Tento web už je jen archiv. Sledujte digitalnisvobody.cz

Vydali jsme praktický manuál pro obce k licencím CC

14. 11. 2016 | 16:24

Města a obce pracují běžně s řadou autorských děl. Jejich pozice přitom může být dvojí. Buď jsou pouhými uživateli děl vytvořených někým jiným. Mohou autorská díla ale také vytvářet, respektive tato díla mohou vznikat z obecních peněz.


Zákon o svobodném přístupu k informacím uložil městům a obcím, stejně jako dalším orgánům veřejné správy, povinnosti zveřejňovat určité informace a nebo informace poskytovat na vyžádání. Chybí zde ovšem jasná regulace toho, co lze s takovými vyžádanými informacemi dále dělat, jak je lze využívat. A to zejména s ohledem na autorská práva, která se k těmto informacím, které mohou být v podobě psaných textů, fotografií, audiovizuálních materiálů, webových stránek, grafiky nebo třeba databází, vztahují.


Veřejné licence Creative Commons nabízí obcím i městům, stejně jako komukoli jinému, kdo díla vytváří nebo využívá, zajímavé možnosti, jak přispět k rozšíření daného díla a jak multiplikovat efekt vynaložených veřejných peněz. Vedle těchto benefitů je důležitým aspektem i možnost nastavit jasná pravidla pro další užívání autorských děl, včetně zachování informace o autorovi. Naopak z pohledu obce, jako uživatele děl jiných, je zajímavým benefitem možnost ušetřit z rozpočtu obce peníze za licenční poplatky, případně se vyhnout právní nejistotě při užívání autorských děl bez udělené licence.

Cílem manuálu Licence Creative Commons pro města a obce: Praktický manuál, který vznikl jako výstup projektu Využití licencí Creative Commons při otevírání radnic podpořeného Fondem Otakara Motejla, je ukázat, jakým způsobem mohou veřejné licence Creative Commons pomáhat při nakládání s autorskými díly a nabídnout praktické návody, jak v konkrétních případech licence používat. Vedle obecných doporučení příručka obsahuje i odkazy na konkrétní příklady, které jsme v rozšířené podobě shrnuli v příručce The Power of Open: Příklady využití licencí Creative commons ve městech a obcích, kterou jsme v elektronické verzi vytvořili počátkem roku 2016, a která obsahuje konkrétní příklady využívání CC licencí z České republiky i zahraničí.

Manuál můžete zobrazit a stáhnout zde.

Licence Creative Commons pro města a obce: Praktický manuál by Iuridicum Remedium on Scribd

Kdo jsme

  • Tento web provozuje iure, neziskovka zabývající se ochranou občanských svobod.
     

Logo IuRe


 

Naše další weby

bba web

IuRe je členem

Internet Defense League