V kostce o on-line právní poradně k ochraně soukromí

Rádi bychom vás upozornili, že projekt, ze kterého byla financována tato poradna byl ukončen k 15.8.2012 (“Digital Rights and Awareness of Citizens (DRAC)” podpořeného nadací Central and Eastern Europe Trust). Dotazy jsou nyní zpracovávny ze stran dobrovolníků (advokátních koncipitentů, studentů práv) a supervidovány advokátem. Z těchto důvodů není proto možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi.

Vítejte v on-line právní poradně IuRe. Zde můžete vkládat dotazy týkající se právních otázek (právní posouzení, možnosti právní obrany apod.) všech aspektů ochrany soukromí – např. témat sledování na pracovišti, kamerových systémů, nakládání firem i úřadů s osobními údaji. V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Odpověď právníka IuRe Vám bude avizována e-mailem.

IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány.

Podrobné podmínky naleznete v sekci Pravidla poradny v levém sloupci.

Souhrnné rady pro ochranu soukromí v nejčastějších situacích (sociální sítě, pracoviště, kamery) a právní vzory naleznete na www.uzijsisvaprava.cz.

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď - níže naleznete seznam již položených a odpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 

Evidence záznamů o policejních kontrolách totožnosti

Vloženo: 03.02.2014
Kategorie: 
Osobní údaje a policie, zpravodajské služby, státní sektor
Text otázky: 

Podle informací od policie je při kontrolách totožnosti občanů vytvářen záznam o kontrole osoby, který je, pokud vůči kontrolované nebyla prováděna další opatření, následně jeden rok uchováván v databázi. S ohledem na rozšíření policejních pravomocí při těchto kontrolách v platném zákoně o policii a také vzhledem k častému zneužívání tohoto oprávnění se chci zeptat, zda je tak dlouhá evidence toho, že se občan, který žádným způsobem neporušil zákon, v určité době pohyboval na určitém místě,  z hlediska ochrany osobních údajů oprávněná.  

Text odpovědi: 

Dobrý den,

pro práci s informacemi u policie upravují §§ 60-88 zákona o policii ČR. Ačkoli na práci policie nepůjde v plném rozsahu vztáhnout ustanovení zákona o ochraně osobních údajů, tak i z čl. 7 a 10 Listiny základních práv a svobod vyplývá povinnost zasahovat do soukromí občanů pouze na základě zákona. Zásahy do soukromí osob ze strany státu by v souladu s čl. 8 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a svobod měly být přípustné pouze v případě, kdy je to v souladu se zákonem a nezbytné v demokratické společnosti v zájmu národní bezpečnosti, veřejné bezpečnosti, hospodářského blahobytu země, ochrany pořádku a předcházení zločinnosti, ochrany zdraví nebo morálky nebo ochrany práv a
svobod jiných. Především je tedy nutné se ptát, co je účelem takového uchovávání údajů. Jestli je tento účel legitimní. Následně je nutné se ptát, jestli uchovávání po tak dlouhou dobu odpovídá tomuto účelu.

Osobně nemám informace, proč jsou tyto údaje uchovávány. Zákon o policii o tomto mlčí a vše se tak zřejmě děje na základě interních pokynů policejního prezidenta, které jsou veřejnosti nepřístupné. Dokážu si jen těžko představit účel, kterému by takto plošné a neselektivní uchovávání údajů odpovídalo. Váš dotaz bereme proti i jako podnět k prověření pravidel týkajících se takové databáze.

S pozdravem,
Tým IuRe
 

Disclaimer

Provozovatel poradny, Iuridicum remedium, o.s., neodpovídá za škodu vzniklou případně právním postupem v konkrétní věci. Poradenství nenahrazuje odbornou právní pomoc advokáta, která je v ČR legislativně zakotvena jako jediná komplexní právní pomoc s úplným pokrytím odpovědnosti a zárukami ochrany práv klienta. IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Rady v poradně poskytnuté vychází ze stavu právní úpravy k datu zodpovězení dotazu.

Kdo jsme

  • Tento web provozuje iure, neziskovka zabývající se ochranou občanských svobod.
     

Logo IuRe


 

Naše další weby

bba web

IuRe je členem

Internet Defense League