V kostce o on-line právní poradně k ochraně soukromí

Rádi bychom vás upozornili, že projekt, ze kterého byla financována tato poradna byl ukončen k 15.8.2012 (“Digital Rights and Awareness of Citizens (DRAC)” podpořeného nadací Central and Eastern Europe Trust). Dotazy jsou nyní zpracovávny ze stran dobrovolníků (advokátních koncipitentů, studentů práv) a supervidovány advokátem. Z těchto důvodů není proto možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi.

Vítejte v on-line právní poradně IuRe. Zde můžete vkládat dotazy týkající se právních otázek (právní posouzení, možnosti právní obrany apod.) všech aspektů ochrany soukromí – např. témat sledování na pracovišti, kamerových systémů, nakládání firem i úřadů s osobními údaji. V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Odpověď právníka IuRe Vám bude avizována e-mailem.

IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány.

Podrobné podmínky naleznete v sekci Pravidla poradny v levém sloupci.

Souhrnné rady pro ochranu soukromí v nejčastějších situacích (sociální sítě, pracoviště, kamery) a právní vzory naleznete na www.uzijsisvaprava.cz.

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď - níže naleznete seznam již položených a odpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 

Nadměrné kontroly zaměstnavatele, prověrky z vnitřních předpisů a noční kontroly

Vloženo: 24.06.2012
Kategorie: 
Soukromí na pracovišti
Text otázky: 

Dobrý den.Pracuji ve zdravotnickém zařízení jako registrovaná všeobecná sestra na směnném provozu. Zaměstnavatel u nás na jednotlivých pracovištích provádí dosti časté kontroly. Nemám nic proti kontrolám nadřízených  jako takovým, ale nadřízení z různých pracovišŤ během denní kontroly nás  zkoušejí ze znalostí vnitřních předpisů, kterých je mnoho a nedají se všechny zapamatovat. Soustředí se zejména na středně zdravotnický personál. Na své povolání máme vzdělání a řádnou registraci. Nedá se nic namítat proti tomu, aby se během kontroly dívali, jak pracujema a dodržujeme předpisy, ale aby nás u toho zkoušeli se nám zdá být ponižující.Nyní se rozhodlo, že se budou provádět i noční kontroly. Vchodové dveře se u nás zamykají na tzv. centrál což je ve skutečnosti vlastně obyčejný paklíč. Takto uzamčené dveře nikomu nezaručují bezpečnost proti vniknutí dovnitř a nebo nezabrání útěku klientům. takový centrál mnozí z nich mají u sebe. Dveře jsou také opatřeny fabkovým zámkem, ale ten nám zaměstnavatel nyní zakázal používat. Hlavním cílem tohoto opatření je však to, aby kontola mohla přijít v jakoukoli hodinu potichu a tajně personál překvapit. Na pracovišti v noci bývá vězšinou klid a když se někdo náhle objeví ve dveřích, je to o infarkt.Má zaměstnavatel na toto právo?Za odpověď děkuji a jsem s pozdravemXX

Text odpovědi: 

Dobrý den, děkujeme Vám za důvěru.  Nejedná se přímo o problém ochrany soukromí, ale spíš nad/zneužívání práv zaměstnavatele. Co se týče ochrany soukromí zaměstnanců, nejde zde o zásahy do této intimní sféry jako v případě sledování kamerou, sledování komunikace a podobně, se kterými se setkáváme nejčastěji. Zaměstnavatel jistě právo kontrol má, forma by však neměla narušovat důstojnost osob, vytvářet urážlivé prostředí nebo ztěžovat výkon práce samotné. Bohužel bylo zrušeno ustanovení zákoníku práce, které jednání hraničící s šikanou zaměstnanců nebo již šikanou zakazoval obecně (bývalý § 14 ZP). Nahrazeno bylo podobným ustanovením v tzv. antidiskriminačním zákoně, které však obtěžování definuje jako chování snižující důstojnost osoby a vytvoření ponižujícího prostředí na pracovišti (§ 4 odst. 1 písm. a) zákona č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích na ochranu před diskriminací) bohužel  jen v souvislosti s postihem osob za jejich rasu, vyznání, zdravotní stav, věk a podobně. Případ, který popisujete, je však zřejmě plošné nevhodné jednání se všemi zaměstnanci.Problém je tedy svou povahou spíše vhodný pro „měkké“ řešení typu zahájení jednání mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci, ideálně reprezentovanými odborovou organizací. Ta dává zaměstnancům v ní sdruženým podle zákona silnější pozici v jednání se zaměstnavatelem. Možné je využít služeb mediátora, který by s oběma stranami jednal a navrhl oboustranně výhodná řešení. Strany si vzájemně osvětlí své důvody a pozice a často dospějí s pomocí mediátora k řešení. Jde obvykle o hrazenou službu, která však mívá lepší výsledky než právní pře.Pokud byste měli zájem věc řešit právně, je možné podat podnět inspekci práce či veřejnému ochránci práv, pokud má jednání zaměstnavatele prvky diskriminace podle výše uvedených kritérií. Tato řízení Vás nestojí ani poplatek ani příliš času, na druhou stranu nejste účastníci řízení a k informacím o vyřízení podnětu bývá obtížnější se dostat.Rádi Vám poskytneme bližší informace k možné právní obraně či –lépe- k využití nástrojů požadavků přes odborovou organizaci či pomoc mediátora (můžeme vhodné doporučit). Přeji vám každopádně vytrvalost a zdárné vyřešení věci.Za IuReJUDr. Ing. Helena SvatošováPrávní poradna pro ochranu soukromí 

Disclaimer

Provozovatel poradny, Iuridicum remedium, o.s., neodpovídá za škodu vzniklou případně právním postupem v konkrétní věci. Poradenství nenahrazuje odbornou právní pomoc advokáta, která je v ČR legislativně zakotvena jako jediná komplexní právní pomoc s úplným pokrytím odpovědnosti a zárukami ochrany práv klienta. IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Rady v poradně poskytnuté vychází ze stavu právní úpravy k datu zodpovězení dotazu.

Kdo jsme

  • Tento web provozuje iure, neziskovka zabývající se ochranou občanských svobod.
     

Logo IuRe


 

Naše další weby

bba web

IuRe je členem

Internet Defense League