Tento web už je jen archiv. Sledujte digitalnisvobody.cz

IuRe podalo podnět k ÚOOÚ ohledně cloudových úložišť MPSV

29. 5. 2012 | 07:58

Počátkem května jsme podali podnět k ÚOOÚ, který se vztahuje k podezřením z porušení zákona o ochraně osobních údajů při zpracování osobních údajů příjemců sociálních dávek ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí, Úřadu práce ČR a společnosti Vítkovice IT Solutions, a.s. Jak vyplývá z mediálních zpráv, tak ÚOOÚ se již zabývá otázkou zabezpečení osobních údajů v novém systému, chtěli bychom tedy poukázat na podezření z dalšího porušení zákona o ochraně osobních údajů, které se k dané kauze váže.

Dne 14. 2. 2012 zažádalo naše občanské sdružení MPSV, které považujeme v této věci za správce osobních údajů, protože určilo účel a prostředky zpracování, o poskytnutí smluvní dokumentace týkající se mimo jiné tzv. cloudových úložišť osobních údajů žadatelů o sociální dávky. Konkrétně jsme požadovali poskytnutí smlouvy o zpracování osobních údajů, která měla být s provozovatelem cloudového úložiště uzavřena. Podle informací z dokumentu „Prohlášení informatiků Úřadu práce ČR k současnému stavu ÚP ČR“1 je provozovatelem cloudového úložiště a tedy zpracovatelem osobních údajů ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů společnost Vítkovice IT Solutions, a.s.. Požadovaný dokument nebyl ze strany MPSV poskytnut ani nedošlo k odůvodnění toho, proč se tak nestalo. 

Tato skutečnost vyvolává podezření, že MPSV smlouvu upravující podrobně podmínky zpracování osobních údajů v cloudu dle § 6 zákona o ochraně osobních údajů se společností Vítkovice IT Solution vůbec neuzavřelo. To by znamenalo nejen porušení § 6 zákona o ochraně osobních údajů, ale zároveň i možné závažné ohrožení osobních údajů žadatelů o sociální dávky v důsledku chybějících interních pravidel pro přístup k osobním údajům žadatelů ze strany zpracovatele Vítkovice IT Solutions, tedy soukromé společnosti.

Celý podnět zde

Kdo jsme

  • Tento web provozuje iure, neziskovka zabývající se ochranou občanských svobod.
     

Logo IuRe


 

Naše další weby

bba web

IuRe je členem

Internet Defense League