Tento web už je jen archiv. Sledujte digitalnisvobody.cz

Přetahování s Policejním prezidiem o pokyn upravující nakládání s DNA

11. 4. 2014 | 16:34

Policejní prezidium nám soustavně odmítá poskytnout kompletní nový pokyn policejního prezidenta upravující nakládání s DNA č. 250/2013. Už v prosinci jsme se na Policejní prezidium obrátili s žádostí o informace o využívání provozních a lokalizačních údajů a vedle toho i o informace týkající se využívání analýz DNA. Policejní prezidium nám nejprve pokyn odmítlo poskytnout s tím, že jde o interní akt. Poučeni z podobné snahy Tomáše Peciny v předcházejících letech, který z Policie doloval starý pokyn, jsme se odvolali k Ministerstvu vnitra, to dalo našemu odvolání za pravdu a Policejní prezidium nám zaslalo policejní pokyn z poloviny začerněný (pdf) s tím, že jsou v něm informace, které by prý v případě zveřejnění vedly k tomu, že by zločinci upravili své chování na místě činu, což by ztížilo vyšetřování. Těžko říct, jak si to policie konkrétně představuje. Že by se zločinci oblékali před zločinem do ochranných oděvů, aby neutrousili byť zrnko své DNA? A pokud ano, že by riziko svého vypátrání pomocí DNA analýzy vyčetli až z pokynu policejního prezidenta?

 

V každém případě další rozhodnutí Policejního prezidenta považujeme za nepřezkoumatelné a tak jsme se opět odvolali k Ministerstvu vnitra. Je otázkou, jak dlouho bude tento ping-pong ještě trvat, v každém případě toto urputné utajování obsahu policejního pokynu je jen dalším důkazem boje proti zprůhlednění nakládání s DNA při vyšetřování trestných činů a tvorbě kriminalistické databáze DNA. To samozřejmě vyvolává otázky, proč musí být způsob, jakým je nakládáno s DNA ze strany policie takto utajován? A jaká je vlastně hodnota důkazů analýzami DNA, které policie předkládá soudům v trestních řízeních, a které nelze nijak nezávisle přezkoumat?

 

O dalším vývoji našeho boje o zveřejnění pokynu vás budeme informovat.

Přílohy:

  1. 10. 1. 2014 - Policejní prezidium - Odmítnutí žádosti o poskytnutí informací č. 1
  2. 28. 1. 2014 - Odvolání IuRe č. 1
  3. 3. 3. 2014 - Rozhodnutí Ministerstva vntira ČR
  4. 17. 3. 2014 - Policejní prezidium - Odmítnutí žádosti o poskytnutí informací č. 2 + Pokyn policejního prezidenta
  5. 10. 4. 2014 - Odvolání IuRe č. 2

 

Kdo jsme

  • Tento web provozuje iure, neziskovka zabývající se ochranou občanských svobod.
     

Logo IuRe


 

Naše další weby

bba web

IuRe je členem

Internet Defense League