V kostce o on-line právní poradně k ochraně soukromí

Rádi bychom vás upozornili, že projekt, ze kterého byla financována tato poradna byl ukončen k 15.8.2012 (“Digital Rights and Awareness of Citizens (DRAC)” podpořeného nadací Central and Eastern Europe Trust). Dotazy jsou nyní zpracovávny ze stran dobrovolníků (advokátních koncipitentů, studentů práv) a supervidovány advokátem. Z těchto důvodů není proto možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi.

Vítejte v on-line právní poradně IuRe. Zde můžete vkládat dotazy týkající se právních otázek (právní posouzení, možnosti právní obrany apod.) všech aspektů ochrany soukromí – např. témat sledování na pracovišti, kamerových systémů, nakládání firem i úřadů s osobními údaji. V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Odpověď právníka IuRe Vám bude avizována e-mailem.

IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány.

Podrobné podmínky naleznete v sekci Pravidla poradny v levém sloupci.

Souhrnné rady pro ochranu soukromí v nejčastějších situacích (sociální sítě, pracoviště, kamery) a právní vzory naleznete na www.uzijsisvaprava.cz.

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď - níže naleznete seznam již položených a odpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 

CO DĚLAT PROTI POMLUVÁM

Vloženo: 04.08.2011
Kategorie: 
Sledování soukromými osobami včetně hraničních dotazů
Text otázky: 

MOJE BABIČKA MĚ NEUSTÁLE DEN CO DEN POMLOUVÁ.UŽ TO NEJDE VYDRŽET.TY POMLUVY JSOU DOST HNUSNÉ A MLUVÍ O MÍCH SOUKROMÍCH VĚCECH.JSEM Z TOHO ZOUFALÁ.NEMÁM ŽÁDNÉ SVĚDKY.PROSÍM PORADTE CO MÁM DĚLAT.DĚKUJI ZA ODPOVĚD

Text odpovědi: 

Dobrý den,
pokud se týče právní stránky řešení takovéhoto problému, je to -zejména v rámci rodiny- rozhodně až prostředek posledního řešení.

Pokud nepomůže domluva, jednání i s pomocí třetí, nezúčastněné, osoby (v rámci rodiny či blízkého okolí nebo případně pomocí profesionální mediace, viz http://www.amcr.cz/mediatori/), je pro právní řešení třeba posoudit dvě rzůné dituace, které popisujete:
- sdělování pravdivých informací z Vašeho soukromí
- sdělování nepravdových informací o Vás (tj. pomluva).

V prvém případě je řešením zajistit, aby dané informace nebyly pomlouvající osobě k dispozici. Zákon o ochraně osobních údajů se zabývá systematickým nakládáaním s osobními údaji (zpracováním) a na spontánní verbální šíření nedopadá. Platí, že právo není nástroj řešení pro každou situaci mezilidských vztahů.

V případě pomluv v právním slova smyslu se lze bránit žalobou na ochranu osobnosti, což je velmi nepraktické a těžkopádné, anebo podáním podnětu k řešenhí přestupku dle § 49 odst. 1 PřestZ či trestního oznámení pro trestný čin pomluvy dle § 184 TZ. Musí však jít o pomluvy, které jsou s to narušit vážně zájmy pomlouvaného (u trestného činu) anebo poškodit jej na cti (u přestupku).

V každém případě je však třeba toto jednání prokázat; v případě, který popisujete, se než právní řešení zdají být vhodnější shora naznečená řešení mimoprávní.

Disclaimer

Provozovatel poradny, Iuridicum remedium, o.s., neodpovídá za škodu vzniklou případně právním postupem v konkrétní věci. Poradenství nenahrazuje odbornou právní pomoc advokáta, která je v ČR legislativně zakotvena jako jediná komplexní právní pomoc s úplným pokrytím odpovědnosti a zárukami ochrany práv klienta. IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Rady v poradně poskytnuté vychází ze stavu právní úpravy k datu zodpovězení dotazu.

Kdo jsme

  • Tento web provozuje iure, neziskovka zabývající se ochranou občanských svobod.
     

Logo IuRe


 

Naše další weby

bba web

IuRe je členem

Internet Defense League