Tento web už je jen archiv. Sledujte digitalnisvobody.cz

Představujeme porotce Big Brother Awards díl 3.: Lukáš Zelený

7. 2. 2013 | 12:43

Lukáš Zelený
vedoucí právní poradny, Občanské sdružení spotřebitelů TEST

Proč jste přijal(a) nabídku být porotcem BBA 2012?

Nabídku být porotcem jsem přijal, protože ochranu soukromí jednotlivce považuji za velice důležitou a prakticky denně se setkávám při své práci s případy, kdy si lidé vůbec neuvědomují, že své soukromí zcela zbytečně ohrožují. Jsem přesvědčen, že těmito aktivitami jako jsou BBA se ukazuje na pronikání všech možných slídilů a slídilských technologií do každodenní života nás všech. Ceny považuji za příležitost upozornit jednotlivce na skutečnost, že své soukromí si musí chránit.

 

Co bude podle vašeho názoru v budoucnu největší hrozbou pro naše soukromí?

Největší hrozbou pro naše soukromí budou jistě neustále vyvíjené nové technologie, které mají do našeho soukromí pod nejrůznějšími záminkami stále více a více pronikat. Na tyto technologii právě ukázaly i letošní BBA. Je však třeba upozornit, že nejen tyto technologie jsou rizikem. Ke zvyšování hrozby totiž značně přispívá nekvalitní práce a nezájem těch, kteří se na vývoji nových technologií podílejí, a hlavně těch, kteří mají tvořit legislativu na ochranu soukromí. Jak vidno, právě v legislativě má soudobá společnost velké nedostatky, které jsou často zbytečně způsobeny nenasloucháním legislativců a zákonodárců.

 

Jak se tomu nejlépe bránit?

Zde si myslím, že odpověď je jednoznačná – OSVĚTOU. Právě osvěta je třeba ve všech oblastech lidského života, kde hrozí jisté nebezpečí. Lidem se musí připomínat, jak se mají bránit, jak mají projevovat svůj nesouhlas. Mlčením se nikdy nic nezmění.

 

Kdo jsme

  • Tento web provozuje iure, neziskovka zabývající se ochranou občanských svobod.
     

Logo IuRe


 

Naše další weby

bba web

IuRe je členem

Internet Defense League