Odposlechy manželů v rozvodovém řízení

Vloženo: 19.06.2015
Kategorie: 
Sledování soukromými osobami včetně hraničních dotazů
Telekomunikace, data retention, odposlechy
Text otázky: 

 Manželé v rozvodovém řízení, Manželce byly svěřeny děti do péče,bydlí v rod,domku,kde mají trvalý pobyt. Trvalý pobyt v domku má i manžel,který zde dva roky nebydlí,ale má do domu volný přístup. O dům se soudí a nemají žádné vypořádání majetku. Manžel se v minulosti pracoval ve státní správě, oddělení odpodlechů. Zkušenosti využívá a v domě i osobním motorovém vozidle manželky má nainstalovaná odposlouchávací zařízení a informace různě využívá pro své učely a zejména proti manželce, kdy vzájemně vedou několik soudních sporů. O tom, že nainstaloval a využívá oposlouchávácí zařízení nikoho z rodiny neinformuje.Jak se proti těmto odposlechům bránit, jaké jsou možnosti manželky.Může manžel využívat informace z takto získaných odposlechů. Může odposlechy využívat u soudu? Jak se bránit právnicky?  Manželka si v žádném případě nepřeje mít doma, v osovním vozidle odposlechy.Děkuji Vám za podané informacea přeji hezký den. 

Text odpovědi: 

Dobrý den,z vašeho dotazu jsem pochopil, že se jedná o prostorové odposlechy, tedy nikoli o odposlech napříkald telefonních hovorů. Vědom í, že jsme odposloucháváni v prostorách, kde očekáváme nejvyšší míru soukromí je samozřejmě velmi nepříjemná zejména pak pokud jsou odposlechy následně využívány v soudních řízeních.Daná činnost by podle mého názoru měla spadat pod pojem zpracování osobních údajů, neboť se jedná o činnost systematickou. V takovém případě je zjevné, že dochází k porušování celé řady ustanovení zákona o ochraně osobních údajů, zejména chybí souhlas se zpracováním osobních údajů a nelze pravděpodobně uplatnit ani žádnou výjimku z tohoto souhlasu. Vzhledem k tomu, že při získávání odposlechů je zřejmě porušován zákon o ochraně osobních údajů neměly by soudy bez dodatečného souhlasu manželky vůbec takové nezákonné důkazy při soudních jednáních připustit. Manželka má samozřejmě právo v souladu s ustanoveními občanského zákoníku o ochraně osobnosti právo žádat, aby manžel od této činnosti upustil, má právo žádat případnou náhradu škody nebo zadostiučinění za nemajetkovou újmu, která při takto masivním zásahu do soukromí nepochybně vzniká.Pokud jde o veřejnoprávní rovinu případu, tak bohužel neoprávněné užívání prostorových odposlechů není v našem trestním řádu explicitně uvdeno jako trestné, napříkald na rozdíl od odposlechů telefonních hovorů, podle našeho názoru by ale vzhledem k charakteru případu bylo možno užít trestněprávní kvalifikaci trestného činu poškození cizích práv dle § 181 trestního zákoníku. V minulosti jsme se již setkali s obdobnými případy, dky tato kvalifikace orgány činným v trestním řízení byla zvolena.Samozřejmě také platí vaše možnost obrátit se s podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.V každém příapdě ale doporučuji o činnosti manžela shromáždit dostatečné důkazy, které mohou pak posloužit v trestbním, přestupkovém nebo civilním řízení.S pozdravem za tým IuRe,Jan Vobořil 

Kdo jsme

  • Tento web provozuje iure, neziskovka zabývající se ochranou občanských svobod.
     

Logo IuRe


 

Naše další weby

bba web

IuRe je členem

Internet Defense League