Evropský parlament dal souhlas s dohodou PNR mezi EU a USA

12. 5. 2012 | 23:00

Evropský parlament rozhodoval 19. dubna o kontroverzní dohodě mezi EU a USA o využívání údajů jmenné evidence cestujících (PNR) americkým ministerstvem pro vnitřní bezpečnost. Návrh usnesení zažádat o stanovisko Evropský soudní dvůr byl odmítnut a dohoda byla přijata (409 hlasů pro, 226 proti a 33 členů se zdrželo hlasování). Ministři vnitra a spravedlnosti zemí EU dohodu formálně potvrdili 26. dubna.

Významná menšina poslanců, kteří hlasovali proti dohodě argumentovala, že opatření na ochranu osobních údajů nesplňují normy EU, že současný návrh neřeší žádné požadavky a nedostatky zjištěné v Evropském parlamentu. Na druhou stranu, většina frakce ECR (konzervativci), EPP (konzervativci) a řada členů S&D (socialisté a demokraté) tvrdili, že je lepší mít dohodu, i když ne zcela uspokojivou, než nemít žádnou. Na základě toho byli připraveni ustoupit od minimálních standardů, které parlament předtím požadoval.

Parlament souhlasil s předáváním letových údajů o cestujících do USA, kde jsou zpracovány a uloženy po dobu 15 let. Vzdala se tak devítiletého boje za lepší ochranu soukromí občanů EU. V květnu 2010 Evropský parlament původně odložil hlasování o dohodě s USA (prozatímně používaná od roku 2007) a vznesl vážné obavy o obecném přístupu k předávání údajů jmenné evidence cestujících do třetích zemí. Tím, že se dohodou začali opět zabývat poslanci ignorovali své vlastní usnesení z května a listopadu 2010, stanoviska Evropského inspektora ochrany údajů podle článku 29 a Pracovní skupina národních agentur ochrany dat a mnoha občanských hnutí a iniciativ.

Komisařka Malmström řekla, že nová dohoda představuje podstatné zlepšení oproti stávající dohodě z roku 2007, poskytuje silnější ochranu práva na soukromí občanů, protože data budou „zamaskována“ (dokud data nikdo neodmaskuje, nebude možné identifikovat konkrétní osobu). Maskování přitom není definované zákonem. Po šesti měsících od letu budou občané informováni o použití jejich dat, budou moci požádat o přístup k datům a požádat o opravu nebo vymazání svých údajů PNR. Občané EU však nebudou mít žádnou cestu, jak si tato práva na amerických úřadech vynutit.

Zpravodajka Sophie in 't Veld (ALDE, NL), která stáhla své jméno ze zprávy tvrdí: „Rozhodnutí Evropského parlamentu neodráží mé doporučení. Proto jsem se rozhodla distancovat od toho. Je zklamáním, že po devíti letech vyjednávání s našimi nejbližšími přáteli a spojenci, USA zklamáním, jsme se dostali pouze k dohodě s váhavou podporou.“ Ministři vnitra a spravedlnosti dohodu formálně potvrdili 26. dubna. Text bude platit sedm let, tedy do roku 2019.
 

Kdo jsme

  • Tento web provozuje iure, neziskovka zabývající se ochranou občanských svobod.
     

Logo IuRe


 

Naše další weby

bba web

IuRe je členem

Internet Defense League