Tento web už je jen archiv. Sledujte digitalnisvobody.cz

Kampaň: Kamery

V posledních desetiletích došlo v Evropě i v České republice k prudkém rozvoji využívání bezpečnostních kamerových systémů (Closed-Circuit Television – CCTV) na veřejných místech i v místech, které veřejnosti nejsou běžně přístupné, jako jsou bytové doby, školy, kanceláře apod.


V České republice je problematika využívání kamerových systémů regulována velmi obecným zákonem o ochraně osobních údajů, jehož výhoda i nevýhoda spočívá právě v jeho obecnosti. Výhodou je fakt, že není nutné reagovat právem na rychlé technologické změny, nevýhodou je ovšem obtížná srozumitelnost ustanovení zákona pro potřeby praxe.


V praxi tak dochází k plošnému porušování zákona při instalaci kamerových systémů, ať už je to způsob instalace, který neodpovídá stanovenému účelu, neplnění informační povinnosti, průběžné nevyhodnocování změn bezpečnostní situace, příliš dlouhé uchovávání záznamů nebo jejich nedostatečné zabezpečení.


IuRe se v minulosti angažovalo při prosazení speciální právní úpravy využívání kamerových systémů, pro jejíž prosazení se přes schválení podnětu IuRe vládou ovšem nakonec nepodařilo najít dostatečnou politickou podporu. V současné době se tak IuRe věnuje zejména upozorňování na problematické aspekty kamerového sledování v konkrétních případech a na popularizaci tématu obecně.

V roce 2012 jsme spustili projekt mapy kamer dostupný na www.mapakamer.cz. Mapa kamer funguje na platformě OpenStreetMap, svobodné editovatelné mapě celého světa, kterou tvoří samotní uživatelé. Mapa by měla díky zapojení veřejnosti postupně mapovat umístění kamer ve veřejném prostoru na území celé ČR, ať už se jedná o kamery městské, dopravní nebo soukromé. Cílem je vytvořit obsáhlý přehled očí Velkého bratra, který by měl do jisté míry suplovat často nedostatečnou informovanost občanů o rychlém růstu kamer v našem okolí a konfrontovat ho s bezpečnostní situací v daných místech.
Květen 2013
 Kdo jsme

  • Tento web provozuje iure, neziskovka zabývající se ochranou občanských svobod.
     

Logo IuRe


 

Naše další weby

bba web

IuRe je členem

Internet Defense League