V kostce o on-line právní poradně k ochraně soukromí

Rádi bychom vás upozornili, že projekt, ze kterého byla financována tato poradna byl ukončen k 15.8.2012 (“Digital Rights and Awareness of Citizens (DRAC)” podpořeného nadací Central and Eastern Europe Trust). Dotazy jsou nyní zpracovávny ze stran dobrovolníků (advokátních koncipitentů, studentů práv) a supervidovány advokátem. Z těchto důvodů není proto možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi.

Vítejte v on-line právní poradně IuRe. Zde můžete vkládat dotazy týkající se právních otázek (právní posouzení, možnosti právní obrany apod.) všech aspektů ochrany soukromí – např. témat sledování na pracovišti, kamerových systémů, nakládání firem i úřadů s osobními údaji. V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Odpověď právníka IuRe Vám bude avizována e-mailem.

IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány.

Podrobné podmínky naleznete v sekci Pravidla poradny v levém sloupci.

Souhrnné rady pro ochranu soukromí v nejčastějších situacích (sociální sítě, pracoviště, kamery) a právní vzory naleznete na www.uzijsisvaprava.cz.

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď - níže naleznete seznam již položených a odpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 

Dopravní zrcadlo a soukromí

Vloženo: 02.09.2013
Kategorie: 
Sledování soukromými osobami včetně hraničních dotazů
Text otázky: 

 Okolo mého domu mám plný plot vysoký 2metry k zajištění mého soukromí. Okolo plotu vede místní komunikace na kterou teď obec instalovala dopravní zrcadlo k zajištění nepřehledné zatáčky.V tomto zrcadle je vidět na značnou část mého pozemku.  Je možné se proti umístění zrcadla nějak bránit?

Text odpovědi: 

Dobrý den,omlouváme se za prodlení způsobené omezenými kapacitami naší poradny. Předně doporučuji pokusit se domluvit přímo s obcí, zda zrcadlo nelze nastavit tak, aby váš pozemek  v odrazu nebyl vidět. Pokud by tato dohoda nebyla možná, bylo by nutné řešit věc právní cestou. V daném příapdě se nejedná o zpracování osobních údajů, protože zrcadlo obraz přenáší (zrcadlí) v reaálném čase, nedochází například k nahrávání apod. Proto se nejedná o zpracování osobních údajů a nebude možné použít zákon o ochraně osobních údajů. Musel byste tedy postupovat v souladu s příslušnou úpravou ochrany osobnosti v občanském zákoníku. Ustanovení § 11 a násl. OZ upravují mimo jiné i právo na ochranu soukromí fyziické osoby. Mohl byste se soudně domáhat odstranění zrcadla, jeho přemístění či přenastavení a eventuelně i přiměřeného finančního zadostiučinění. Takových nároků byste se musel už domáhat soudně.S pozdravem,Tým IuRe

Disclaimer

Provozovatel poradny, Iuridicum remedium, o.s., neodpovídá za škodu vzniklou případně právním postupem v konkrétní věci. Poradenství nenahrazuje odbornou právní pomoc advokáta, která je v ČR legislativně zakotvena jako jediná komplexní právní pomoc s úplným pokrytím odpovědnosti a zárukami ochrany práv klienta. IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Rady v poradně poskytnuté vychází ze stavu právní úpravy k datu zodpovězení dotazu.

Kdo jsme

  • Tento web provozuje iure, neziskovka zabývající se ochranou občanských svobod.
     

Logo IuRe


 

Naše další weby

bba web

IuRe je členem

Internet Defense League