti a zárukami ochrany práv klienta. IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Rady v poradně poskytnuté vychází ze stavu právní úpravy k datu zodpovězení dotazu.

Kdo jsme

  • Tento web provozuje iure, neziskovka zabývající se ochranou občanských svobod.
     

Logo IuRe


 

Naše další weby

bba web

IuRe je členem

Internet Defense League