Tento web už je jen archiv. Sledujte digitalnisvobody.cz

Kampaň: DNA databáze

Možnosti využívání analýzy DNA se stále rozšiřují a s nimi rostou i možnosti zneužití, jedná se například o genetickou diskriminaci a eugeniku, genetická manipulace a klonování apod. Analýzy DNA jsou dnes využívány v širokém spektru případů, počínaje vyšetřováním trestných činů, přes zdravotnictví, vědu a výzkum, až po tzv. rekreační genetiku (např. určování původu).

Analýzy DNA jsou dnes v České republice prováděny bez dostatečné právní regulace. Policie disponuje obsáhlou kriminalistickou databází profilů DNA (tzv. Národní databáze DNA), která ovšem není dostatečně právně regulována. Obviněným není dána možnost provést kontrolní analýzy DNA, přestože v řadě případů existují pochyby o závěrech policejních analýz, které se následně stávají klíčovými důkazy při vyšetřování závažné kriminality. Podobně je to i s nepřehlednou oblastí analýz DNA v soukromém sektoru. Provádění analýz DNA tak dnes může provádět prakticky každý bez jakékoli odborné kvalifikace nebo certifikace příslušné laboratoře. V praxi pak nekvalitní analýzy DNA mohou vést k zneužití osobních údajů nebo třeba k záměně osob při dokazování v trestním řízení nebo při paternitních sporech.

Iuridicum Remedium v kampani směřující k přijetí právní regulace využívání analýz DNA dosáhlo významného úspěchu, když v listopadu 2012 vláda schválila podnět Rady vlády pro lidská práva připravený zástupci IuRe, na základě něhož by mělo Ministerstvo vnitra připravit právní úpravu využívání analýz DNA. V důsledku změnu vlády však z těchto plánů sešlo.

V září 2015 sněmovní komise pro kontrolu odposlechů rozhodla o tom, že předloží poslanecké sněmovně návrh zákona o DNA, který dává právní základ existence kriminalistické databáze DNA a zároveň upravuje možnost provádění kontrolních analýz v rámci trestních řízení. Návrh zákona včetně důvodové zprávy jsme vypracovali v IuRe. Zákon, který má pouhých 12 § má řešit dva hlavní problémy:

  1. chybějící zákonná úprava existence kriminalistické databáze DNA.
  2. vyjasnění pravidel pro uchovávání původních vzorků a různých meziproduktů DNA analýzy.

Bližší info zde.

Díky aktivitě poslance Daniela Korteho, který se o předložení zákona zasadil, se pod zákon podepsalo 59 poslanců napříč politickým spektrem a míří nyní do vlády k vyjádření jejího stanoviska (11/2015).

 

 

 

 

Kdo jsme

  • Tento web provozuje iure, neziskovka zabývající se ochranou občanských svobod.
     

Logo IuRe


 

Naše další weby

bba web

IuRe je členem

Internet Defense League