Registr prostitutek v návrhu zákona o regulaci prostituce je jak nepovedený vtip

23. 7. 2013 | 07:00

To, zda by měla být prostituce právně upravena nebo ne, je otázka diskutovaná řadu let. Hlavní město Praha nyní poslalo do připomínkového řízení návrh zákona o regulaci prostituce, který má otázku rozlousknout. Některé návrhy, jako například zřízení registru prostituujících osob, ovšem vypadají spíše jako nepovedený vtip.

„Návrh počítá se zřízením centralizovaného registru prostituce, v němž by byla zanesena celá řada osobních údajů lidí, kteří ji provozují nebo v minulosti provozovali. Tyto by měly být v registru podle návrhu až po dobu 10 let po ukončení oprávnění k výkonu činnosti. Jde tak o další plod uhranutí státní správy registrací čehokoli,“ upozorňuje ředitel občanského sdružení Iuridicum Remedium (IuRe) Jan Vobořil. Zápis v registru by se podle IuRe mohl stát cejchem, který podobně jako záznam v trestním rejstříku znesnadní těm, kteří v registru budou zapsáni, návrat do běžného života, včetně získání jiného zaměstnání. „Běžné vyžadování výpisů z rejstříku trestů zaměstnavateli i u zaměstnání, kde to nedává žádný smysl, už dnes významně limituje možnost osob, které vykonaly uložený trest, aby si našly odpovídající zaměstnání, významně znesnadňuje jejich integraci do společnosti a je zásadním faktorem pro návrat k trestné činnosti. Záznam v registru prostituce je o to horší, že bude diskvalifikovat ty, kteří se žádné trestné činnosti nedopustili,“ uvedl Vobořil.

I když má být registr neveřejný, tak přístup k údajům má široký okruh státních nebo samosprávných úřadů, které jsou vymezeny jen velmi obecně. Navíc může o výpis z registru požádat i kdokoliv, kdo „prokáže vážný zájem“. „Povinnost prokazovat se komukoli, kdo o to požádá, průkazem s řadou osobních údajů, kterou zákon registrovaným prostituujícím ukládá, je sama o sobě velkým zásahem do soukromí v takto citlivé oblasti. V takové situaci se registr, který má být online přístupný tisícům lidí včetně například více než 300 sborů obecních policií a obsahuje řadu citlivých osobních údajů včetně fotografie, jeví zcela neadekvátní,“ dodává expert IuRe na informační bezpečnost Václav Novák.

S existencí registru a širokým vymezením těch, kdo do něj budou mít přístup je samozřejmě spojeno i riziko úniku citlivých údajů. Úniky dat z registrů provozovaných státem jsou běžné a samozřejmě platí, že čím citlivější data jsou, tím je riziko větší. To, že si s ochranou osobních údajů při přípravě zákona nikdo hlavu moc nelámal, dokazuje i to, že v rozporu s Legislativními pravidly vlády nedošlo k zhodnocení dopadu do oblasti ochrany osobních údajů, ani nebyl návrh zákona předložen v připomínkovém řízení Úřadu pro ochranu osobních údajů.

„Navržený způsob registrace prostituce povede zřejmě k jedinému. Téměř nikdo o oprávnění k provozování prostituce žádat nebude. Lidé věnující se dobrovolně prostituci tímto většinou řeší své momentální finanční problémy a toto řešení, ať už je to pak pravda nebo ne, považují za pouze přechodné. Budou se tak snažit vyhnout tomu, aby se jim jejich minulost, na kterou zpravidla nejsou pyšní, vracela i poté, co s touto činností skončí. Povinná centralizovaná registrace tak zřejmě povede pouze k tomu, že provozování prostituce se z pololegality přesune do ilegality. Pohřbí se tím i přínos toho, co mohlo být na právní regulaci dobré, jako jsou například povinné zdravotní prohlídky,“ uzavřel Vobořil.
 

Kdo jsme

  • Tento web provozuje iure, neziskovka zabývající se ochranou občanských svobod.
     

Logo IuRe


 

Naše další weby

bba web

IuRe je členem

Internet Defense League