V kostce o on-line právní poradně k ochraně soukromí

Rádi bychom vás upozornili, že projekt, ze kterého byla financována tato poradna byl ukončen k 15.8.2012 (“Digital Rights and Awareness of Citizens (DRAC)” podpořeného nadací Central and Eastern Europe Trust). Dotazy jsou nyní zpracovávny ze stran dobrovolníků (advokátních koncipitentů, studentů práv) a supervidovány advokátem. Z těchto důvodů není proto možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi.

Vítejte v on-line právní poradně IuRe. Zde můžete vkládat dotazy týkající se právních otázek (právní posouzení, možnosti právní obrany apod.) všech aspektů ochrany soukromí – např. témat sledování na pracovišti, kamerových systémů, nakládání firem i úřadů s osobními údaji. V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Odpověď právníka IuRe Vám bude avizována e-mailem.

IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány.

Podrobné podmínky naleznete v sekci Pravidla poradny v levém sloupci.

Souhrnné rady pro ochranu soukromí v nejčastějších situacích (sociální sítě, pracoviště, kamery) a právní vzory naleznete na www.uzijsisvaprava.cz.

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď - níže naleznete seznam již položených a odpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 

Dotaz - SPZ

Vloženo: 20.02.2014
Kategorie: 
Sledování soukromými osobami včetně hraničních dotazů
Jiné oblasti soukromí
Text otázky: 

Dobrý den, na zpravodajském serveru (pán na netu provozuje internetové noviny, má IČO) jsou zobrazovány SPZ a obličeje (fotí přestupky, nehody, či jiné problémové věci ve městě). Má na to právo bez souhlasu dotyčné osoby? To by si každý mohl zřídit na netu svoje noviny a fotit si co chce a zveřejňovat koho chce. Děkuji za odpověď. Marie

Text odpovědi: 

Dobrý den,
můžete nám poslat odkaz na tyto stránky? Obecně lze fotografie osob pořizovat v souladu s občanským zákoníkem pouze s jejich souhlasem. Výjimku tvoří zpravodajská licence. Otázkou tedy je, zda je možné na tento případ zpravodajskou licenci vztáhnout. Otázkou rovněž je, zda by šlo na tento server vztáhnout výjimku tiskového zákona, která umožňuje u periodického tisku zpracovávat osobní údaje i bez souhlasu subjektů údajů. Spíše se domnívám, že tuto výjimku na tento případ vztáhnout nepůjde, je tak možné, že dochází jak k porušení osobnostních práv na ochranu podoby člověka v občanském zákoníku, tak k porušování ustanovení zákona o ochraně osobních údajů. V případě pochybností o legálnosti tohoto zpracování osobních údajů doporučuji se obrátit s podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 

S pozdravem,
Tým IuRe
 

Disclaimer

Provozovatel poradny, Iuridicum remedium, o.s., neodpovídá za škodu vzniklou případně právním postupem v konkrétní věci. Poradenství nenahrazuje odbornou právní pomoc advokáta, která je v ČR legislativně zakotvena jako jediná komplexní právní pomoc s úplným pokrytím odpovědnosti a zárukami ochrany práv klienta. IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Rady v poradně poskytnuté vychází ze stavu právní úpravy k datu zodpovězení dotazu.

Kdo jsme

  • Tento web provozuje iure, neziskovka zabývající se ochranou občanských svobod.
     

Logo IuRe


 

Naše další weby

bba web

IuRe je členem

Internet Defense League