V kostce o on-line právní poradně k ochraně soukromí

Rádi bychom vás upozornili, že projekt, ze kterého byla financována tato poradna byl ukončen k 15.8.2012 (“Digital Rights and Awareness of Citizens (DRAC)” podpořeného nadací Central and Eastern Europe Trust). Dotazy jsou nyní zpracovávny ze stran dobrovolníků (advokátních koncipitentů, studentů práv) a supervidovány advokátem. Z těchto důvodů není proto možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi.

Vítejte v on-line právní poradně IuRe. Zde můžete vkládat dotazy týkající se právních otázek (právní posouzení, možnosti právní obrany apod.) všech aspektů ochrany soukromí – např. témat sledování na pracovišti, kamerových systémů, nakládání firem i úřadů s osobními údaji. V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Odpověď právníka IuRe Vám bude avizována e-mailem.

IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány.

Podrobné podmínky naleznete v sekci Pravidla poradny v levém sloupci.

Souhrnné rady pro ochranu soukromí v nejčastějších situacích (sociální sítě, pracoviště, kamery) a právní vzory naleznete na www.uzijsisvaprava.cz.

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď - níže naleznete seznam již položených a odpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 

Evidence soukromých hovorů ze služebních mobilů

Vloženo: 26.07.2013
Kategorie: 
Soukromí na pracovišti
Telekomunikace, data retention, odposlechy
Text otázky: 

Dobrý den,zaměstnavatel požaduje výpočet poplatků za uskutečněné hovory  ze služebního mobilu realizovat ve firemním programu. Pro výpočet je nutné uložení všech soukromých telefonních čísel do databáze, ze které jsou čísla porovnávána s volanými čísly v daném měsíci. Jednotlivé měsíce jsou ukládány .Domníváme se, že je to v rozporu s ochranouu osobních údajů, nebot zaměstnavatel může sledovat např. četnost volání na nějaké číslo.Děkuji 

Text odpovědi: 

Dobrý den,
zákoník práce v § 316 stanovuje, že zaměstnavatel nesmí bez závažného důvodu spočívajícího ve zvláštní povaze činnosti zaměstnavatele narušovat soukromí zaměstnance na pracovištích a ve společných prostorách zaměstnavatele ….odposlechem a záznamem jeho telefonických hovorů, kontrolou elektronické pošty nebo kontrolou listovních zásilek adresovaných zaměstnanci.

Telefonní hovory realizované z prostoru pracoviště spadají do oblasti soukromého života, lhostejno, zda se týkají pouze pracovního zájmu. Dovoleným a přiměřeným způsobem monitoringu hovorů je pak kontrola čísla příchozích nebo odchozích takových hovorů a určení, zda se jednalo o hovory soukromé nebo pracovní. V závislosti na vzájemné dohodě pak může dojít k přeúčtování soukromých hovorů zaměstnanci. Nutno si však uvědomit, že vedle obsahu hovoru jsou chráněny rovněž údaje o vytočených číslech, délce a datu hovoru. To znamená, že tyto „data“ požívají právní ochrany a zaměstnavatel je povinen s nimi nakládat v souladu s výše uvedeným zákonem, jakož i se zákonem o ochraně osobních údajů, který obecně upravuje zpracování osobních údajů. V praxi uchovávání údajů o soukromých hovorech považujeme po rozúčtování soukromých hovorů zaměstnancům za bezúčelné.

S pozdravem,
Tým IuRe

Disclaimer

Provozovatel poradny, Iuridicum remedium, o.s., neodpovídá za škodu vzniklou případně právním postupem v konkrétní věci. Poradenství nenahrazuje odbornou právní pomoc advokáta, která je v ČR legislativně zakotvena jako jediná komplexní právní pomoc s úplným pokrytím odpovědnosti a zárukami ochrany práv klienta. IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Rady v poradně poskytnuté vychází ze stavu právní úpravy k datu zodpovězení dotazu.

Kdo jsme

  • Tento web provozuje iure, neziskovka zabývající se ochranou občanských svobod.
     

Logo IuRe


 

Naše další weby

bba web

IuRe je členem

Internet Defense League