Tento web už je jen archiv. Sledujte digitalnisvobody.cz

Unikátní studie IuRe o využívání údajů data retention nejen v policejní praxi

27. 9. 2012 | 13:27

Vypracovali jsme studii, která mapuje praxi oprávněných orgánů, zejména Policie ČR, při vyžadování a využívání provozních a lokalizačních údajů. věnuje se také proměně této praxe v souvislosti se zrušením data retention v březnu 2011 a hodnotí novou právní úpravu (zákon č. 273/2012) a připravovanou prováděcí vyhlášku. Nové data retention by mělo platit už od října 2012.

Studie ke stažení: Data retention v (nejen) policejní praxi
Analýza postupů Policie ČR a dalších orgánů při vyžadování a využívání provozních a
lokalizačních údajů o elektronických komunikacích v České republice.

 

Nejdůležitější momenty studie v kostce:

Policie má právo vyžadovat údaje podle zákona o policii bez soudního povolení
Nová právní úprava má přes řadu zlepšení oproti dřívější úpravě zejména úpravy v trestním řádu i řadu chyb. Za vůbec největší považujeme neřešení velmi širokého oprávnění policie vyžadovat údaje mimo trestní řízení podle zákona o policii bez soudního povolení nebo bez povinnosti následně prověřovaného informovat, což jsou pravidla upaltňovaná v trestním řízení. Dalšími problémy jsou například vymezení okruhu povinně uchovávaných provozních a lokalizačních údajů v prováděcí vyhlášce namísto v zákoně nebo nejasné vymezení okruhu povinných osob.

Data retention neslouží k potírání „moderní internetové kriminality“, jak tvrdí policie, ale při vyšetřování běžné kriminality
Ze zjištění iure vyplynulo, že provozní a lokalizační údaje byla v minulosti používána zejména pro zjišťování výpisů z BTS stanic, tzn. při vyššetřování běžné kriminality v reálném prostoru, naopak zjišťování údajů o internetovém provozu bylo zcela marginální. Z toho lze dovodit, že data retention není využíváno zejména jako prostředek potírání nových druhů kriminality, které se vyskytují na internetu, ale k potírání kriminality tradiční, kde lze tento důkazní prostředek velmi často nahradit důkazy jinými. To dokazují i statistiky kriminality, které neprokázaly, že by se zrušením data retention kriminality vzrostla nebo naopak poklesla objasněnost TČ. 
Zjisatili jsme rovněž, že po zrušení data retention ÚS došlo k velmi výraznému poklesu žádostí o provozní a lokalizační údaje.

Policisté při požadování dat nepostupují v souladu se zákonem a odvolávají se např. na povinnost součinnosti
Pokud jde o způsob předávání údajů mezi poskytovateli a oprávněnými orgány, tak jsme zjistili, že v řadě případů policisté nepostupují v souladu se zákonem a údaje požadují například s odkazem na povinnost součinnosti, tím dochází k porušování zákona ze strany konkrétních policistů, ale i poskytovatelů, kteří předáním údajů porušují povinnost mlčenlivosti. Zřejmě i v důsledků těchto policií neevidovaných žádostí jsou pak chaotické rovněž statistiky, kdy čísla o počtu odpovědí policie nesouhlasí s počty odpovědí operátorů. Možným řešením by bylo zavedení obdoby rakouského průtokového místa tzv. Durchlaufstelle, což je místo, kde má výlučně docházet k předávání šifrovaných údajů mezi povinnými a oprávněnými, zároveň pak veškeré činnosti protokoluje a vytváří jednotné statistiky využívání data retention.

 

Kdo jsme

  • Tento web provozuje iure, neziskovka zabývající se ochranou občanských svobod.
     

Logo IuRe


 

Naše další weby

bba web

IuRe je členem

Internet Defense League