Pravidla a podmínky provozu on-line poradny

Pravidla a podmínky bezplatné on-line poradny
Podmínky poskytovaných služeb portálu www.slidilove.cz (dále jen „podmínky“).

I. Provozovatel
Provozovatelem webových stránek www.slidilove.cz je právnická osoba Iuridicum Remedium, o. s., IČ 265 34 487, se sídlem Vírská 14/278, 198 00 Praha 9, kancelář a kontaktní adresa: U Průhonu 23, 170 00 Praha 7, občanské sdružení registrované v Seznamu občanských sdružení vedeném Ministerstvem vnitra ČR, jednající jednatelkou JUDr. Ing. Helenou Svatošovou, která není plátce DPH (dále jen „provozovatel“).

II. Účel webového portálu slidilove.cz a on-line poradny
(1) Účelem on-line právní poradny na webovém portálu slidilove.cz je poskytování právních informací návštěvníkovi ve formě odpovědi na jeho dotaz týkající se konkrétní právní situace, legislativní úpravy a podobně v oblasti tématu poradny.
(2) Provoz poradny je umožněn díky podpoře projektu nadace Central and Eastern Europe Trust „Digital Rights and Awareness of Citizens“ trvající od 15.6.2011 do 15.8.2012 (dále jen „projekt“).
(3) Téma poradny: on-line právní poradna slouží výhradně k zodpovídání dotazů právního charakteru v oblasti práva ochrany osobních údajů, ochrany osobnosti a jejich správně- trestně- i civilněprávní ochrany. Účelem on-line právní poradny je poskytování základního právního poradenství na základě informací zadaných návštěvníkem.
(4) On-line poradna je po dobu trvání projektu bezplatná, po jeho skončení je možné zpoplatnění služeb poradny.
(5) Návštěvníkovi nevzniká právo na odpověď na zaslaný dotaz. Návštěvník bere na vědomí, že z kapacitních či/a jiných důvodů nemusí být zodpovězeny všechny dotazy. Výběr dotazů, které budou zodpovězeny, je oprávněn provést Provozovatel.

III. Provozovatel
(1) Jednotlivé dotazy jsou zpracovávány Provozovatelem, přičemž Provozovatel vychází z informací poskytnutých návštěvníkem v jeho dotazu.
(2) Provozovatel poskytne odpovědi na dotazy, na které je z kapacitních a jiných důvodů schopen poskytnout kvalifikovanou odpověď.
(3) Provozovatel vždy postupuje nestranně, nezávisle, diskrétně a v dobré víře.
(4) Provozovatel poskytuje stručné odpovědi na vložené dotazy, přičemž vychází z právního stavu účinného v době vložení dotazu či z právního stavu v době uvedené v dotazu.
(5) Provozovatel není povinen poskytovat komplexní právní poradenství a pomoc v kauze. Provozovatel poskytne základní právní poradenství vycházející ze skutkových informací zadaných návštěvníkem v dotazu.
(6) Provozovatel poskytuje základní právní rozbor věci s odkazem na právní předpisy či judikaturu (soudní rozhodnutí) a návrhem vhodného postupu ve věci.

IV. Dotazy
(1) Odpověď je návštěvníkovi zasílána Provozovatelem na zadaný e-mail, který vkládá při on-line dotazování. V případě chybně zadaného e-mailu dojde k nedoručení odpovědi. Provozovatel nenese odpovědnost za toto nedoručení, které bylo způsobeno nekorektním zadáním návštěvníkova e-mailu do formuláře.
(2) Součástí odpovědi mohou být odkazy na právní předpisy, soudní judikaturu či přímo vložené přílohy ve formátu .doc či .pdf.
(3) Dotazy jsou obvykle odeslány na zadanou e-mailovou adresu v odlišných lhůtách a to na základě zvoleného typu dotazu. Očekávaný termín zaslání odpovědi je uveden v záhlaví poradny a činí obvykle jeden týden. V době nárůstu dotazů je možné, že bude avizovaná doba delší.
(4) Odpovědi jsou negarantované a Provozovatel neodpovídá ani neručí za úplnost odpovědí. V případě, že návštěvník bude v jeho věci postupovat dle poskytnutého právního rozboru, činí tak výhradně na svoji vlastní odpovědnost. Poskytnuté rady v žádném případě nemohou nahradit komplexní právní služby poskytované advokáty, notáři, exekutory nebo daňovými poradci.
(5) Vznikne-li zákazníkovi jakákoli újma, hmotná či nehmotná, v přímé či nepřímé souvislosti s poskytnutou odpovědí, provozovatel ani Provozovatel za ni nenesou žádnou odpovědnost.

V. Ochrana osobních údajů
(1) Zpracovávání a uchovávání veškerých údajů je zcela v souladu se zákonem č. 101/2001 Sb., o ochraně osobních údajů. Tazatel není povinen uvádět žádné své osobní údaje s výjimkou kontaktního e-mailu. Pokud osobní údaje uvede, ve zveřejněné podobě jsou tyto údaje odstraněny, stejně tak jako údaje o věci, které by mohly vést ke ztotožnění
(2) Osobní údaje takto zaslané Provozovatel dále nezpracovává a nikdy nejsou poskytované třetím osobám.
(3) Využitím formuláře On-line poradny a odesláním dotazu vyjadřujete souhlas se zpracováním kontaktního e-mailu organizací Iuridicum Remedium, o.s., uvedených za účelem poskytnutí základní právní služby využitím on-line právní poradny na portálu www.slidilove.cz. Současně souhlasíte s použitím anonymizovaného dotazu a odpovědi na něj a jejich zveřejněním jako vzorové otázky a odpovědi na webovém portálu slidilove.cz.

VI. Závěrečná ustanovení
Provozovatel si vyhrazuje právo měnit tyto podmínky pro účely co nejprospěšnějšího provozu poradny.

11. července 2011

 

Kdo jsme

  • Tento web provozuje iure, neziskovka zabývající se ochranou občanských svobod.
     

Logo IuRe


 

Naše další weby

bba web

IuRe je členem

Internet Defense League