Tento web už je jen archiv. Sledujte digitalnisvobody.cz

Svobodná kultura ke stažení!

10. 5. 2010 | 11:42

Tisková zpráva
Unikátní otevřený nekomerční překlad knihy profesora Lawrence Lessiga o problematice autorských práv v době Internetu Svobodná kultura byl po třech letech dokončen.

Otevřený nekomerční překlad knihy profesora práv Harvardské univerzity Lawrence Lessiga Free Culture ( česky Svobodná kultura) probíhal v období květen 2007 až duben 2010. V červnu 2007 ho zaštítil zpravodajský server o operačním systému Linux, svobodném softwaru a informačních technologiích Root.cz a věnoval mu pracovní platformu wiki. Na překladu se podílelo přes  padesát dobrovolníků, kteří překládali a editovali  texty kapitol, opravovali chyby a přispívali do  diskusí o tomto tématu.
Kniha Free Culture je šířena pod licencí Creative Commons ‚Uveď te autora - Neužívejte dílo komerčně 2.0‘, která umožňuje její volné  kopírování a úpravy (včetně překladu), pokud
se nejedná o komerční využití a pokud je uveden autor. Její překlad se těmito podmínkami řídil od svého počátku.
Překlad byl také představen během dvou  konferencí. V listopadu 2008 na konferenci o Creative Commons v pražském Oku, kterou  pořádal DigiLab Akademie výtvarných umění ČR, a v dubnu 2009 při slavnostním uvedení české  verze licencí Creative Commons, která vznikla spoluprací Národní knihovny ČR a sdružení  Iuridicum Remedium.

KRÁTCE O OBSAHU KNIHY
Svobodnou kulturou je v knize myšlena společnost, která veřejnosti poskytuje dostatečný prostor využít a dále rozvíjet tvorbu minulosti (hudbu, film,  knihy), tzn. která vytváří a podporuje veřejné vlastnictví kreativního obsahu. Tomu odpovídá i  nastavení systému ochrany duševního vlastnictví, který na jedné stran ě motivuje k tvůrčí práci tím, že po určitou dobu garantuje výhradní práva, ale na druhé stran ě vyžaduje, aby díla nakonec přešla práv ě do veřejného vlastnictví.
Kniha se zabývá udržitelností autorské ochrany v době Internetu. Lessig upozorňuje, že je třeba  rozlišovat n ě kolik druhů moderního ‚pirátství‘ a až pak je možné si udělat celkový obrázek o škodách a přínosech, které způsobuje. Příčiny současných sporů mezi mediálními společnostmi a ‚piráty‘ vidí zejména v tom, že zákony dávají autor ů m čím dál více práv, že technologie regulují a kontrolují  přístup k obsahu a že zvyšování koncentrace  vlastnictví médií zabraňuje šíření nezávislých názorů. .
V závěru Lessig představuje filosofii sdružení  Creative Commons, které prosazuje pružnější autorské licence, a poté navrhuje změnu stávajícího systému pomocí povinného označování a registrace děl a zkrácení ochranných lhůt.
Hlavním přínosem Lessigovy knihy a z ní  vycházející iniciativy Creative Commons je, že
nabízí hlubší analýzu problému současného  obsahového pirátství, prezentuje alternativu a ukazuje, proč a co je třeba dělat, aby se obnovila kulturní rovnováha.

Svobodnou kulturu je možné stáhnout na oficiálních stránkách překladu: http://www.svobodna-kultura.cz
Kontakt: Adam Hazdra, iniciátor a koordinátor překladu, Adam.Hazdragmail.com
Datum: 8. května 2010

Tuto tiskovou zprávu můžete volně šířit a upravovat podle licence ‚Uveďte autora 3.0 Č esko‘.
Více informací o licenci zde: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/cz

 

Kdo jsme

  • Tento web provozuje iure, neziskovka zabývající se ochranou občanských svobod.
     

Logo IuRe


 

Naše další weby

bba web

IuRe je členem

Internet Defense League