Tento web už je jen archiv. Sledujte digitalnisvobody.cz

IuRe oslovilo Policii ČR s dotazem na praktické využívání Data Retention údajů

11. 4. 2010 | 23:00

Počátkem dubna se IuRe obrátilo na Policici ČR s dotazy ohledně praxe předávání provozních a lokalizačních údajů, dle zákona o elektronických komunikacích. Otázky směřovaly především k počtu žádostí na sdělení provozních a lokalizačních údajů, na detaily soudního povolení a na předávání těchto údajů jiným subjektům, např. zpravodajským službám.

 

Dotaz IuRe z 1. dubna 2010
Odpověď PČR z 6. dubna 2010

 

 

 


Pro: Policie ČR

1. dubna 2010

Vážení,

obracím se na Vás s dotazy, jejichž zodpovězení žádám podle zákona č. 106/1999 Sb. , o svobodném přístupu k informacím.

Dotazy se týkají praxe předávání provozních a lokalizačních údajů, dle zákona o elektronických komunikacích.

-----------------------------------

1. V kolika případech oslovila celkem Policie ČR v roce 2009 poskytovatele služeb elektronických komunikací s požadavkem na sdělení provozních a lokalizačních údajů?

2. V kolika případech využila Policie ČR v roce 2009 právo zjišťovat provozní a lokalizační údaje mimo trestní řízení, konkrétně na základě §§ 68 a 71 zákona o policii?

3. V případě, že soud vydá povolení podle § 88a TŘ, směřuje toto povolení k určitému komunikačnímu zařízení osoby (např. konkrétní telefonní číslo, e-mailová adresa apod.)? Nebo je povolení formulováno obecně a opravňuje policii k zjišťování provozních a lokalizačních údajů (o konkrétní osobě za dané období) od všech poskytovatelů služeb elektronických komunikací bez omezení na konkrétní komunikační kanál?

4. Předala Policie ČR v minulosti zjištěné provozní a lokalizační údaje jiným subjektům (zejména zpravodajským službám) na základě § 78 zákona o policii?

-----------------------------------

S pozdravem

Petr Kučera

 

 

 

Vážený pane Kučero,

v reakci na Vaše dotazy týkající se praxe předávání provozních a lokalizačních údajů, které jste na Policii České republiky vznesl v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, uvádím následující:

1. V kolika případech oslovila celkem Policie ČR v roce 2009 poskytovatele služeb elektro-nických komunikací s požadavkem na sdělení provozních a lokalizačních údajů? V r. 2009 oslovila Policie ČR poskytovatele služeb elektronických komunikací s požadavkem na sdělení provozních a lokalizačních údajů celkem ve 145368 pří-padech.

2. V kolika případech využila Policie ČR v roce 2009 právo zjišťovat provozní a lokalizační údaje mimo trestní řízení, konkrétně na základě §§ 68 a 71 zákona o policii? Z výše uvedených 145368 požadavků bylo 1747 požadavků vzneseno na základě §§ 68 a 71 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky.

3. V případě, že soud vydá povolení podle § 88a TŘ, směřuje toto povolení k určitému ko-munikačnímu zařízení osoby (např. konkrétní telefonní číslo, e-mailová adresa apod.)? Nebo je povolení formulováno obecně a opravňuje policii ke zjišťování provozních a lo-kalizačních údajů (o konkrétní osobě za dané období) od všech poskytovatelů služeb elektronických komunikací bez omezení na konkrétní komunikační kanál? Příkaz soudu podle § 88a trestního řádu je vždy vztažen k přesně specifikované-mu zařízení, jako je např. SIM karta, e-mailová schránka nebo – a to nejčastěji – konkrétní buňka sítě GSM, resp. BTS.

4. Předala Policie ČR v minulosti zjištěné provozní a lokalizační údaje jiným subjektům (zejména zpravodajským službám) na základě § 78 zákona o policii? O tom, zda Policie ČR předala v minulosti zjištěné provozní a lokalizační údaje ji-ným subjektům (zejména zpravodajským službám) na základě § 78 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, nemám žádné informace. Rozhodně tyto údaje nebyly jiným subjektům předány Útvarem zvláštních činností služby krimi-nální policie a vyšetřování.

S pozdravem

plk. Ing. Tomáš ALMER v. r.

ředitel útvaru

Kdo jsme

  • Tento web provozuje iure, neziskovka zabývající se ochranou občanských svobod.
     

Logo IuRe


 

Naše další weby

bba web

IuRe je členem

Internet Defense League