Podle názoru IuRe zřejmě porušuje problematický registr vozidel zákon o ochraně osobních údajů

27. 7. 2012 | 11:15

Podle informací z médií obsahuje centrální registr vozidel až milion chybných údajů, z nichž většinu bude možné považovat za údaje osobní. Podle názoru IuRe tím může ministerstvo dopravy porušovat zákon o ochraněosobních údajů který mimo jiné požaduje, aby zpracovávané osobní údaje odpovídaly realitě. IuRe proto podalo podnět k prošetření Úřadu pro ochranu osobních údajů.

„Zpracování nepřesných údajů považujeme za problematické i vzhledem k tomu, že za tuto chybu ministerstva dopravy, která způsobila nesoulad údajů vedených v centrálním registru s identifikačními údaji vozidel, hrozí občanům až milionové sankce za přestupek či správní delikt. Příslib ministra dopravy, že policie bude při projednávání těchto deliktů shovívavá považujeme za poněkud arogantní“ vysvětluje právník IuRe Jan Vobořil. IuRe proto podalo podnět k zahájení správního řízení s Ministerstvem dopravy ČR pro podezření ze správního deliktu dle § 45 odst. 1 písm. b) zákona o ochraně osobních údajů.Ministerstvo dopravy se tak stává také jedním z adeptů na ocenění v soutěži Big Brother Awards pro největší slídily v našem soukromí.

„Centrální registry by měly splňovat vysoké standardy ochrany osobních údajů. Přitom nejde jenom o to, jestli údaje někdo zneužívá nebo ne. Nepříjemným zásahem pro vlastníky vozidel může být i fakt, že registr obsahuje údaje, které neodpovídají realitě. Registr vozidel, který má milion chybných údajů je opravdu špatnou vizitkou přístupu státní správy k osobním údajům občanů,“ doplňuje Vobořil.

Obrovské státní databáze mají dlouhodbě problémy s ochranou sokromí a osobních údajů občanů. Každoročně tak získávají anticeny Velkého bratra v různých kategoriích. V roce 2009 tak například zísakalo Cenu Velkého bratra v kategorii Úřední slídl ministerstvo školsví za to, že sbírá data o statisících žáků a studentů do centrálních databází, jejichž smysl a pravidla fungování nejsou dostatečně vysvětlena a obhájena před veřejností. Ve stejném roce bylo v kategorii Dlouhodobý slídil „oceněno“ Ministerstvo zdravotnictví a Státní úsatav pro kontrolu léčiv za dlouhodobé prosazovaní a provozování řady databází citlivých údajů bez řádného informování pacientů, dostatečného zdůvodnění a v některých případech dokonce bez opory v zákoně. Ministerstvo zdravotnictví bodovalo se svými novými zdravotními registry i v roce 2011.

Kadidáty na ocenění Velkého bratra může nominovat široká veřejnost na stránkách www.slidilove.cz.
 

Kdo jsme

  • Tento web provozuje iure, neziskovka zabývající se ochranou občanských svobod.
     

Logo IuRe


 

Naše další weby

bba web

IuRe je členem

Internet Defense League