Špatně připravené základní registry rezignují na ochranu dat

12. 6. 2012 | 10:24

Stát je zcela nepřipraven na spuštění základních registrů, kde mají být od počátku července 2012 zpracovávány osobní údaje o občanech, které budou určující pro činnost státní správy. Chybí většina obsahu registrů i určení, kdo má mít přístup k jakým datům.

Podle zprávy ministerstva vnitra o připravenosti základních registrů, kterou předložila vládě chybí většina obsahu registru práv a povinností úředníků, který mimo jiné určuje, jaký úředník na základě jakého zákonného zmocnění bude mít přístup k daným osobním údajům. Ministerstvo vnitra se proto chystá pravidla ochrany dat v tomto registru obejít. Občan proto bude mít pouze omezenou možnost zjistit, kdo k datům přistupoval nebo je upravoval. IuRe se proto obává možného zneužití dat z registrů.

Základní registry mají být jakýmsi centrálním mozkem státní správy na nějž mají být napojeny další státní registry a databáze. Mají obsahovat tzv. referenční údaje, jako je např. jméno, adresa trvalého bydliště, datum narození, ale i údaje o nemovitostech nebo obchodních společnostech „Aby byl systém bezpečný a nedocházelo k únikům či zneužití osobních údajů z registrů, musí být připraven a naplněn údaji tzv. Registr práv a povinností. Jedná se o klíčový bezpečnostní prvek systému základních registrů a jeho obejití znamená úplnou rezignaci na stanovení toho, kteří úředníci mají mít přístup ke kterým údajům,“ varuje IT expert IuRe Václav Novák.

Aby mohl být Registr práv a povinností naplněn správnými údaji, musí být nejprve zmapováno, jaké agendy jsou kde a kým ve státní správě vykonávány, tzv. Matice rolí a oprávnění, jak upozornil Jiří Peterka ve svém článku na severu Lupa.cz. Tento proces měl být podle zprávy MV dokončen už na konci minulého roku, což se nepodařilo, a není reálné úkol do 1. 7. 2012 splnit. Přístup úřadů k referenčním údajům občanů se tak zhroutí, což může významně paralyzovat státní správu.

Řešením tohoto problému má být podle dokumentu „Příprava dočasného řešení přístupu k údajům v ZR v situaci neúplného naplnění Matice rolí a oprávnění“ zveřejněném na internetových stránkách Správy základních registrů zřízení „obecné agendy“, dík níž se mají všichni úředníci dostat ke všem datům dostat – odesláním oficiálního dotazu na CzechPointy nebo datové schránky. Zmíněné záložní řešení ovšem podle názoru IuRe nejenže nepřipouští zákon, ale navíc omezuje práva občanů. "§ 5 zákona o základních registrech, na nějž se odvolává ministerstvo vnitra, zmocnění k zřízení této obecné agendy neobsahuje, naopak jasně říká, že orgán veřejné moci získává údaje vedené v základním registru nebo je do něj zapisuje výhradně prostřednictvím agendového informačního systému; jeho přístup k údajům je zajišťován službou informačního systému základních registrů. Nikoliv tedy přes CzechPoint nebo datové schránky,"upozorňuje právník IuRe Jan Vobořil. „Vytvoření obecné agendy pro všeobecný přístup do základních registrů navíc významně omezuje zákonné právo občana na výpis, kdo, kdy a za jakým účelem na data o něm vedená v základních registrech nahlížel, dotazoval se na ně nebo je editoval,“ doplňuje Václav Novák s tím, že za těchto okolností by registry neměly být spuštěny. „Systémovým řešením by v této situaci bylo odložení spuštění základních registrů, které by zároveň umožnilo vypsat řádná výběrová řízení na podporu tohoto systému a tak potenciálně ušetřit část z plánovaných 473 milionů korun,“ uzavírá Novák.

Kdo jsme

  • Tento web provozuje iure, neziskovka zabývající se ochranou občanských svobod.
     

Logo IuRe


 

Naše další weby

bba web

IuRe je členem

Internet Defense League