Vláda bude zítra jednat o novém data retention

21. 2. 2012 | 16:04

Vláda zítra projedná novou zákonnou úpravu tzv. data retention (konkrétně novelu zákona o elektronických komunikacích). Jedná se o novou úpravu povinnosti operátorů uchovávat tzv. provozní a lokalizační údaje o telefonní či internetové komunikaci pro potřeby policie a dalších oprávněných orgánů. Dřívější úpravu zrušil Ústavní soud v březnu 2011 na základě návrhu skupiny poslanců vypracovaném naším sdružením. Ústavní soud zejména kritizoval vágní úpravu uchovávání a využívání těchto údajů a neproporcionalitu zásahu do práva na soukromí. Na přípravě nové legislativy se naše sdružení podílelo. Řadu věcí se podařilo prosadit, jejich přehled najdete níže. Nyní budeme sledovat především to, jak bude vypadat prováděcí vyhláška, zejména nás zajímají na kategorie osobních údajů, které mají být uchovávány.

IuRe se aktivně podílelo na nové úpravě data retention, absolvovali jsme několik jednání s Ministerstvem vnitra, Ministerstvem průmyslu a obchodu, Bezpečnostní informační službou, Úřadem vlády, Úřade pro ochranu osobních údajů a dalšími subjekty. Řadu věcí se podařilo prosadit, především využití při trestním řízení, kde se úprava blíží odposlechům. Velmi si ceníme toho, že se do nové úpravy podařilo prosadit povinnost informovat ty, jejichž údaje byly využity. Parlament by měl nyní ještě vyřešit důležitou otázku na jaké trestné činy se to má data retention vztahovat. Podle našeho názoru je aktuální vymezení příliš široké. Důležité je i zavedení více kontrolních mechanismů při podávání žádostí a zdůraznění subsidiarity použití údajů.
Dále se podařilo prosadit jasné vymezení orgánů, které mají k údajům přístup přímo v zákoně o elektronických komunikacích. Bohužel se nepodařilo prosadit omezení možnosti využívat údaje v zákoně o policii, podle nové úpravy lze údaje využívat v plném rozsahu a bez povolení soudu, což podle nás představuje možnou cestu pro obcházení postupu v trestním řádu. Podařilo se pouze omezit oprávnění ČNB, konkrétně zavést u nich nutnost povolení soudu. Původně jsme ovšem usilovali o úplné zrušení oprávnění získávat údaje pro ČNB. Tato možnost je totiž v rámci EU celkem unikátní a jinde ji v úpravě data retention nenajdeme.
Nyní je třeba pečlivě sledovat jak bude vypadat prováděcí vyhláška zákona, zejména kategorie osobních údajů, které mají být uchovávány.

Naše připomínky k nové úpravě data retention, které jsme zveřejňovali koncem srpna 2011 najdete v článku Nový zákon o uchovávání údajů o naší komunikaci pro potřeby státních orgánů je nedomyšlený, děravý a neústavní. Řada z nich byla vzata v potaz.
 

Kdo jsme

  • Tento web provozuje iure, neziskovka zabývající se ochranou občanských svobod.
     

Logo IuRe


 

Naše další weby

bba web

IuRe je členem

Internet Defense League