V kostce o on-line právní poradně k ochraně soukromí

Rádi bychom vás upozornili, že projekt, ze kterého byla financována tato poradna byl ukončen k 15.8.2012 (“Digital Rights and Awareness of Citizens (DRAC)” podpořeného nadací Central and Eastern Europe Trust). Dotazy jsou nyní zpracovávny ze stran dobrovolníků (advokátních koncipitentů, studentů práv) a supervidovány advokátem. Z těchto důvodů není proto možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi.

Vítejte v on-line právní poradně IuRe. Zde můžete vkládat dotazy týkající se právních otázek (právní posouzení, možnosti právní obrany apod.) všech aspektů ochrany soukromí – např. témat sledování na pracovišti, kamerových systémů, nakládání firem i úřadů s osobními údaji. V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Odpověď právníka IuRe Vám bude avizována e-mailem.

IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány.

Podrobné podmínky naleznete v sekci Pravidla poradny v levém sloupci.

Souhrnné rady pro ochranu soukromí v nejčastějších situacích (sociální sítě, pracoviště, kamery) a právní vzory naleznete na www.uzijsisvaprava.cz.

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď - níže naleznete seznam již položených a odpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 

Jak zkontrolovat smazání otisku prstu z policejni databáze?

Vloženo: 03.05.2012
Kategorie: 
Osobní údaje a policie, zpravodajské služby, státní sektor
Text otázky: 

Muj syn nemel u sebe doklady, kdyz byl zastaven mestskou policii na ulici. Na okrsku mu vzali otisky prstu a rekli mu, ze je to jen na okamzik a ze otisky budou smazany ihned po srovnani s kriminalni databazi.Ja mam velke pochyby, ze ke smazani jeho otisku skutecne doslo.Jak a kde si lze se 100% jistotou overit, ze jeho otisky opravdu byly smazany?Jednali policiste podle zakona? Zapomenuti dokladu neni zadny trestny cin!DekujiXY

Text odpovědi: 

Dobrý den,

pokud šlo o příslušníky městské policie, odebráním otisků byl jednoznačně porušen zákon. Obecní (městské) policii toto oprávnění zákon nepřiznává. Ke ztotožnění osoby mohou pouze žádat údaje o jménu, bydlišti, datu narození a rodném číslu a ověřovat tyto informace v evidenci obyvatel či jiné evidenci, kam mají povolen přístup (§ 12 odst. 1 a § 11a odst. 1 písm.e) zákona č. 553/1991 Sb,., o obecní policii). Takový měl být správný postup, pokud chtěli zjistit totožnost osoby, která se nemůže prokázat dokladem. Nenošení občanského průkazu je sice přestupek na úseku osobních dokladů, neopravňuje však ve většině případů k odebrání otisků prstů ani policii „státní“ – ta k tomu může přikročit, pokud nezjistí totožnost jinak (právě dotazem na jméno atd. a jejich oveření) anebo jde již o osobu obviněnou, ve výkonu trestu, nalezenou a podobně (více §§ 63 odst. 4 a 65 odst. 1 ZP). Pokud je v podobné situaci policista městský, musí se pro odebrání otisků prstů obrátit na policii státní.

Pro úplnost dodávám, že policisté nemohou ztotožňovat osoby libovolně, ale pouze z konkrétních důvodů vyjmenovaných v zákoně – například pokud mají co říci k právě spáchanému trestnému činu či přestupku, jsou podobní hledané osobě, je proti nim realizován služební úkon (např. převoz na záchytnou stanici) či na ztotožnění má právní zájem jiná osoba (přehled v § 12 odst. 2 ZOP)

Ke gro otázky – možnosti zjištění, zda jsou otisky prstů Vašeho syna uchovávány: právo na poskytnutí informací o tom, jaké údaje o Vás policie uchovává, Vám dává zákon o policii v případě policie „státní“. Konkrétně ustanovení § 83 odst. 1 Sb., o Policii ČR (žádost se podává policejnímu prezidiu a na odpověď mají 60 dnů). Databáze AFIS 2000 a C-AFIS, která obsahuje daktyloskopické otisky a osoby, jimž byly otisky sejnmuty, jsou spravovány právě policií „státní“, proto pokud byly otisky uloženy, nejspíše se tak stalo cestou přes policii státní (městská policie nemá ani přístup ani software).

V případě policie městské, můžete zjistit to, jaké údaje o Vás vedou pouze pomocí § 21 zákona č. 101/2000 Sb., na ochranu osobních údajů. Ten stanoví, že pokud má daná osoba podezření, že správce zpracovává jeho osobní údaje v rozporu se zákonem, má právo požádat o vysvětlení a případně odstranění protiprávního stavu. Z obecné povinnosti poskytovat informace o všech údajích (§ 12 ZOOU), které jsou o žadateli vedeny, má obecní policie bohužel výjimku (§ 3 odst. 6 písm.c)) ZOOU). Proto je v žádosti vhodné popsat situaci, při které k odebrání otisků došlo a z její protiprávnosti konstatovat podezření o tom, zda jsou osobní údaje syna u policie vedeny v souladu se zákonem.

Přeji Vám při zjišťování mnoho zdaru a budu ráda za informaci, jak jste pochodili.

Za IuRe

JUDr. Ing. Helena Svatošová

Právní poradna pro ochranu soukromí

 

Disclaimer

Provozovatel poradny, Iuridicum remedium, o.s., neodpovídá za škodu vzniklou případně právním postupem v konkrétní věci. Poradenství nenahrazuje odbornou právní pomoc advokáta, která je v ČR legislativně zakotvena jako jediná komplexní právní pomoc s úplným pokrytím odpovědnosti a zárukami ochrany práv klienta. IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Rady v poradně poskytnuté vychází ze stavu právní úpravy k datu zodpovězení dotazu.

Kdo jsme

  • Tento web provozuje iure, neziskovka zabývající se ochranou občanských svobod.
     

Logo IuRe


 

Naše další weby

bba web

IuRe je členem

Internet Defense League