V kostce o on-line právní poradně k ochraně soukromí

Rádi bychom vás upozornili, že projekt, ze kterého byla financována tato poradna byl ukončen k 15.8.2012 (“Digital Rights and Awareness of Citizens (DRAC)” podpořeného nadací Central and Eastern Europe Trust). Dotazy jsou nyní zpracovávny ze stran dobrovolníků (advokátních koncipitentů, studentů práv) a supervidovány advokátem. Z těchto důvodů není proto možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi.

Vítejte v on-line právní poradně IuRe. Zde můžete vkládat dotazy týkající se právních otázek (právní posouzení, možnosti právní obrany apod.) všech aspektů ochrany soukromí – např. témat sledování na pracovišti, kamerových systémů, nakládání firem i úřadů s osobními údaji. V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Odpověď právníka IuRe Vám bude avizována e-mailem.

IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány.

Podrobné podmínky naleznete v sekci Pravidla poradny v levém sloupci.

Souhrnné rady pro ochranu soukromí v nejčastějších situacích (sociální sítě, pracoviště, kamery) a právní vzory naleznete na www.uzijsisvaprava.cz.

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď - níže naleznete seznam již položených a odpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 

Právní stránka fotografování kamer

Vloženo: 22.03.2012
Kategorie: 
Kamerové systémy, CCTV
Text otázky: 

Dobrý den,
dovolil bych se obátit na vás s drobnou prosbou, týká se to našeho společného zájmu - bezpečnostních kamer.

Čas od času si vyfotím nějakou tu bezpečnostní aplikaci, kameru, sirénu, kabely a pod. Fotky jsou nejčastěji používány jako ilustrativní do přednášek, k článkum.

Problém je v tom, že čím dál tím častěji se dostávám do konfliktu s lidmi, kteří si mne všimnou - a nemusí vždy jít o majitele firmy, nebo o zaměstnance ... ozývají se i kolemjdoucí. Být obviňován, že chystám vloupání (jako dnes) je už hodně i na mne ...

Dotaz bych směřoval na fotografování míst z výhradně společných prostor - fasády domů, pasáže, křižovatky a pod. V případě fotografování uvniř objektů i například nákupních domů vždy nejprve žádám o souhlas.

Děkuji za odpověď

Text odpovědi: 

 

 

Dobrý den,

děkujeme za zajímavý dotaz. Právně se má věc tak, že pořízení fotografií z veřejných prostranství, které nezobrazují osoby nebo se nedotýká jejich soukromí, nemá právní regulaci a je tedy možné (pomíjím výjimky u budov se zvláštním režimem dle předpisů týkajících se bezpečnosti a obrany i spíše jen teoretickou výjimku ochrany práv duševního vlastnictví).

 

Obezřetně je ovšem třeba postupovat při posuzování zásahu do soukromí obyvatel budov – to může nastat i v případě, že osoby samotné zobrazeny nejsou. Vlastní pořizování záznamů (akt fotografování, videonahrávání) zatím nikde, pokud vím, posuzováno nebylo, avšak v případě zveřejňování fotografií či videozáznamů je třeba brát ohled na postoj Nejvyššího soudu (rozsudek 30 Cdo 181/2004), který říká, že za určitých okolností může být zveřejnění fotografie domu spolu s identifikací vlastníka zásahem do jeho soukromí a tedy i osobnostních práv. Pak by se mohl vlastník domáhat cestou žaloby k soudu civilněprávní ochrany a eventuálně žádat i zadostiučinění v penězích.

 

Pokud však publikujete snímky konkrétních technologických zařízení, i v celku s budovami, bez označení vlastníka, není to  právního hlediska žádný problém. Intervenujícím osobám z dané budovy i okolí doporučuji takto právní situaci osvětlit a ujistit, že k ztotožnění vlastníka, provozovatele apod. nedojde.

 

 

Z pozdravem,

za IuRe

 

JUDr. Ing. Helena Svatošová

Právní poradna pro ochranu soukromí

 

Disclaimer

Provozovatel poradny, Iuridicum remedium, o.s., neodpovídá za škodu vzniklou případně právním postupem v konkrétní věci. Poradenství nenahrazuje odbornou právní pomoc advokáta, která je v ČR legislativně zakotvena jako jediná komplexní právní pomoc s úplným pokrytím odpovědnosti a zárukami ochrany práv klienta. IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Rady v poradně poskytnuté vychází ze stavu právní úpravy k datu zodpovězení dotazu.

Kdo jsme

  • Tento web provozuje iure, neziskovka zabývající se ochranou občanských svobod.
     

Logo IuRe


 

Naše další weby

bba web

IuRe je členem

Internet Defense League