Tento web už je jen archiv. Sledujte digitalnisvobody.cz

Proč jsme se rozhodli od příštího roku pojmenovat pozitivní cenu za ochranu soukromí po Edwardu Snowdenovi?

22. 2. 2016 | 16:06

Ceny Velkého Bratra udělujeme od roku 2005. Od počátku máme mezi anticenami i kategorii skutečně oceňující počiny jednotlivců i institucí na poli ochrany soukromí. Máme za to, že je potřeba říci nejen, co je špatně, ale ocenit i ty, kteří přispěli různým způsobem k zlepšení ochrany soukromí.

Kategorie a názvy cen se za roky nezměnily, hodně se ale změnil svět kolem nás. Soukromí jednotlivce je dnes ohrožováno více a jinak, než před 11 lety.

Když Edward Snowden veřejně vystoupil s odhalením o programech masového sledování komunikace amerických i cizích občanů americkými i evropskými zpravodajskými službami a vzal na sebe velké osobní riziko, byl svět v šoku, jak moc se technologie i zpravodajské služby mohou vymknout z rukou. Změna v myšlení lidí, kteří často nehmotné soukromí nevnímají jako hodnotu dokud není masivně narušeno, je značná a slibuje větší občanský dozor nad tím, co dělají vlády.

Proč jsme se rozhodli pojmenovat - až nyní - cenu po Edwardu Snowdenovi?

Přiznáme se, že jsme pečlivě zvažovali jeho motivace. Podezření z práce pro cizí mocnost se logicky hned objevila. Azyl v Rusku, které, pokud jde o svobodu jednotlivce, demokratické principy a principy právního státu není následováníhodné, zavdal důvod k pochybám. Také myšlenka, že by dnes někdo jen z důvodů principiálních a altruistických podnikl tak osobně náročný krok, vypadala až neuvěřitelně. Proto jsme k tomuto rozhodnutí potřebovali čas.

Po několika letech však musíme dospět k závěru, že Edward Snowden byl veden respektuhodnými pohnutkami. Pokud by jakkoli spolupracoval s ruskými či jinými tajnými službami, při vědomí informačního aparátu, kterým administrativa USA disponuje, by již důkazy o takovém spojení jistě zveřejnila. Podobně se nepotvrdila ani obvinění z britských služeb, že by ohrozil životy agentů USA a jeho spojenců. Přesvědčuje nás i ochota Edwarda Snowdena si před soud v USA stoupnout – za podmínek, že nebude ohrožen exemplárními tresty, které mu mohou být v USA, oproti např. evropským zemím, uloženy. Jeho hledání azylu je pochopitelné, vzhledem ke krokům podniknutým za účelem jeho perzekuce vlastní vládou, jako je zrušení pasu, zásahy do rozhodování justice, nebo zadržení diplomatického letadla, jakož i vzhledem k osudu jiných whistleblowerů (Manningová, Assange).

Důležitým faktorem pro nás je, že Snowdenova odhalení skutečně vedla ke zlepšení ochrany soukromí v USA i v evropských zemích. Tradičně silní obhájci občanských svobod, jak konzervativního, tak libertariánského proudu ve Spojených státech, se po zveřejnění Snowdenových informací pustili do soudních sporů, které dopomohly ke změnám legislativy a zčásti rehabilitovaly pověst demokracie v USA. V polovině loňského roku schválil Senát a prezident Obama tzv. USA Freedom Act, který novelizoval neslavný Patriot Act a stanovil poprvé limity pro hromadné shromažďování dat o telekomunikaci občanů USA. Valné shromáždění OSN jednomyslně přijalo rezoluci odsuzující hromadné sledování komunikace. I v Evropě se začala otázka soukromí vnímat citlivěji. Evropský parlament vydal rezoluci žádající vyšetření projektů NSA a žádající imunitu pro Edwarda Snowdena. I díky letošnímu držiteli naší pozitivní ceny za ochranu soukromí, Maxi Schremsovi, který se opřel o Snowdenovy informace, padla dohoda EU s USA o předávání osobních údajů a do budoucna tyto toky a zpracování údajů Evropanů v USA bude pravděpodobně podrobeno přísnějším pravidlům i dohledu.

Jeho právní tým tvoří právníci respektovaní pro své dlouholeté působení ve prospěch jednotlivců a občanských svobod nejen v právnické komunitě, z nejbližších jmenujme Němce Wolfganga Kalecka, zakladatele European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR). Odhalení a kuráž Edwarda Snowdena ocenili mimo jiné Steve Wozniak, spoluzakladatel Applu, Navi Pillay, Vysoký komisař OSN pro lidská práva, deník Guardian (Osobnost Guardianu roku 2013), časopis Time (žebříček osobností roku 2013), university i statisíce jednotlivců.

Snowden je v západním světě oceňován podstatně více než u nás. Chceme to změnit pomocí propagace dobrých počinů na poli soukromí jeho jménem. Je nám ctí, že nám pan Snowden dal souhlas k pojmenování té ceny, kterou dáváme nejraději.

Obrázek: Open Clipart "Edward Snowden" by "Onsemeliot" - dostupné zde: http://bit.ly/1QbTe5b (licencováno jako Public Domain).

Kdo jsme

  • Tento web provozuje iure, neziskovka zabývající se ochranou občanských svobod.
     

Logo IuRe


 

Naše další weby

bba web

IuRe je členem

Internet Defense League