V kostce o on-line právní poradně k ochraně soukromí

Rádi bychom vás upozornili, že projekt, ze kterého byla financována tato poradna byl ukončen k 15.8.2012 (“Digital Rights and Awareness of Citizens (DRAC)” podpořeného nadací Central and Eastern Europe Trust). Dotazy jsou nyní zpracovávny ze stran dobrovolníků (advokátních koncipitentů, studentů práv) a supervidovány advokátem. Z těchto důvodů není proto možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi.

Vítejte v on-line právní poradně IuRe. Zde můžete vkládat dotazy týkající se právních otázek (právní posouzení, možnosti právní obrany apod.) všech aspektů ochrany soukromí – např. témat sledování na pracovišti, kamerových systémů, nakládání firem i úřadů s osobními údaji. V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Odpověď právníka IuRe Vám bude avizována e-mailem.

IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány.

Podrobné podmínky naleznete v sekci Pravidla poradny v levém sloupci.

Souhrnné rady pro ochranu soukromí v nejčastějších situacích (sociální sítě, pracoviště, kamery) a právní vzory naleznete na www.uzijsisvaprava.cz.

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď - níže naleznete seznam již položených a odpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 

CCTV kamery + RFID

Vloženo: 04.02.2013
Kategorie: 
Kamerové systémy, CCTV
Text otázky: 

Dobrý den,obracím se na vás s prozbou ohledně následující situace v domě, ve kterém bydlím cca 8 let.Zhruba před jedním rokem družstvo odhlasovalo umístnění CCTV kamer včetně RFID snímačů na otevírání dveří, jedná se konkrétně o 7 kamer. Než popíši umístnění kamer budu se snažit popsat popsat umístnění kamer (omlouvám se, ale kreslení není moje silná stránka)1. první kamera je umístněna v "mezidveří", kde se nachází chránky a sleduje vstup do domu2. kamera je umístněna za druhými dveřmi která sleduje prostor chodby (vlevo schodiště do prvního patra, vpravo schodiště ke sklepům a výtahům)3. kamera sleduje prostor před nastoupením do výtahu4. kamera také sleduje prostor před nastoupením do výtau5. kamera sleduje schodiště v 1. patře6 a 7. kamera jsou umístněny ve výtahuU vstupních dveří do domu a chodby u kamery 1 a 2 jsou umístněny čtečky RFID k otevření dveří. Čtečky RFID se taktéž nacházejí ve výtahových kabinách.Jedná se mi o skutečnost, že družstvo po nás nepožadovalo žádný souhlas s umístněním kamer. Tuto skutečnost pouze ohlásili a kamery nechali umístnit. Na dotaz jak, kdo a po jakou dobu je uchováván kamerový systém my nebyly schpni odpovědět.Co se týče kamer tyto jsem ještě schopen "zkousnout" ale hlavně se mi jedná o RFID, protože družstvo se rozhodo, že odstraní veškeré mechanické zámky a my jako nájemníci budeme muset využívat tyto čipy jinak se nedostaname do domu. Nehledě na to, že na předávacím protokolu od čipu bylo napsáno, že veškerou zodpovědnost za čip má uživatel. Další věc je pokud se nepletu je schopnost čteček RFID číst i když se čip nenachází přimo u čtečky, které jsou umístněny ve výtahu..Můj dotaz směřuje zda je umístnění kamer a RFID v pořádku a zda to tak lze provozovat bez souhlasu uživatelů a zda tímto jednáním není zasahováno do našich práv.Děkuji  

Text odpovědi: 

Dobrý den, omlouváme se za prodlení s odpovědí, ale máme omezzené kapacity na vyřizování dotazů. Přesto doufáme, že Vám informace budou k užitku. 1) CCTV v domě: U instalovaných kamer je podstatné, zda se jedná nebo nejedná o kamery se záznamem. Pokud kamery jsou se záznamem jedná se o zpracování osobních údajů a správce, tzn. družstvo, musí dodržovat zásady obsažené v zákoně o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb., dále jen ZOOU). Pokud jsou kamery bez záznamu, pak ZOOÚ upúlatnit nelze. Instalováním kamer bez souhlasu sledovaných osob (zejména obyvatel domu) mohl být porušen ZOOÚ. ZOOU zakazuje zpracování osobních údajů (včetně obrazového a zvukového nahrávání) bez souhlasu osob, o jejichž osobní údaje jde, pokud zároveň není splněna některá z výjimek. V tomto případě by se mohlo jednat o výjimku pokud by zájem správce nebo třetích osob, například na ochraně majetku převýšil zájem na ochraně soukromí. Posouzení je vždy individuální a záleží například na míře incidentů v domě, bezpečnostní situaci, rozsahu zásahui do soukromí apod. Vedle toho je nutné splnit řadu dalších povinností, včetně informační. Instalování kamer v domě bez Vašeho souhlasu lze řešit podáním podnětu na Úřad na ochranu osobních údajů, který může věc prošetřit a v krajním případě udělit bytovému družstvu pokutu a nařídit opatření k nápravě, což může vést i k odstranění kamerového systému, případně nastavení bezzáznamového režimu. Aby nedošlo k paradoxní situaci, že sledovaní obyvatelé domu zaplatí ze svých příspěvků pokutu za jednání, ke kterému nedali souhlas, doporučujeme vymáhat osobní odpovědnost konkrétních osob v orgánech družstva. Napsat podnět Úřadu na ochranu osobních údajů je poměrně jednoduché, vzor naleznete např. na našem webu www.uzijsisvaprava.cz. 2) RFID: Pokud si však čtečka RFID „pamatuje“, kdy byl který čip přiložen a zároveň existuje databáze těchto čipů, což je pravděpodobné, jedná se o zpracování osobních údajů. Pravidla pro používání tohoto systému jsou obecně stejná jako u jiných způsobů zpracování osobních údajů. V tomto případě si nicméně nedokáži představit výjimku, která by odůvodňovala zpracování osobních údajů bez souhlasu subjektu údajů, neboť anonymní systém odemykání založený buď na klasickém klíči nebo případně neevidovaném čipu karty plní funkci stejně jako čip evidovaný. V tomto případě je možné také podat podnět na Úřad na ochranu osobních údajů. Před případným podnětem doporučujeme se dotázat družstva na specifikaci RFID, případně přímo si vyžádat družstvem zpracovávané osobní údaje vážící se ke kamerám nebo čtečkám v souladu s § 12 ZOOÚ.S pozdravem,Tým IuRe

Disclaimer

Provozovatel poradny, Iuridicum remedium, o.s., neodpovídá za škodu vzniklou případně právním postupem v konkrétní věci. Poradenství nenahrazuje odbornou právní pomoc advokáta, která je v ČR legislativně zakotvena jako jediná komplexní právní pomoc s úplným pokrytím odpovědnosti a zárukami ochrany práv klienta. IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Rady v poradně poskytnuté vychází ze stavu právní úpravy k datu zodpovězení dotazu.

Kdo jsme

  • Tento web provozuje iure, neziskovka zabývající se ochranou občanských svobod.
     

Logo IuRe


 

Naše další weby

bba web

IuRe je členem

Internet Defense League