V kostce o on-line právní poradně k ochraně soukromí

Rádi bychom vás upozornili, že projekt, ze kterého byla financována tato poradna byl ukončen k 15.8.2012 (“Digital Rights and Awareness of Citizens (DRAC)” podpořeného nadací Central and Eastern Europe Trust). Dotazy jsou nyní zpracovávny ze stran dobrovolníků (advokátních koncipitentů, studentů práv) a supervidovány advokátem. Z těchto důvodů není proto možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi.

Vítejte v on-line právní poradně IuRe. Zde můžete vkládat dotazy týkající se právních otázek (právní posouzení, možnosti právní obrany apod.) všech aspektů ochrany soukromí – např. témat sledování na pracovišti, kamerových systémů, nakládání firem i úřadů s osobními údaji. V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Odpověď právníka IuRe Vám bude avizována e-mailem.

IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány.

Podrobné podmínky naleznete v sekci Pravidla poradny v levém sloupci.

Souhrnné rady pro ochranu soukromí v nejčastějších situacích (sociální sítě, pracoviště, kamery) a právní vzory naleznete na www.uzijsisvaprava.cz.

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď - níže naleznete seznam již položených a odpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 

Analýza struktury spotřeby dle plateb bankou

Vloženo: 10.05.2012
Kategorie: 
Bankovnictví a finanční sektor
Text otázky: 

Dobrý den,na mém výpisu z účtu se objevil graf, který hodnotí mé výdaje % Za kulturu, za modu, poplatky...Je možné analyzovat nasbíraná dat takovým způsobem? Děkuji XY

Text odpovědi: 

Dobrý den,

děkujeme Vám za důvěru. Předpokládám, že jde o strukturu plateb platební kartou ev. kartou kreditní. Ve Vašem případě zřejmě došlo k tomu, že banka kromě osobních údajů zpracovávaných k realizaci smlouvy s Vámi (zejména jméno a příjmení, různé kontaktní údaje), nebo které musí zpracovávat ze zákonů (zejména pak zákona proti legalizaci výkonů z trestné činnosti – typicky údaje z občanského průkazu) shromažďuje a dál zpracovává údaje o druhu platebních míst (obchodnících), kde nakupujete. Pokud máte více informací o zdrojích dat onoho grafu, budu velmi ráda za upřesnění; takto odhaduji situaci. Samozřejmě, že údaje o obchodnících banka evidovat musí , je to její povinnost ze zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ale i technická nutnost k provedení transakce. Nadbytečný je až údaj o druhu spotřeby, kterou platbou hradíte.

Zásadní ve věci je, zda jste (ne)uzavřela s bankou nějaký typ smlouvy, který bance dovoluje tato data sbírat a analyzovat ev. dále s nimi nakládat. Tato smlouva nemusí představovat zvláštní listinný dokument, ale může být i začleněna ve smlouvě o službě samotné nebo dokonce i jen v podmínkách (nejčastěji všeobecných smluvních podmínkách), na které smlouva odkazuje.

Pro Vás je nejpraktičtější využít svého práva dle zákona na ochranu osobních údajů (§ 12 odst. 1 ZOOU) a dotázat se banky, jaké všechny údaje o Vás zpracovává, za jakým účelem a jaký je jejich zdroj. Doporučuji Vám doplnit dotaz o to, jaký je právní titulu pro zpracování údaje o druhu spotřeby (byť zákon tuto informační povinnost výslovně nevyjmenovává, plyne z něj oprávněnost tohoto požadavku) a o tom, zda je struktura Vašich výdajů podkladem pro rozhodování banky. Banka bohužel může za tuto informaci žádat úhradu, neměla by však být nad řád desítek Kč. Jinou cestou je projít smluvní ujednání a zjistit si sama, zda je ke zpracování údajů o Vašich platbách právní titul.

Pokud tento titul nezjistíte, můžete se na banku obrátit dle § 21 ZOOU a požádat jí o vysvětlení a nápravu – vymazání a další neevidování údajů o vašich platbách. Banka je pak povinna Vás vyrozumět, jaká opatření přijala.

Pokud zjistíte, že údaje o druhu spotřeby vztahující se k vaší platbě banka zpracovává na základě Vašeho souhlasu, můžete tento souhlas odvolat (písemně). Nesmí to mít vliv na celý zbytek smlouvy s bankou.

Doufáme, že Vám naše informace pomohou a zjistíte o svých osobních údajích v bance více. Budeme rádi, pokud nám dáte vědět výsledek svých snah.

 

Za IuRe přeji ve Vašem úsilí hodně zdaru a děkuji za případnou zpětnou vazbu.

JUDr. Ing. Helena Svatošová

 

Disclaimer

Provozovatel poradny, Iuridicum remedium, o.s., neodpovídá za škodu vzniklou případně právním postupem v konkrétní věci. Poradenství nenahrazuje odbornou právní pomoc advokáta, která je v ČR legislativně zakotvena jako jediná komplexní právní pomoc s úplným pokrytím odpovědnosti a zárukami ochrany práv klienta. IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Rady v poradně poskytnuté vychází ze stavu právní úpravy k datu zodpovězení dotazu.

Kdo jsme

  • Tento web provozuje iure, neziskovka zabývající se ochranou občanských svobod.
     

Logo IuRe


 

Naše další weby

bba web

IuRe je členem

Internet Defense League