V kostce o on-line právní poradně k ochraně soukromí

Rádi bychom vás upozornili, že projekt, ze kterého byla financována tato poradna byl ukončen k 15.8.2012 (“Digital Rights and Awareness of Citizens (DRAC)” podpořeného nadací Central and Eastern Europe Trust). Dotazy jsou nyní zpracovávny ze stran dobrovolníků (advokátních koncipitentů, studentů práv) a supervidovány advokátem. Z těchto důvodů není proto možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi.

Vítejte v on-line právní poradně IuRe. Zde můžete vkládat dotazy týkající se právních otázek (právní posouzení, možnosti právní obrany apod.) všech aspektů ochrany soukromí – např. témat sledování na pracovišti, kamerových systémů, nakládání firem i úřadů s osobními údaji. V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Odpověď právníka IuRe Vám bude avizována e-mailem.

IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány.

Podrobné podmínky naleznete v sekci Pravidla poradny v levém sloupci.

Souhrnné rady pro ochranu soukromí v nejčastějších situacích (sociální sítě, pracoviště, kamery) a právní vzory naleznete na www.uzijsisvaprava.cz.

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď - níže naleznete seznam již položených a odpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 

Data retention mobilní operátoři 2012 - před 1.10.2012...

Vloženo: 31.12.2012
Kategorie: 
Telekomunikace, data retention, odposlechy
Text otázky: 

Dobrý den,chtěl jsem se zeptat, jak to vypadlo  s data retention / od začátku  roku  2012 / u mobilních operátorů do platnosti  nové právní úpravy, platné teprve  od 1.10.2012.Konkrétně  bych chtěl vědět:1.co je s daty od mobilních operátů do platnosti té nové úpravy  konkrétně mám na mysli  data od operátora / 4 -5měsíců  zpět od prosince 2012 / např.   červenec ,srpen , září 2012 ?2.Jaká data  byly  dle zákona archivována ? / např. poloha osoby , volaná čísla, přijatá čísla, sms  atd./3.Jak dlouho   byla u  mobil. operátorů archivována /  např. 6 měsíců zpětně / ?4.Jsou  i tato výše  uvedena data /  získaná ještě   před  1.10.2012 / poskytována  operátory na vyžádání např. soudu, policii atd, nebo  mobilní operátoři budou poskytovat data nahraná  až po 1.10.2012  , nebo budou k dispozici  policii soudu  poskytnuta všechna  data  nahraná i  před 1.10.2012  tzn. 6 měsíců zpětně ? 5. Jsou nějaké rozdíly v poskytování takových nahraných dat jednotlivými operátory  / O 2, T-mobile , Vodafone / ?Jestli  všichni dodržují právní předpisy o poskytování těchto dat, nebo každý k tomu přistupuje individuálně ?Děkuji.  

Text odpovědi: 

Dobrý den, díky ukončení financování poradny z prostředků Nadace CEE poskytujeme poradenství v dobrovolnickém režimu a proto děkujeme za pcohopení za delší čas na odpověď.Zákonnou povinnost uchovávat provozní a lokalizační údaje a v předvídaných případech je poskytovat zrušil Ústavní soud nálezem ze dne 22.3. 2011 sp. zn. Pl. ÚS 24/10. Od účinnosti nálezu až do 1.11.2012 neměli operátoři povinnost tato data ukládat a poskytovat. Faktem ovšem je, že  některá tato data operátoři zaznamenávali a ukládali i v tomto období – rozsah oprávnění jednotlivých operátorů tato data uchovávat pak bude určen smluvně (tedy obchodní podmínky jednotlivých operátorů) a bude se jeden od druhého lišit  například pro účely vyúčtování, marketingu, některá data jsou dokonce poskytována třetím stranám pro účely marketingové a reklamní, registry dlužníků, vymáhání pohledávek) apod. Zde se povinnosti řídí smluvním vztahem (souhlasy) s jednotlivými klienty, který pokud splňuje zákonné požaavky (zejména informační povinnosti a náležitostí souhlasu), není obvykle v rozporu se zákonem na ochranu osobních údajů.Tato data z mezidobí (zřejmě odlišná u jednotlivých operátorů) se uchovávají/la zřejmě jen  v rozsahu, které má pro operátory význam (opět například pro potřeby vyúčtování), neboť uchovávání nese nemalé náklady, které v mezidobí nebyly státem refundovány. Rozsah v praxi jednotlivých operátorů je otázkou žádájící si detailní průzkum u jednotlivých operátorů a též jejich ochotu tato data poskytnout (zřejmě budou často považována za nějak interně chráněná, např. institutem obchodního tajemství).Co se týče jejich povinnosti poskytnout je policii, obecná povinnost vyplývající ze zákona o policii i z trestního řádu v naprosté většině případů, v naprosté většíně případů platí na všechmy informace, které má (každý) k dispozici. Tj. zjednodušeně řečeno, policie má právo žádat jakékoli informace, které kdo má k dispozici (vyhnout se tomu dá minimalizací informací, které mám, samozřejmě při dodržování zákona)."Ze zákona", konkrétně máte na mysli zřejmě zákona o elektronických komunikacích, § 97 odst. 3, v tomto mezidobí nebylo archivováno nic, ale jak je uvedeno výše, údaje potřebné pro realizaci smluvního vztahu či souhlasných klauzulí ze smluv, které třeba i zároveň spadaly do vymezení zrušeného § 97 odst. 3 ZEK,, uchovávány byly. Těžko soudit jaké jsou mezi operátory reálné rozdíly v dodržování právní úpravy v oblasti data retention i co se týče osobních údajů obecně. Naše sdružení nedisponuje jakýmikoli vyšetřovacími pravomocemi v tomto smyslu. Ty má v tomto případě Úřad na ochranu osobních údajů, ev. též Český telekomunikační úřad i policie (v případě šetření podezření z trestného činu v nakládání). V případě podezření na porušování zákona je tedy vhodné iniciovat u daných institucí (konkrétně odůvodněným) podnětem šetření.Pro představu o tom, jak je s Vašimi údaji nakládáno doporučuji prohlášení o ochraně osobních údajů které mají všichni větší operátoři na svých webových stránkách. To může být rozhodně vodítkem pro výběr vhodného operátora (např. se liší přístup do soukromých úvěrových registrů apod.).  Z našich neformálních poznatků víme, že rozdíly existují, a to i případ od případu.  Přeji Vám hodně zdaru a  dzravím, za IuReHelena SvatošováPrávní poradna pro ochranu soukromí 

Disclaimer

Provozovatel poradny, Iuridicum remedium, o.s., neodpovídá za škodu vzniklou případně právním postupem v konkrétní věci. Poradenství nenahrazuje odbornou právní pomoc advokáta, která je v ČR legislativně zakotvena jako jediná komplexní právní pomoc s úplným pokrytím odpovědnosti a zárukami ochrany práv klienta. IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Rady v poradně poskytnuté vychází ze stavu právní úpravy k datu zodpovězení dotazu.

Kdo jsme

  • Tento web provozuje iure, neziskovka zabývající se ochranou občanských svobod.
     

Logo IuRe


 

Naše další weby

bba web

IuRe je členem

Internet Defense League